SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W ZARZĄDZANIU

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W ZARZĄDZANIU

Systemy business intelligence w zarządzaniu studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W ZARZĄDZANIU

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Komentarze (0)