ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Studia w Rzeszowie

zarządzanie zasobami ludzkimi

 

Odkryj studia zarządzanie zasobami ludzkimi w Rzeszowie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Zarządzanie zasobami ludzkimi studiaRzeszów - specjalność / ścieżka kształcenia

Zarządzanie zasobami ludzkimi to kompleksowo opracowywany kierunek, który pozwoli Ci odnaleźć się w wielu miejscach pracy. Propozycja kształcenia łączy wiedzę prawno-administracyjną z naukami obejmującymi zarządzanie, zwłaszcza zarządzanie zasobami ludzkimi.

Studenci uczęszczają na takie przedmioty jak: zachowania organizacyjne, wartościowanie stanowisk pracy, polityka rozwoju i awansowania pracowników, koncepcje motywacji i system motywowania, innowacje w zarządzaniu zasobami ludzkimi, zwolnienie pracownicze – outplacement. Zdobywają umiejętności odnoszące się stricte do planowania, pozyskiwania i selekcji pracowników, a także z zakresu systemów motywowania i wynagradzania, marketingu personalnego czy teorii podejmowania decyzji.

Absolwenci pracują przede wszystkim w pionach organizacyjno-kadrowych w administracji publicznej, bankach, instytucjach okołobiznesowych, w podmiotach gospodarczych. Zatrudniani są również w firmach konsultingowych, które zajmują się doborem i szkoleniem pracowników oraz konstruowaniem nowoczesnych systemów zarządzania ludźmi.

Zobacz, na jakich uczelniach w Rzeszowie jest specjalność / ścieżka kształcenia ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Jednostka prowadząca

Psychologia w zarządzaniu stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku psychologia w zarządzaniu

Pokaż więcej

Komentarze (0)