ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI I DORADZTWO ZAWODOWE Z COACHINGIEM

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI I DORADZTWO ZAWODOWE Z COACHINGIEM

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI I DORADZTWO ZAWODOWE Z COACHINGIEM

Studia w Bydgoszcz

zarządzanie zasobami ludzkimi i doradztwo zawodowe z coachingiem

 

Odkryj studia zarządzanie zasobami ludzkimi i doradztwo zawodowe z coachingiem w Bydgoszcz i sprawdź gdzie możesz studiować

Zarządzanie zasobami ludzkimi i doradztwo zawodowe z coachingiem studiaBydgoszcz - specjalność / ścieżka kształcenia

Zarządzanie zasobami ludzkimi i doradztwo zawodowe z coachingiem to nowatorski moduł kształcenia, który doskonale wpisuje się w oczekiwania współczesnego rynku pracy. Studenci mają okazję zdobyć kompetencje odnoszące się do kreowania ścieżki kariery zawodowej własnej i innych osób.

Nauczysz się zarządzać zasobami ludzkimi w zakresie rekrutacji i selekcji szkoleń i systemów motywowania pracowników, uzyskasz wiedzę z doradztwa zawodowego oraz będziesz stosował/a w praktyce podejście coachingowe. Poznasz procesy kierujące współczesnym rynkiem pracy.

Absolwenci zatrudniani są jako specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi, do spraw pracowniczych i socjalnych bądź jako eksperci odpowiedzialni za rekrutację, selekcję i motywowanie pracowników w organizacjach gospodarczych, społecznych i administracyjnych. Pracują jako doradcy zawodowi w urzędach pracy, centrach informacji i planowania kariery zawodowej, Ochotniczych Hufcach Pracy, agencjach zatrudnienia, instytucjach szkoleniowych, instytucjach dialogu społecznego, instytucjach partnerstwa lokalnego. Możesz być także szkolnym doradcą zawodowym lub coachem.

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest specjalność / ścieżka kształcenia ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI I DORADZTWO ZAWODOWE Z COACHINGIEM

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Komentarze (0)