FINANSE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

FINANSE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

FINANSE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Studia w Krakowie

finanse i zamówienia publiczne

Odkryj studia finanse i zamówienia publiczne w Krakowie  i sprawdź, gdzie możesz studiować

Finanse i zamówienia publiczne studia Kraków - specjalność / ścieżka kształcenia

Podmioty publiczne, czyli między innymi jednostki samorządu terytorialnego, występują w obrocie gospodarczym również jako nabywcy towarów i usług. Wtedy mamy do czynienia z zamówieniami publicznymi. Naturalnie, aby zagadnienie nie wydawało się zbyt proste jest ono opatrzone niekrótkim regulaminem. Na szczęście, wszystkiego można się dowiedzieć i nauczyć.

Finanse i zamówienia publiczne to propozycja kształcenia, która umożliwia systemową analizę rozwiązań normatywnych z zakresu: prawa finansowego z szerokim uwzględnieniem zharmonizowanego prawa podatkowego, zasad pozyskiwania środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej oraz państw EFTA, funkcjonowania budżetu Unii Europejskiej, a także reguł wydatkowania środków publicznych z zastosowaniem procedur zamówień publicznych.

Studenci uczestniczą w zajęciach poświęconych między innymi finansowaniu zamówień publicznych, gospodarowaniu środkami europejskimi, partnerstwu publiczno- prywatnemu, czy rynkowi papierów wartościowych. Ze zdobytą wiedzą będą mogli zajmować stanowiska kierownicze, bądź stanowiska niższych szczebli w  administracji rządowej i samorządowej.

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie jest specjalność / ścieżka kształcenia FINANSE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku administracja

Program studiów i przedmioty

Studenci finansów i zamówień publicznych zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie m.in.: finansów i rachunkowości instytucji i organizacji funkcjonujących w sektorze publicznym, a także planowania pracy tego typu organizacji. W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się przedmioty poświęcone np.: strukturze systemu podatkowego w Polsce, sposobom finansowania zamówień publicznych czy giełdzie i przepisom prawa handlowego.

W programie studiów na finansach i zamówieniach publicznych znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Gospodarowanie środkami europejskimi
 • Partnerstwo publiczno-prywatne
 • Prawo finansowe UE
 • Prawo karno-skarbowe
 • Rynek papierów wartościowych

 

Praca po studiach

Studia w Krakowie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach, które wymagają znajomości m.in.: sposobów pozyskiwania i wykorzystywania środków finansowych; przepisów prawnych koordynujących funkcjonowanie rynku finansowego; metody rozliczania podatków organizacji w sektorze publicznym.

Absolwenci finansów i zamówień publicznych mogą liczyć na zatrudnienie np. w jednostkach finansowych różnych urzędów, których zadaniem jest obsługa organów administracji publicznej. Osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, zatrudniane są m.in. w ministerstwach, urzędach wojewódzkich, jednostkach samorządu terytorialnego, spółkach Skarbu Państwa, spółkach komunalnych, działach finansowych organizacji pozarządowych czy samorządowych jednostkach organizacyjnych.

Absolwent finansów i zamówień publicznych może szukać zatrudnienia m.in. w:

 • urzędach administracji rządowej i samorządowej
 • instytucjach i agendach UE
 • firmach prywatnych i państwowych
 • instytucjach, fundacjach, stowarzyszeniach
 • działach marketingowych firm
 • własnej działalności gospodarczej

 

Na jakim kierunku

Finanse i zamówienia publiczne to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku administracja.

 

Administracja studia w Krakowie

Uczelnie w Krakowie oferują studentom administracji kilka ścieżek kształcenia, które poświęcone są różnym aspektom tej dziedziny. Dzięki temu, w zależności od zainteresowań studentów, uczestnicy zajęć zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie np. nowoczesnych narzędzi informatycznych w administracji, zarządzania finansami publicznymi, koordynowania pracy kadr czy realizowania projektów określonych polityk publicznych.

Absolwenci administracji są przygotowani kompleksowo do pracy zarówno w publicznym, jak i prywatnym sektorze. Osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, mogą związać swoją karierę zawodową np. z finansami i rachunkowością, doradztwem podatkowym, obsługą administracji cyfrowej, nawiązywaniem relacji biznesowych w sektorze publicznym. Ponadto absolwenci administracji są gotowi również do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Dowiedz się więcej: administracja studia w Krakowie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Krakowie

kierunki studiów w Krakowie

 

Komentarze (0)