ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM ORGANIZACJI

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM ORGANIZACJI

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM ORGANIZACJI

Studia w Szczecinie

zarządzanie bezpieczeństwem organizacji

Odkryj zarządzanie bezpieczeństwem organizacji w Szczecinie i sprawdź gdzie możesz studiować

Zarządzanie bezpieczeństwem organizacji studia Szczecin - specjalność / ścieżka kształcenia

Zarządzanie bezpieczeństwem organizacji to propozycja kształcenia, skrojona na miarę osób wykazujących predyspozycje zarządcze, organizatorskie i wysoko rozwinięte kompetencje społeczne, które dodatkowo chciałby sprawować pieczę nad szeroko rozumianym bezpieczeństwem w organizacjach, przedsiębiorstwach i korporacjach.

Wybrane przedmioty, wchodzące w skład siatki kształcenia na zarządzaniu bezpieczeństwem w organizacji, to między innymi: zarządzanie strategiczne, znormalizowane systemy zarządzania, bezpieczeństwo osobowe i ochrona informacji niejawnych, zarządzanie ryzykiem. Tylko interdyscyplinarny program kształcenia wyposaży cię w szereg nieocenionych kompetencji.

Dzięki wiedzy i umiejętnościom pozyskanym podczas kształcenia, abiturienci będą mogli podjąć stabilne zatrudnienie w wielu obszarach zawodowych. Jako absolwent rozpoczniesz pracę na stanowisku konsultanta w obszarze bezpieczeństwa informacji, administratora informacji poufnych, czy specjalista do spraw analiz i audytów bezpieczeństwa.

Zobacz, na jakich uczelniach w Szczecinie jest specjalność / ścieżka kształcenia ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM ORGANIZACJI

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Morska w Szczecinie

Politechnika Morska w Szczecinie

Zarządzanie stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Komentarze (0)