Marketing

Studia w Warszawie

marketing

Odkryj studia marketing w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Marketing studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Marketing to obecnie jedne z bardziej popularnych studiów wśród osób, które planują w przyszłości rozpoczęcie kariery korporacyjnej. Czego nauczą się studenci? Przede wszystkim umiejętności myślenia o rynku. A wbrew pozorom nie może być ona intuicyjna. Liczy się zauważanie potrzeb klientów, zrozumienie konkurencji, czy budowanie strategii i kampanii marketingowych. By wiedzieć zatem, jak poruszać się na parkiecie przedsiębiorczym, potrzebne są zatem szczegółowe umiejętności, które zapewni właśnie na specjalność.

W siatce programowej studenci odnajdą szereg wykładów, jak i ćwiczeń praktycznych. Największe znaczenie będą mieć bowiem kompetencje przyszłych specjalistów do spraw marketingu. Muszą mieć one jednak bardzo stabilne podstawy teoretyczne. Przedmioty, z jakimi spotykać się będą studenci, to przykładowo: strategia produktu i marki, zachowania nabywców, warsztaty marketingowe, trendy w marketingu, zarządzanie sprzedażą czy dziś niezwykle popularny marketing internetowy.

Pamiętaj, że jeśli chcesz wybrać te studia, twoje zainteresowania zawodowe powinny oscylować wokół funkcjonowania przedsiębiorstw. Warto byś zastanowił się, czy posiadasz predyspozycje, które pozwolą ci realizować się w tym obszarze z sukcesami.

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Marketing

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Management stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku management

Pokaż więcej
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Bachelor in management stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne
Pokaż więcej
Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Management stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku management

Pokaż więcej

Program studiów i przedmioty

Studia na marketingu to ścieżka kształcenia, która skierowana jest w szczególności do osób, które interesują się np.: sposobem podejmowania decyzji marketingowych w przedsiębiorstwie, organizacji niekomercyjnej lub w instytucji publicznej; obsługą marketingową aktywności przedsiębiorstw; szeroko pojętą komunikacją rynkową i strategiami budowania relacji z klientami; sprzedażą i metodami budowania wizerunku czy zarządzania marką.

W programie na tej ścieżce kształcenia znajdują się przedmioty, które poświęcone są m.in.: przygotowywaniu oraz wdrażaniu plany marketingowego; analizie danych; ocenie efektywności decyzji biznesowych; komunikacji w zespole. Studenci marketingu zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie np.: psychologii, socjologii, ekonomii, statystyki, rachunkowości, finansów, etnografii czy filozofii. Absolwenci tej ścieżki są gotowi m.in. do projektowania różnych faz działań promocyjnych w biznesie, a także do przeprowadzania profesjonalnych badań marketingowych.

W programie studiów na ścieżce marketing znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Marketing internetowy
 • Strategia produktu i marki
 • Zachowania nabywców
 • Strategie ceny i dystrybucji
 • Warsztaty marketingowe
 • Zarządzanie sprzedażą
 • Nowe trendy w marketingu
 • Planowanie marketingowe
 • Marketing i kreatywność
 • Marketing B2B

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: nowych trendów w marketingu; sposobów kształtowania i planowania polityki cenowej; metod tworzenia efektywnej strategii marketingowej; sposobów budowania wizerunku przedsiębiorstwa, marki lub instytucji; technik komunikacyjnych stosowanych w mediacji i negocjacji.

Absolwenci marketingu mogą podjąć pracę na stanowisku np. menedżera produktu, dyrektora ds marketingu i zarządzania marką czy menedżera projektów. Kompetencje osób, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, są cenione m.in. w: domach mediowych, agencjach marketingowych, instytucjach finansowych, korporacjach międzynarodowych czy w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Absolwent marketingu może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • przedsiębiorstwa, korporacje
 • ośrodki badawcze
 • instytucje międzynarodowe
 • agencje marketingowe
 • domy mediowe
 • urzędy, biura doradcze
 • jednostki administracji rządowej i samorządowej
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Marketing to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku zarządzanie.

 

Zarządzanie studia w Warszawie

Zarządzanie to kierunek studiów, który może w szczególności zainteresować osoby pasjonujące się np. funkcjonowaniem współczesnego rynku pracy, trendami organizowania pracy zespołu, finansami i rachunkowościom przedsiębiorstw, technikami komunikacyjnymi stosowanymi w negocjacjach handlowych, szeroko pojętą komunikacją w biznesie lub strategiami marketingowymi firm.

Absolwenci zarządzania są przygotowani do pełnienia różnorodnych ról w przedsiębiorstwach, instytucjach lub innych organizacjach rządowych i pozarządowych. Osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, mogą aplikować na stanowisko np. doradcze, kierownicze, analityczne, organizacyjne, eksperckie lub związane z księgowością, mediacją lub reklamą. Ponadto są one przygotowane do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Dowiedz się więcej: zarządzanie studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)