Matura z języka angielskiego 2023 – poziom rozszerzony

Matura z języka angielskiego 2023 – poziom rozszerzony

Matura z języka angielskiego 2023 – poziom rozszerzony

28.12.2022

Matura 2023 z języka angielskiego – poziom rozszerzony (część pisemna)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym w terminie głównym zostanie przeprowadzony 9 maja 2023 r. Egzamin w terminie dodatkowym odbędzie się 6 czerwca 2023 r. Wyniki egzaminu maturalnego ogłoszone zostaną 7 lipca 2023 roku.

W 2022 roku język angielski na poziomie rozszerzonym był najczęściej wybieranym przedmiotem dodatkowym wśród uczniów. W 2023 roku zapewne będzie podobnie. W końcu dobra znajomość tego języka jest wręcz obowiązkowa na rynku pracy. Uczniowie czasami także decydują się na studiowanie poza granicami Polski, a biegła znajomość języka angielskiego jest w takim przypadku niezbędna.

Tłumaczymy, jakie wymagania będą obowiązywać z tego przedmiotu w 2023 roku, ile punktów będzie można zdobyć, a także, kiedy uczeń będzie mógł sprawdzić swoje wyniki.

Arkusze maturalne i zasady oceniania zadań

Kiedy matura z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym 2023

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym odbędzie się 9 maja 2023 roku we wtorek o godzinie 9:00.

Egzamin maturalny z języka angielskiego w terminie dodatkowym odbędzie się 6 czerwca 2023 roku o godzinie 14:00.

sprawdź harmonogram matur 2023

Co będzie na maturze z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym

W 2023 roku jest obowiązek przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym; bez progu zaliczenia. Zdający, którzy posiadają dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, mogą „zastąpić” tym dyplomem obowiązek przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

 

Formuła 2015 – wymagania:

Egzamin będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.

W przypadku języków obcych nowożytnych – ograniczony zakres środków gramatycznych oraz obniżony ogólny średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ)

1) poziom rozszerzony: B1+ (B2 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych)

 

Formuła 2023 – wymagania:

 • Egzamin będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.

 

Ile będzie zadań z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym

Arkusz egzaminacyjny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym będzie składał się z części testowej oraz wypracowania.

 

Formuła 2015

1. Test

 • 15 zadań - rozumienie ze słuchu
 • 18 zadań - rozumienie tekstów pisanych
 • 14 zadań - znajomość środków językowych (leksykalno-gramatycznych)

2. Wypracowanie

 • wypracowanie (minimum 200–250 wyrazów)

 

Formuła 2015

1. Test

 • 3-4 zadania - rozumienie ze słuchu
 • 3-4 zadania - rozumienie tekstów pisanych
 • 2-3 zadania - znajomość środków językowych (leksykalno-gramatycznych)

2. Wypracowanie

 • wypracowanie (minimum 200–250 wyrazów)

 

Ile punktów można zdobyć

Uczeń z matury z języka angielskiego na poziomie rozszerzony będzie mógł uzyskać 60 punktów w tym:

 • 47 pkt - zadania zamknięte
 • 13 pktzadania otwarte

 

Zobacz także

język angielski pisemny - poziom podstawowy

matura ustna z języka angielskiego

jak przygotować się do matury z języka angielskiego

jak napisać bloga po angielsku

Ile trwa matura z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym

Matura 2023 na poziomie rozszerzonym z języka angielskiego będzie trwał 150 minut.

Czy można nie zdać matury z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym

Nie obowiązuje próg zdawalności przedmiotów dodatkowych, uczeń musi po prostu podejść do jednego wybranego przedmiotu dodatkowego.

Język obcy nowożytny na poziome dwujęzycznym jest przedmiotem obowiązkowym (jako przedmiot dodatkowy) dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych.

Co można mieć przy sobie podczas egzaminu?

W informatorze opublikowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną nie została podana lista przedmiotów, które można wnieść na egzamin maturalny z języka angielskiego. Oznacza to, że uczniowi potrzebny będzie jedynie długopis lub pióro z czarnym wkładem czy tuszem. Niezbędne będzie także okazanie dowodu osobistego, by nauczyciel mógł zweryfikować tożsamość danej osoby.

Zmiany na egzaminie z języka angielskiego - formuła 2023

Rozumienie ze słuchu:

Na rozumienie ze słuchu będzie przeznaczone nieznacznie więcej czasu (ok. 30 minut, zamiast – jak do tej pory – 25). Przynajmniej jedno z zadań będzie zadaniem otwartym. Udział słuchania ze zrozumieniem w wyniku sumarycznym wyniesie 25 procent (do tej pory było to 24 procent).

 

Rozumienie tekstów pisanych:

 • Pojawią się dłuższe teksty (łączna długość wyniesie około 1600 – 1800 wyrazów).
 • Ta część będzie zawierać 4-5 zadań (do tej pory były to 3-4 zadania).
 • Przynajmniej jedno z zadań będzie zadaniem otwartym.
 • Udział tej części w wyniku sumarycznym wyniesie 30 procent (do tej pory było to 26 procent).

 

Znajomość środków językowych:

 • Ta część będzie zawierać 3-4 zadania (do tej pory były to 2-3 zadania).
 • Udział tej części w wyniku sumarycznym wyniesie 23 procent (do tej pory było to 24 procent).

 

Wypowiedź pisemna:

 • Udział tej części w wyniku sumarycznym wyniesie 22 procent (do tej pory było to 26 procent).

 

Na poziomie dwujęzycznym prawdopodobnie nie będzie większych zmian, poza tym, że można spodziewać się większej złożoności zadań i dłuższych tekstów w sekcji rozumienia tekstów pisanych.

Na maturze 2023 z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym wprowadzono zadania otwarte tj. rozumieniu ze słuchu, rozumieniu tekstów pisanych, znajomości środków językowych (gramatyki i leksyki).

Kiedy wyniki z matury z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym

Wyniki egzaminu maturalnego (w terminie głównym oraz dodatkowym) ogłoszone zostaną na stronie OKE w systemie ZIU - 7 lipca 2023 r. po godzinie 8 rano.

Sprawdź wyniki matur 2023

 

Wyniki matury 2022 z języka angielskiego (poziom rozszerzony)

 • Średnie wyniki matury 2022 z języka angielskiego: 63 proc. możliwych do uzyskania punktów*

*w terminie głównym, dodatkowym oraz poprawkowym

 

Język angielski jest jednym z najczęścięj wybieranych przedmiotów dodatkowych na maturze:

 • 2022: 181 661 osób (73% - absolwenci liceum, 58% - absolwenci technikum)
 • 2021: 157 421 osób (65% - absolwenci liceum, 46% - absolwenci technikum)
 • 2020: 157 839 osób (66% - absolwenci liceum, 53% - absolwenci technikum)

 

Zobacz jak wyglądały wyniki matur w twojej szkole:

Liceum

Technikum

Łatwa czy trudna - opinie zdających w latach ubiegłych

Jakie były średnie wyniki z j. angielskiego na poziomie rozszerzonym w 2022 roku

Średni wynik z matury z angielskiego na poziomie rozszerzonym wynosił w 2022 roku 63 procent.

 

Opinie zdających w latach ubiegłych

Opinie uczniów na temat matury z języka angielskiego rozszerzonego w 2022 roku były podzielone. Większość z nich martwiła się o swój wynik z pierwszej części egzaminu, którą jest słuchanie. "Słuchanie było najgorsze, reszta oki bardzo" – brzmi jeden z komentarzy maturzystki na Twitterze. Inni z kolei żalili się, że bardzo szybko wyszli z sali.

Jakie były opnie uczniów po maturze w 2021 roku? Oto niektóre z opublikowanych odpowiedzi uczniów: "Strzelałam dosłownie każdą odpowiedź, moim zdaniem było bardzo trudne, a tak mieli nam ułatwić", "Nie było najgorzej, chociaż te słuchanki to takie mocno średnie bym powiedziała", "Angielski tragedia, a to moja mocna strona była, no niestety bardzo trudny w tym roku".

Co było na maturze próbnej z angielskiego w grudniu 2022

Piątek, 16 grudnia, to kolejny dzień próbnych matur. W sesji porannej uczniowie podchodzili do egzaminu z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Jakie polecenia znalazły się w arkuszach egzaminacyjnych?

Język angielski jest najchętniej wybieranym przez zdających językiem obcym. Punktualnie o godzinie 9:00 uczniowie otworzyli otrzymane arkusze egzaminacyjne, na wypełnienie których mieli 150 minut na poziomie rozszerzonym oraz 180 minut na poziomie dwujęzycznym. Jakie treści się w nich znalazły?

dowiedz się więcej matura próbna z języka angielskiego - poziom rozszerzony

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu