Matura ustna z języka angielskiego 2023

Matura ustna z języka angielskiego 2023

Matura ustna z języka angielskiego 2023

08.04.2024

Matura 2023 z języka angielskiego (część ustna)

Matura ustna 2023 z języka angielskiego w terminie głównym zostanie przeprowadzona zgodnie z harmonogramem szkół od 10 do 23 maja 2023 r. Egzamin w terminie dodatkowym odbędzie się od 5 do 7 czerwca 2023 r, a egzamin w terminie poprawkowym 21 sierpnia 2023 r.

Język angielski w części pisemnej na poziomie podstawowym był najczęciej wybieranym językiem obcym nowożytnym, podeszło do niego niemal 97% zdających. Pozostałe 3% zasiadło do arkuszy z języka niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego, francuskiego oraz włoskiego.

Język angielski przedmiot obowiązkowy do wyboru na maturze (w części pisemnej oraz w części ustnej). Każdy zdający maturę w 2023 musi przystąpić do części ustnej z języka obcego nowożytnego i uzyskać minimum 30% punktów, aby zdać egzamin.

Matura ustna z języka angielskiego ma formę rozmowy osoby zdającej z egzaminatorem w obecności drugiego egzaminatora, który jednak nie bierze aktywnego udziału w konwersacji, tylko słucha całej rozmowy. Choć matura ustna z języka angielskiego może przerażać wielu przyszłych maturzystów – tak naprawdę przygotowanie się do niej nie jest wcale takie trudne.

Bardzo ważne jest wcześniejsze powtórzenie słownictwa, a także przećwiczenie zadań egzaminacyjnych oraz... umiejętność trzymania emocji na wodzy. Tłumaczymy, jak wygląda ustny egzamin maturalny z języka angielskiego, kiedy odbędzie się w 2023 roku, a także ile punktów uczeń będzie mógł z niego uzyskać.

 


najpopularniejsze dzisiaj

matura poprawkowa 2023

niezdana matura 2023 co dalej

nowa lista pytań jawnych matura 2023

ile trwają matury 2023

wyniki matur 2023, kiedy i gdzie sprawdzić


Opinie zdających matury ustne 2023

Matura z języka angielskiego w części ustnej spotyka się z entuzjazmem porównywalnym do części pisemnej. Abiturienci podchodzą do niego z uśmiechem na twarzy. Już wczoraj internauci dzielili się swoimi wysokimi wynikami ...

czytaj dalej opinie matury ustne 2023

Kiedy matura z języka angielskiego 2023

Część ustna egzaminu maturalnego odbywa się od 10 do 23 maja 2023 roku (z wyjątkiem 14 i 21 maja). Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Część ustna z języka angielskiego w terminie dodatkowym odbędzie się 5-7 czerwca 2023 roku. Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Matura poprawkowa 2023 w części ustnej odbędzie się 21 sierpnia 2023 (poniedziałek).

Terminy matur 2023 - harmonogram

 • 28 kwietnia 2023 r. - zakończenie roku szkolnego dla maturzystów
 • od 4 do 23 maja 2023 r. - egzaminy pisemne w terminie głównym
 • od 10 do 23 maja 2023 r. - egzaminy ustne w terminie głównym
 • od 1 do 19 czerwca 2023 r. - egzaminy w terminie dodatkowym
 • 7 lipca 2023 r. - ogłoszenie wyników
 • od 21 do 22 sierpnia 2023 r. - egzaminy w terminie poprawkowym
 • 8 września 2023 r.  - ogłoszenie wyników egzaminów poprawkowych

sprawdź harmonogram matur 2023

Co będzie na maturze z języka angielskiego

Zarówno w Formule 2015, jak i Formule 2023 matura ustna z języka angielskiego będzie przeprowadzana na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych i leksykalnych.

Celem części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego jest ocena sprawności mówienia, rozumianej jako realizacja kompetencji komunikacyjnej zdającego.

Sprawdź

przecieki maturalne 2023

pewniaki maturalne 2023

 

W trakcie egzaminu będzie sprawdzana i oceniania:

 • znajomość środków językowych
 • umiejętność tworzenia wypowiedzi
 • reagowanie na wypowiedzi
 • przetwarzanie wypowiedzi

UWAGA: Matura ustna z języka angielskiego weryfikuje zarówno zdolność mówienia i układania logicznych wypowiedzi, ale też rozumienia komunikatów w języku angielskim.

 

Ile będzie zadań z języka angielskiego

Podczas części ustnej z języka angielskiego będą trzy zadania, które uczeń będzie musiał wykonać.

 • Zadanie 1. Rozmowa z odgrywaniem roli
 • Zadanie 2. Opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania
 • Zadanie 3. Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania.

 

Ile punktów można zdobyć

Uczeń podczas części ustnej z języka obcego nowożytnego będzie mógł zdobyć 18 punktów.

 

Zobacz także

język angielski pisemny - poziom podstawowy

język angielski pisemny - poziom rozszerzony

Ile punktów należy uzyskać, aby zdać maturę z języka angielskiego

Aby zdać matury 2023 uczeń musi otrzymać co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej. Aby zdać maturę z języka angielskiego w części ustnej uczeń musi uzyskać 30 procent punktów możliwych do zdobycia.

Co można mieć przy sobie podczas egzaminu?

Uczeń na maturze ustnej z języka angielskiego powinien mieć przy sobie dowód osobisty, by nauczyciel mógł potwierdzić jego tożsamość.

Zmiany na egzaminie z języka angielskiego

W formule 2015 i Formule 2023 każdy zdający maturę w 2023 musi przystąpić do części ustnej z języka obcego nowożytnego i uzyskać minimum 30% punktów, aby zdać egzamin. Część ustna egzaminu w 2023 roku pozostaje bez zmian w stosunku do Matury 2015.

Kiedy wyniki z matury z języka angielskiego

Uczniowie wyniki matury ustnej z języka angielskiego poznają tego samego dnia, po naradach komisji egzaminacyjnej, wedle harmonogramu danej szkoły.

Sprawdź wyniki matur 2023

Łatwa czy trudna - opinie zdających w latach ubiegłych

Matura ustna z języka angielskiego nie jest wcale taka straszna. Jeśli uczeń poświęci trochę czasu na powtórzenie słownictwa i gramatyki oraz zachowa spokój podczas egzaminu – na pewno ją zda.

W 2022 roku większość maturzystów nie przystępowała do matury ustnej z języka angielskiego. Wyniki tych, którzy podeszli do tego egzaminu, zależne były od ich wcześniejszego przygotowania oraz umiejętności opanowania emocji.

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia