Psychologia w biznesie

Psychologia w biznesie

Psychologia w biznesie

Studia w Warszawie

psychologia w biznesie

Odkryj studia psychologia w biznesie w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować

 

Psychologia w biznesie studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Studenci psychologii w biznesie poznają m.in. rolę menedżera w organizacji, a także społeczny i psychologiczny charakter jego pracy. Studia na tej ścieżce kształcenia poświęcone są np. szeroko pojętej psychologii menedżera, psychologii reklamy, psychologii organizacji i pracy czy zachowaniom organizacyjnym. W programie znajdują się również przedmioty, które umożliwiają studentom nabycie kompetencji w zakresie m.in. zarządzania zmianą czy podejmowania decyzji i analizowania ryzyka w firmie.

Psychologia w biznesie skierowana jest również do tych osób, które zainteresowane są np. kierowaniem zespołami, wyznaczaniem celów i czy wykorzystywaniem różnorodnych metod promocji w kampaniach marketingowych. Studenci szkolą się m.in. do zarządzania procesami w biznesie, analizowania danych, kreowania procesów biznesowych z uwzględnieniem psychologicznych aspektów działalności zawodowej lub konsumenckiej człowieka.

Absolwenci psychologii w biznesie mogą podjąć np. własną działalność gospodarczą czy rozwijać się zawodowo w organizacjach prywatnych lub publicznych. Osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, mogą związać swoją karierę m.in. z biznesem, marketingiem, reklamą czy komunikacją w biznesie.

 

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Psychologia w biznesie

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Program studiów i przedmioty

W trakcie nauki studenci poznają m.in. podstawowe czynniki psychologiczne, które wpływają na kształt współczesnego rynku oraz sposobu funkcjonowania różnorodnych organizacji. W programie na psychologii w biznesie znajdują się przedmioty poświęcone np.: sposobom kształtowania decyzji biznesowych; komunikatom marketingowym; metodom planowania strategii produktowej czy technikom samodoskonalenia. Studia te poświęcone są m.in.: narzędziom badania, rozumienia i kształtowania rzeczywistości biznesowej.

Absolwenci psychologii w biznesie potrafią np.: wyjaśniać przyczyny i przebieg zjawisk społecznych o podłożu psychologicznym; wykorzystywać wiedzę na temat zjawisk społecznych i psychologicznych do podejmowania dobrych decyzji biznesowych; kreować produkty i strategie promocyjne; optymalizować procesy biznesowe i komunikacyjne z uwzględnieniem psychologicznych i społecznych potrzeb grup docelowym; identyfikować psychologiczne procesy i mechanizmy w reklamie.

W programie studiów na ścieżce psychologia w biznesie znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Rola menedżera w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • Psychologia menedżera
 • Analiza krytycznych przypadków
 • Zarządzanie zmianą
 • Psychologia organizacji i pracy
 • Psychologia reklamy
 • Podejmowanie decyzji i ryzyko
 • Warsztaty umiejętności psychologicznych
 • Zachowania organizacyjne
 • Postępowanie konsumenta na rynku

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: technik i zachowań przydatnych do zarządzania marketingowego w przedsiębiorstwie; pogłębionych mechanizmów biznesowych; zastosowania psychologii we współczesnym biznesie.

Psychologia w biznesie przygotowuje absolwentów do pracy na stanowisku np. menedżera, psychologa biznesu, trenera biznesu, nauczyciela, specjalisty sprzedaży, przedstawiciela handlowego, szkoleniowca, mediatora czy rekrutera. Ponadto osoby te mogą rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Absolwent ścieżki kształcenia psychologia w biznesie może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • przedsiębiorstwa, korporacje
 • ośrodki badawcze
 • instytucje międzynarodowe
 • urzędy, biura doradcze
 • jednostki administracji rządowej i samorządowej
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Przywództwo w biznesie to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku zarządzanie.

 

Zarządzanie studia w Warszawie

Absolwenci zarządzania potrafią m.in.: tworzyć plany biznesowe i marketingowe, zarządzać procesami logistycznymi czy administrować bazami danych. Specjaliści tej dziedziny rozpoznają potrzeby i oczekiwania klientów, odpowiednio kształtują i promują markę i stosują techniki skutecznej motywacji, perswazji oraz rozwiązywania konfliktów.

Absolwenci tego kierunku mogą kontynuować swoją karierę zawodową na dowolnym stanowisku kierowniczym. Ponadto specjaliści tej dziedziny przygotowani są także m.in. do pełnienia funkcji doradczych lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Kompetencje absolwentów zarządzania cenione są w różnorodnych branżach.

Dowiedz się więcej: zarządzanie studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)