ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ŚRODOWISKOWYM

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ŚRODOWISKOWYM

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ŚRODOWISKOWYM

Studia we Wrocławiu

zarządzanie ryzykiem środowiskowym

Odkryj studia zarządzanie ryzykiem środowiskowym we Wrocławiu i sprawdź, gdzie możesz studiować

Zarządzanie ryzykiem środowiskowym studia Wrocław - specjalność / ścieżka kształcenia

Zarządzanie ryzykiem środowiskowym to interdyscyplinarna propozycja kształcenia, która pozwoli Ci poznać źródła i drogi migracji zanieczyszczeń, które są związane z instalacjami przemysłowymi oraz ryzyko ich negatywnego oddziaływania na jakość komponentów środowiska, procesy przyrodnicze, bioróżnorodność środowiska oraz na zdrowie człowieka.

Studenci nabywają wiedzę w zakresie unormowań prawnych i polityki krajowej i europejskiej w zakresie zarządzania ryzykiem wokół instalacji przemysłowych. Uczą się oceniać wielkość ryzyka środowiskowego i skutki antropopresji w wybranych elementach środowiska, a stosują do tego odpowiednie metody i przepisy prawa.

Absolwenci mogą pracować w administracji rządowej i samorządowej, zakładach przemysłowych, instytucjach, zajmujących się zarządzaniem i monitorowaniem środowiska, w prywatnych firmach, które wykonują ekspertyzy przyrodnicze, parkach narodowych i krajobrazowych, instytutach naukowych, placówkach edukacyjnych.

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest specjalność / ścieżka kształcenia ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ŚRODOWISKOWYM

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Ochrona środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Komentarze (0)