Sport - Zielona Góra

Sport - Zielona Góra

Studia na kierunku sport w Zielonej Górze możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski

Sport stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

01.04.2024

Sport - studia Zielona Góra 2024 | woj. lubuskie

Studia na kierunku sport to studia licencjackie, których program kształcenia trwa 3 lata (studia licencjackie) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata. Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Sport - Zielona Góra
Studia na kierunku sport w Zielonej Górze
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Opis kierunku

Sport to studia, które obejmują wiele aspektów tej dziedziny – teorię oraz praktykę treningu sportowego, zarządzanie sportem, fizjologię wysiłku fizycznego, psychologię sportu oraz zdrowie. Studenci zdobywają wiedzę na temat różnych metod treningowych, planowania treningu, analizowania techniki i taktyki sportowej, a także oceny postępów i osiągnięć sportowców. Program obejmuje także zagadnienia związane z budową ciała ludzkiego, działaniem układu mięśniowego i układu oddechowego, a także biomechaniką ruchu w kontekście treningu sportowego.

 

Praca po studiach

Absolwenci studiów z zakresu sportu mogą pracować jako trenerzy w klubach sportowych, szkołach, ośrodkach treningowych, prowadząc zajęcia treningowe i rozwijając umiejętności sportowe swoich podopiecznych. Osoby z wykształceniem sportowym znajdą zatrudnienie także jako kierownicy klubu sportowego, którzy będą zarządzać jego działalnością, organizować treningi, zawody i wydarzenia sportowe. Mogą jednocześnie podjąć pracę w agencjach marketingowych, klubach sportowych i firmach zajmujących się sprzętem sportowym, będąc odpowiedzialnymi za promocję i marketing wydarzeń w sporcie.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Rekrutacja na studia w Zielonej Górze na ten kierunek ma formę konkursu świadectw maturalnych i uwzględnia wyniki uzyskane z takich przedmiotów, jak np. język polski, język obcy nowożytny, biologia, chemia. Kandydat musi także dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wyższych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku sport?

Rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę specjalistów w obszarze zdrowia, fitness, rekreacji oraz zarządzania w sektorze sportowym sprawiło, że uczelnie w Zielonej Górze w porozumieniu z aktywnymi praktykami i ośrodkami sportowymi utworzyły studia na kierunku sport.

Studenci uczą się podstawowych koncepcji związanych z motywowaniem, koncentracją, kontrolą emocji oraz radzeniem sobie ze stresem w kontekście zawodów sportowych. Program obejmuje też naukę zasad zarządzania klubami sportowymi, organizacją zawodów sportowych, marketingiem sportowym czy planowaniem i promocją wydarzeń w sporcie.

Uczestnicy zdobywają również wiedzę na temat wpływu aktywności fizycznej na zdrowie, zasad prewencji urazów oraz różnych form aktywności rekreacyjnej wraz z ich znaczeniem dla zdrowego stylu życia.

Kierunki studiów w Zielonej Górze związane ze sportem zazwyczaj skupiają się na praktycznym realizowaniu kształcenia. Nie inaczej jest w przypadku studiów na kierunku sport. Dzięki praktykom zawodowym w ośrodkach sportu i licznym wizytom studyjnym uczestnicy mogą zapoznać się ze specyfiką pracy.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku sport możemy podzielić na:

1. Typ

  • studia licencjackie.

2. Tryb:

  • studia stacjonarne.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Absolwenci znają budowę anatomiczną, zasady funkcjonowania układów i narządów, mechaniki ruchu i reakcji organizmu na wysiłek fizyczny. Są w stanie opracować kompleksowy program treningowy, uwzględniając cele, potrzeby i możliwości sportowców. Monitorują także ich postępy i dopasowują trening w zależności od potrzeb.

Dzięki licznym zajęciom praktycznym, jakie uwzględniają studia w Zielonej Górze na kierunku sport, absolwenci potrafią również analizować technikę wykonywania różnych ruchów i gestów sportowych, a także oceniać taktykę zawodników i zespołów, identyfikując mocne i słabe strony.

Znają zasady motywacji, koncentracji i techniki zarządzania stresem, co pozwala im wspierać psychologicznie sportowców i budować ich determinację.

Uczelnie w Zielonej Górze - kierunek sport:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Zielonogórski (Wydział Nauk Biologicznych UZ) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Ile trwają studia na kierunku sport?

Studia na kierunku sport trwają 3 lata (studia licencjackie).

Sport w Zielonej Górze - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat

Jaka praca po studiach na kierunku sport

Absolwenci mogą pracować w roli instruktorów w klubach fitness, na siłowniach lub w ośrodkach rekreacyjnych. Zajmą się również analizą statystyczną, trendów oraz wydajności sportowców w klubach sportowych czy agencjach sportu.

Osoby z wykształceniem z zakresu sportu, mogą także odpowiadać za organizację i koordynację wydarzeń sportowych – zawody, turnieje, maratony czy festiwale sportowe, zarządzając logistyką, marketingiem i zabezpieczeniem wydarzenia.

Absolwent znajdzie pracę także w agencjach marketingowych lub firmach zajmujących się sprzętem sportowym, odpowiadając za promocję i marketing wydarzeń z zakresu sportu.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku sport

  • trener sportowy,
  • kierownik klubu sportowego,
  • specjalista do spraw marketingu sportowego,
  • manager wydarzeń sportowych,
  • analityk danych sportowych,
  • instruktor rekreacji i fitness.

Studia z zakresu sportu mają więc na celu przygotowanie studentów do pracy w różnych obszarach związanych ze sportem, zdrowiem oraz rekreacją. To odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów w tych dziedzinach, którzy bez trudu odnajdą się na rynku pracy.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Sport Zielona Góra studia i stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Sport Zielona Góra studia stacjonarne

Sport Zielona Góra studia niestacjonarne

Sport w Zielonej Górze

Popularne kierunki sport i turystyka w Zielonej Górze

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia