KADRY W ADMINISTRACJI

KADRY W ADMINISTRACJI

KADRY W ADMINISTRACJI

Studia w Warszawie

kadry w administracji

Odkryj studia kadry w adminsitracji w Krakowie i sprawdź, gdzie możesz studiować


 

 

Kadry w administracji studia Kraków - specjalność / ścieżka kształcenia

Studenci tej ścieżki kształcenia szkolą się w zakresie m.in.: zapewniania bezpieczeństwa danym osobowym i informacjom niejawnym; oferowania produktów ubezpieczeniowych; zarządzania zespołem pracowników administracji publicznej. Dzięki interdyscyplinarnemu charakterowi kadr w administracji w programie tej ścieżki znaleźć można przedmioty charakterystyczne np. dla zarządzania, marketingu, prawa, ekonomii czy komunikacji społecznej.

 

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie jest specjalność / ścieżka kształcenia KADRY W ADMINISTRACJI

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku administracja

Program studiów i przedmioty

Uczelnie w Krakowie, które oferują tę ścieżkę kształcenia, kładą nacisk na praktyczne przygotowanie studentów. W trakcie zajęć uczestnicy rozwiązują powszechne problemy, które charakterystyczne są nie tylko dla sektora publicznego, ale i prywatnego. Ponadto kompetencje nabyte przez absolwentów kadr w administracji cenione są również na rynku międzynarodowym.

W programie studiów na kadrach w administracji znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Gospodarowanie środkami europejskimi
 • Partnerstwo publiczno-prywatne
 • Prawo finansowe UE
 • Prawo karno-skarbowe
 • Rynek papierów wartościowych

 

Praca po studiach

Studia w Krakowie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach, które wymagają znajomości m.in.: zasad pozyskiwania i przetwarzania danych w administracji; podstaw poprawnego zarządzania zasobami ludzkimi w środowisku administracyjnym; prawnych i ekonomicznych aspektów organizowania pracy kadr w administracji.

Absolwenci kadr w administracji mogą aplikować na stanowiska np. kierownicze, organizacyjne czy związane z audytem i kontrolą wewnętrzną. Ponadto osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, mogą również pełnić funkcje doradcze lub rozwijać się w zakresie np. komunikacji w administracji lub finansów i rachunkowości.

Absolwent kadr w administracji może szukać zatrudnienia m.in. w:

 • urzędach administracji rządowej i samorządowej
 • instytucjach i agendach UE
 • firmach prywatnych i państwowych
 • instytucjach, fundacjach, stowarzyszeniach
 • działach marketingowych firm
 • własnej działalności gospodarczej

 

Na jakim kierunku

Kadry w administracji to ścieżka kształcenia, którą w Krakowie można studiować w ramach kierunku administracja.

 

Administracja studia w Krakowie

Studia na administracji umożliwiają studentom zdobycie kompetencji w zakresie m.in.: organizowania pracy urzędów; zarządzania finansami przedsiębiorstw; budowania strategii wizerunkowej firmy; prezentacji w środowisku publicznym; pozyskiwania funduszy i organizowania budżetu publicznego.

Absolwenci administracji mogą podjąć pracę np. w przedsiębiorstwie, korporacji, instytucji międzynarodowej, organizacji rządowej lub pozarządowej czy firmie ubezpieczeniowej. Kompetencje osób, które ukończyły ten kierunek studiów, są również cenione m.in. w instytucjach finansowych czy biurach doradczych. Absolwenci administracji są również kompleksowo przygotowani do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Dowiedz się więcej: administracja studia w Krakowie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Krakowie

kierunki studiów w Krakowie

 

Komentarze (0)