Zamówienia publiczne

Studia w Warszawie

zamówienia publiczne

Odkryj studia zamówienia publiczne w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Zamówienia publiczne studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Każdy zapewne nie raz spotkał się z terminem „zamówienia publiczne”. Najprościej można je zdefiniować jako pewien element finansów publicznych, który obejmuje różnorodne rozwiązania, dotyczące procedur dysponowania środkami publicznymi. Mowa wtedy bardzo często o przetargu. W tym sektorze są nieustannie potrzebni nowi specjaliści, dlatego propozycja kształcenia, jaką są zamówienia publiczne, cieszy się dużą popularnością wśród studentów.

Podczas wszystkich semestrów kształcenia przygotowują się do prowadzenia procedur zamówień publicznych. W praktyce oznacza to, że powinni uzyskać oni pogłębioną wiedzę z zakresu prawa, finansów, ekonomii, czy zarządzania i administracji. Te interdyscyplinarne informacje pozwolą bowiem na prowadzenie zrównoważonej działalności urzędniczej.

Gdzie zatrudnienie znajdą abiturienci zamówień publicznych? Czeka na nich przede wszystkim sektor publiczny – wszelkie urzędy i instytucje o różnorodnych profilach działalności. To tam rośnie największe zapotrzebowanie na specjalistów, którzy będą doskonale wiedzieli, jak administrować finansami publicznymi.

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Program studiów i przedmioty

Studenci na ścieżce kształcenia zamówienia publiczne szkolą się m.in. do prawidłowego opisywania przedmiotów zamówienia oraz określania jego ceny; przygotowywania specyfikacji warunków zamówienia; przygotowywania i przeprowadzania postępowania o dzieleniu zamówienia; przygotowywania umowy o wykonywanie zamówienia.

Dzięki odpowiednio skonstruowanemu programowi absolwenci zamówień publicznych rozumieją m.in. prawne czynniki koordynujące procedury związane z realizacją zamówień publicznych; sposoby składania wniosków w sprawie zamówień publicznych; polskie i europejskie przepisy prawne związane z kontrolą zamówień publicznych.

W programie studiów na zamówieniach publicznych znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Rynek zamówień publicznych
 • Prawo zamówień publicznych Unii Europejskiej
 • Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
 • Umowy i środki ochrony prawnej w zamówieniach publicznych
 • Kontrola zamówień publicznych

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: przepisów prawnych regulujących procedurę zamówień publicznych; podstaw ekonomii, finansów i rachunkowości oraz prawa; sposobów nadzorowania środków publicznych.

Absolwenci zamówień publicznych sprawdzić się mogą np. w organach administracji publicznej lub prywatnej; instytucjach Unii Europejskiej; międzynarodowych przedsiębiorstwach; organizacjach samorządowych. Ponadto osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, są gruntownie przygotowane do prowadzenia działalności gospodarczej lub doradczej.

Absolwent zamówień publicznych może szukać zatrudnienia m.in. w:

 • urzędach i instytucjach administracji publicznej
 • instytucjach Unii Europejskiej
 • zakładach ochrony zdrowotnej
 • publicznych instytucjach kultury
 • przedsiębiorstwach ubiegających się o zamówienia publiczne
 • własnej działalności gospodarczej

 

Na jakim kierunku

Zamówienia publiczne to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku administracja.

 

Administracja studia w Warszawie

Studenci administracji zdobywają kompetencje niezbędne do wykonywania np.: pracy urzędniczej w administracji publicznej lub samorządowej, a także stosowania prawa w instytucjach niepublicznych lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej. W trakcie zajęć praktycznych uczestnicy szkolą się w zakresie m.in. skutecznej komunikacji, posługiwania się dostępnymi środkami informacji czy kierowania niewielkimi zespołami.

Absolwenci administracji przygotowani są m.in. do: zarządzania finansami podmiotów gospodarczych i instytucji publicznych; organizowania pracy niewielkich zespołów; stosowania w praktyce przepisów prawa administracyjnego. Ponadto uczelnie w Warszawie kompleksowo przygotowuja absolwentów administracji do prowadzenia własnej działalności gospodarczej – zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym.

Dowiedz się więcej: administracja studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

Komentarze (0)