FINANSE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

FINANSE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

FINANSE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Studia w Krakowie

finanse i zamówienia publiczne

Odkryj studia finanse i zamówienia publiczne w Krakowie  i sprawdź, gdzie możesz studiować

Finanse i zamówienia publiczne studia Kraków - specjalność / ścieżka kształcenia

Podmioty publiczne, czyli między innymi jednostki samorządu terytorialnego, występują w obrocie gospodarczym również jako nabywcy towarów i usług. Wtedy mamy do czynienia z zamówieniami publicznymi. Naturalnie, aby zagadnienie nie wydawało się zbyt proste jest ono opatrzone niekrótkim regulaminem. Na szczęście, wszystkiego można się dowiedzieć i nauczyć.

Finanse i zamówienia publiczne to propozycja kształcenia, która umożliwia systemową analizę rozwiązań normatywnych z zakresu: prawa finansowego z szerokim uwzględnieniem zharmonizowanego prawa podatkowego, zasad pozyskiwania środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej oraz państw EFTA, funkcjonowania budżetu Unii Europejskiej, a także reguł wydatkowania środków publicznych z zastosowaniem procedur zamówień publicznych.

Studenci uczestniczą w zajęciach poświęconych między innymi finansowaniu zamówień publicznych, gospodarowaniu środkami europejskimi, partnerstwu publiczno- prywatnemu, czy rynkowi papierów wartościowych. Ze zdobytą wiedzą będą mogli zajmować stanowiska kierownicze, bądź stanowiska niższych szczebli w  administracji rządowej i samorządowej.

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie jest specjalność / ścieżka kształcenia FINANSE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Jednostka prowadząca

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Komentarze (0)