Matura próbna 2022/2023 z j. angielskiego: poziom rozszerzony. Termin oraz arkusz

Matura próbna 2022/2023 z j. angielskiego: poziom rozszerzony. Termin oraz arkusz

Matura próbna 2022/2023 z j. angielskiego: poziom rozszerzony. Termin oraz arkusz

14.05.2023

Matura próbna 2022/2023 z j. angielskiego: poziom rozszerzony. Termin oraz arkusze

Do matury próbnej z języka angielskiego na poziomie podstawowym z pewnością podejdzie większość tegorocznych maturzystów. Inaczej będzie wyglądać jednak sytuacja w przypadku matury z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym – ten test diagnostyczny będzie trudniejszy, a przede wszystkim wezmą w nim udział jedynie uczniowie, którzy zadeklarowali zdawanie rozszerzonego języka angielskiego na maturze.

Tłumaczymy, jak będzie wyglądał arkusz na maturze próbnej języka angielskiego na poziomie rozszerzonym 2022/2023, kiedy dokładnie się odbędzie, ile będzie trwał, a także jak się do niego odpowiednio przygotować.

Matura próbna z języka angielskiego - wymagania

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała specjalne informatory (należy je czytać razem z Aneksem 2023/2024), w których podane są wymagania, jakie CKE postawiła przed maturzystami przystępującymi do tego przedmiotu:

 

Ogólne wymagania egzaminacyjne z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym:

I. Znajomość środków językowych

Zdający posługuje się bogatym zasobem środków językowych (leksykalnych – w tym związków frazeologicznych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych.

 

II. Rozumienie wypowiedzi

Zdający rozumie różnorodne złożone wypowiedzi ustne wypowiadane w naturalnym tempie oraz różnorodne złożone wypowiedzi pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

 

III. Tworzenie wypowiedzi

Zdający samodzielnie tworzy w miarę złożone, spójne i logiczne, płynne wypowiedzi ustne oraz w miarę złożone, bogate pod względem treści, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

 

IV. Reagowanie na wypowiedzi

Zdający uczestniczy w rozmowie i reaguje ustnie w różnorodnych, również złożonych i nietypowych sytuacjach oraz reaguje w formie w miarę złożonego tekstu pisanego w różnorodnych sytuacjach, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

 

V. Przetwarzanie wypowiedzi

Zdający zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych. Obejmują one między innymi słownictwo, które powinien opanować uczeń, przystępując do matury z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym:

Zdający posługuje się bogatym zasobem środków językowych (leksykalnych – w tym związków frazeologicznych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:

 1. człowiek (np. dane personalne, okresy życia, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, rzeczy osobiste, uczucia i emocje, umiejętności i zainteresowania, społeczny i osobisty system wartości, autorytety);
 2. miejsce zamieszkania (np. dom i jego okolica, pomieszczenia i wyposażenie domu, prace domowe, wynajmowanie, kupno i sprzedaż mieszkania, przeprowadzka, architektura);
 3. edukacja (np. szkoła i jej pomieszczenia, przedmioty nauczania, uczenie się – w tym uczenie się przez całe życie, przybory szkolne, oceny szkolne, życie szkoły, zajęcia pozalekcyjne, system oświaty);
 4. praca (np. zawody i związane z nimi czynności i obowiązki, miejsce pracy, praca dorywcza, kariera zawodowa, rynek pracy, warunki pracy i zatrudnienia);
 5. życie prywatne (np. rodzina, znajomi i przyjaciele, czynności życia codziennego, określanie czasu, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, styl życia, konflikty i problemy);
 6. żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, nawyki żywieniowe – w tym diety, lokale gastronomiczne);
 7. zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary i ich cechy, sprzedawanie i kupowanie, finanse, promocja i reklama, korzystanie z usług – w tym usług bankowych i ubezpieczeniowych, reklamacja);
 8. podróżowanie i turystyka (np. środki transportu i korzystanie z nich, orientacja w terenie, baza noclegowa, wycieczki, zwiedzanie, awarie i wypadki w podróży, ruch uliczny, bezpieczeństwo w podróży);
 9. kultura (np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze, tradycje i zwyczaje, media); 
 10. sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, obiekty sportowe, imprezy sportowe, uprawianie sportu, pozytywne i negatywne skutki uprawiania sportu, problemy współczesnego sportu);
 11. zdrowie (np. tryb życia, samopoczucie, choroby – w tym choroby cywilizacyjne, ich objawy i leczenie, niepełnosprawność, uzależnienia);
 12. nauka i technika (np. ludzie nauki, odkrycia naukowe, wynalazki, korzystanie z urządzeń technicznych i technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz szanse i zagrożenia z tym związane, korzyści i zagrożenia wynikające z postępu naukowotechnicznego);
 13. świat przyrody (np. pogoda, pory roku, klimat, rośliny i zwierzęta, krajobraz, zagrożenia i ochrona środowiska naturalnego, katastrofy ekologiczne, klęski żywiołowe, przestrzeń kosmiczna);
 14. państwo i społeczeństwo (np. wydarzenia i zjawiska społeczne, organizacje społeczne i międzynarodowe, podstawowe zagadnienia związane z polityką i gospodarką, problemy współczesnego świata, prawa człowieka).

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Informatorze opublikowała również szczegółowe wymagania dotyczące egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Maturzystę przystępującego do tego egzaminu obowiązują wymagania na poziomie podstawowym oraz na poziomie rozszerzonym.

 

Dowiedz się więcej

Matura próbna z języka angielskiego - arkusz

Na początku arkusza egzaminacyjnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym uczeń znajdzie instrukcję dotyczącą egzaminu – warto ją przeczytać. Podany będzie również czas, jaki maturzysta ma na rozwiązanie całego arkusza. Każda strona będzie ponumerowana, a przy zadaniach podana będzie maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania.

W arkuszu egzaminacyjnym z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym oraz na maturze próbnej z tego przedmiotu pojawią się następujące zadania:

 • rozumienia ze słuchu (15 zadań),
 • rozumienia tekstów pisanych (18 zadań),
 • znajomości środków językowych (14 zadań),
 • wypowiedzi pisemnej (1 zadanie).

Sprawdź

matura z języka angielskiego - arkusze

arkusze maturalne

Terminy

Terminy wszystkich matur próbnych, czyli testów diagnostycznych, zostały opublikowane w specjalnym harmonogramie przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Matura próbna z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym odbędzie się 15 grudnia 2022 roku o godzinie 9:00.

Wszystkie matury próbne w 2022 roku odbędą się w całej Polsce w tym samym terminie – od 12 do 21 grudnia.

sprawdź 

matura próbna 2022/2023 - harmonogram

harmonogram matur 2023

Czas trwania

Matura próbna z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym, podobnie jak egzamin maturalny w maju 2023 z tego przedmiotu, będzie trwać 150 minut, czyli 2,5 godziny zegarowej.

Warto wcześniej w domu przećwiczyć sobie na przykład rozwiązywanie arkuszy z poprzednich lat, mierząc czas. Dzięki temu uczeń będzie mógł się przekonać, czy 150 minut na egzaminie będzie dla niego wystarczające – jeśli nie, to warto popracować nad swoim tempem pracy.

Dowiedz się więcej

Ile trwają matury 2023

Matura próbna z języka angielskiego - jak się przygotować?

Przede wszystkim należy pamiętać, że przygotowanie do matury próbnej (egzaminu dojrzałości odbywającego się w maju również!) w kilka tygodni lub weekendów należy do rzeczy niemożliwych. Dlatego przygotowania należy rozpocząć znacznie wcześniej i odpowiednio je rozplanować.

Pamiętaj też, że praktyka czyni mistrza, a więc najlepiej jest rozwiązywać zadania z arkuszy egzaminacyjnych z poprzednich lat – w ten sposób będziesz ćwiczyć swoje umiejętności, ale także sprawdzisz, jakie masz luki w swojej wiedzy.

Jeśli czujesz, że podczas nauki potrzebujesz wsparcia, bo nie radzisz sobie z jakimś materiałem – skorzystaj z pomocy korepetytora. Możesz też poprosić o nią starszych kolegów lub skorzystać ze specjalnych kursów, które przygotowują do matury. Nieocenioną pomocą mogą okazać się również filmiki na YouTube, gdzie jedna osoba tłumaczy dane zagadnienia.

czytaj dalej

jak przygotować się do matury

jak przygotować się do matury z matematyki

jak przygotować się do matury z angielskiego

co warto wiedzieć przed maturą

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia