Jak napisać usprawiedliwienie nieobecności w szkole?

Jak napisać usprawiedliwienie nieobecności w szkole?

Jak napisać usprawiedliwienie nieobecności w szkole?

17.10.2022

Jak napisać usprawiedliwienie nieobecności w szkole?

Choć usprawiedliwienie nieobecności dziecka w szkole wydaje się banalnie proste, to w praktyce może okazać się znacznie bardziej skomplikowane. Tłumaczymy, jak dobrze napisać usprawiedliwienie nieobecności ucznia w szkole.

W usprawiedliwieniu nieobecności ucznia w szkole powinny znaleźć się wszystkie najważniejsze informacje, a przede wszystkim powód opuszczenia zajęć. Napisać może je rodzic lub opiekun prawny ucznia. Sprawdź, co dokładnie powinno znaleźć się w takim usprawiedliwieniu nieobecności, w jakim czasie powinno ono trafić do nauczyciela.

Usprawiedliwienie nieobecności ucznia w szkole, a kwestie prawne

W Polsce obowiązują przepisy, według których każde dziecko w wieku od 7 do 18 lat jest objęte obowiązkiem szkolnym. Za to, aby dziecko regularnie uczęszczało do szkoły, odpowiada rodzic lub opiekun prawny ucznia – określa to Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku dotycząca Prawa oświatowego.

Jeżeli uczeń przez dłuższy czas nie chodzi do szkoły, oznacza to, że jego opiekunowie uchylają się od swoich obowiązków, a to z kolei może nieść za sobą konsekwencje prawne. Niespełnienie takiego obowiązku następuje w sytuacji, gdy uczeń w czasie jednego miesiąca jest nieobecny co najmniej na 50 proc. zajęć, a jego nieobecność nie została usprawiedliwiona.

Jeżeli liczba opuszczonych przez ucznia godzin lekcyjnych jest zbyt duża – sprawą może zainteresować się dyrekcja szkoły i poprosić rodziców o wyjaśnienia. Dodatkowo uczniowi, który opuścił ponad 50 proc. zajęć lekcyjnych, grozi nieklasyfikowanie, a w konsekwencji – brak promocji do kolejnej klasy.

Według prawa każda szkoła w sposób indywidualny ustala to, w jaki sposób rodzice muszą usprawiedliwiać nieobecność uczniów na zajęciach. Zapisy w statucie szkoły określają także czas na usprawiedliwienie nieobecności. Tematyka usprawiedliwiania nieobecności ucznia na zajęciach powinna być szczegółowo uregulowana w prawie wewnątrzszkolnym.

Kto może usprawiedliwić nieobecność ucznia w szkole?

Nieobecność ucznia w szkole mogą usprawiedliwić jego rodzice lub opiekunowie prawni. Do osiemnastego roku życia dziecko nie może samo stanowić o sobie i jest pod władzą rodzicielską (art. 92 Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy – DzU nr 9, poz. 59 z późn. zm.), w związku z czym tylko na prośbę rodzica lub prawnego opiekuna nauczyciel może usprawiedliwić nieobecność ucznia, uwzględniając zapisy w statucie lub regulaminie szkolnym.

Z kolei uczeń, który jest już pełnoletni, może sam usprawiedliwić swoją nieobecność.

Czy usprawiedliwienie nieobecności musi wystawiać lekarz?

Wielu rodziców zastanawia się, czy usprawiedliwienie nieobecności ucznia przez nich będzie wystarczające. Owszem, rodzice lub opiekunowie mogą dostarczyć zwolnienie/usprawiedliwienie wypisane przez lekarza, jednak nie jest to konieczne.

Powody usprawiedliwienia nieobecności w szkole

Powody nieobecności w szkole mogą być bardzo różne, zazwyczaj jest to po prostu choroba. Należy jednak pamiętać o tym, że dzieci w Polsce są objęte obowiązkiem szkolnym, co oznacza, że zajęcia lekcyjne mogą opuszczać tylko w wyjątkowych sytuacjach.

 

Inne powody, przez które uczeń może opuścić lekcje to:

 • złe samopoczucie,
 • pobyt w szpitalu,
 • zaplanowana wizyta u lekarza specjalisty, np. u laryngologa, okulisty, stomatologa,
 • ważna uroczystość rodzinna, np. pogrzeb, ślub,
 • nagłe zdarzenie losowe, np. opóźnienie samolotu z wakacji, awarie komunikacji miejskiej, wypadki,
 • nasilenie się objawów przewlekłej choroby,
 • pogarszający się stan psychiczny,
 • niedyspozycja (w przypadku dziewczynek).

Jak usprawiedliwić nieobecność ucznia w szkole?

Każda szkoła indywidualnie określa wymogi dotyczące usprawiedliwiania nieobecności. Jeśli nie wiesz dokładnie, jak napisać takie usprawiedliwienie – napisz lub zadzwoń do sekretariatu szkolnego.

 

W usprawiedliwieniu nieobecności ucznia na zajęciach lekcyjnych powinny znaleźć się następujące informacje:

 • miejscowość,
 • data,
 • nagłówek („Usprawiedliwienie”),
 • wprowadzenie („Uprzejmie proszę o usprawiedliwienie nieobecności”, „Zwracam się z prośbą o usprawiedliwienie nieobecności”),
 • uzasadnienie swojej prośby (przyczyny nieobecności),
 • informacja o załącznikach (jeśli są),
 • zakończenie („Z poważaniem”, „Z wyrazami szacunku”),
 • własnoręczny podpis.

Gotowe wzory usprawiedliwień bez trudu znajdziesz również w internecie. Wystarczy, że je wydrukujesz, uzupełnisz i zaniesiesz do nauczyciela.

 

Sprawdź 

Jak napisać usprawiedliwienie za pośrednictwem dziennika elektronicznego?

Większość szkół akceptuje tradycyjne usprawiedliwienia, jednak niektóre z nich wymagają usprawiedliwienia nieobecności ucznia za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Rodzic może usprawiedliwić nieobecność dziecka na lekcjach poprzez portal LIBRUS, a także inny dziennik elektroniczny, który jest stosowany w szkole. Najpierw rodzic musi się zalogować do swojego konta.

Dzięki temu nie ma ryzyka, że autorem usprawiedliwienia będzie ktoś inny, np. sam uczeń. Następnie rodzic musi wysłać wiadomość do nauczyciela.

Wychowawca automatycznie otrzyma wtedy powiadomienie o usprawiedliwieniu nieobecności ucznia przez rodzica i dzięki temu będzie mógł usprawiedliwić tę nieobecność w szkole. Treść takiego usprawiedliwienia może być identyczna, jak ta pisana w sposób tradycyjny.

Co z usprawiedliwianiem nieobecności na lekcjach w-f?

Usprawiedliwienie, a właściwie zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego, powinno mieć podobny schemat do usprawiedliwienia nieobecności na innych zajęciach lekcyjnych. Należy zawrzeć w nim datę oraz powód nieobecności/ zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego.

Rodzic może napisać takie usprawiedliwienie z powodu choroby lub niedyspozycji dziecka, która uniemożliwia mu na wykonywanie ćwiczeń podczas lekcji, np. z powodu miesiączki, złego samopoczucia, rekonwalescencji po chorobie.

Zobacz także Zwolnienie z w-f (całoroczne i jednodniowe)

 

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu