Matura z języka angielskiego 2023 – poziom podstawowy

Matura z języka angielskiego 2023 – poziom podstawowy

Matura z języka angielskiego 2023 – poziom podstawowy

28.12.2022

Matura 2023 z języka angielskiego – poziom podstawowy (część pisemna)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie podstawowym w terminie głównym zostanie przeprowadzony 5 maja 2023 r. Egzamin w terminie dodatkowym odbędzie się 5 czerwca 2023 r, a egzamin w terminie poprawkowym 22 sierpnia 2023 r. Wyniki egzaminu maturalnego ogłoszone zostaną 7 lipca 2023 r., a dla osób poprawiających w sierpniu - 8 września 2023 r.

Wielu uczniów obawia się egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Dlaczego? Powodem jest przede wszystkim fakt, że jest to egzamin obowiązkowy dla większości uczniów (z języka obcego nowożytnego), z którego trzeba uzyskać minimum 30 procent, by go zdać.

Sprawdź, jak egzamin z tego przedmiotu będzie wyglądał w 2023 roku, ile będzie trwał, kiedy będzie można poznać wyniki, a także co o maturze z angielskiego myślą poprzednie roczniki uczniów.

Arkusze maturalne i zasady oceniania zadań

Kiedy matura z języka angielskiego na poziomie podstawowym 2023

Matura z języka angielskiego na poziomie podstawowym wypada już drugiego dnia matur. Jest to jednak ostatni dzień egzaminów przed zbliżającym się weekendem, co oznacza, że uczniowie będą mogli odpocząć dwa dni, by później w pełni sił przystąpić do kolejnych egzaminów.

Dzień, w którym wypada matura z języka angielskiego w 2023 roku nieco zaskakuje, ponieważ przez wiele lat drugiego dnia matur uczniowie pisali egzamin matematyki na poziomie podstawowym. Czy ta zmiana będzie korzystna dla uczniów? To okaże się w maju 2023 roku.

 

Oto rozpiska, kiedy odbędzie się egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym w maju 2023 roku (w terminie głównym i dodatkowym):

Matura z języka angielskiego na poziomie podstawowym odbędzie się 5 maja 2023 roku (poniedziałek) o godzinie 9:00. Z kolei egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie podstawowym w terminie dodatkowym odbędzie się 5 czerwca 2023 roku o godzinie 9:00.

Matura poprawkowa 2023 w części pisemnej odbędzie się 22 sierpnia 2023 (wtorek).

sprawdź harmonogram matur 2023

Co będzie na maturze z języka angielskiego na poziomie podstawowym

Czego uczniowie powinni się spodziewać po otworzeniu arkuszy egzaminacyjnych z języka angielskiego? Z pewnością ich treść nie będzie dla nich zaskoczeniem, ponieważ nauczyciele przez wszystkie lata (a zwłaszcza te ostatnie) szkoły średniej przerabiają z uczniami właśnie zadania, które mogą pojawić się na egzaminie.

Uczniowie będą musili zmierzyć się zarówno z testem, jak i wypracowaniem. Na egzaminie pojawią się między innymi zadania dotyczące rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu, ale uczeń będzie również musiał wykazać się umiejętnością stworzenia samodzielnie dłuższej formy wypowiedzi.

Egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych i leksykalnych.

 

Ile punktów można zdobyć

Punktacja w Formule 2015 i Formule 2023 z języka angielskiego na poziomie podstawowym również się różni. Uczniowie z tej pierwszej grupy mogą zdobyć 10 punktów mniej od uczniów, piszących maturę w Formule 2023. Nie powinien być to dla maturzystów jednak powód do niepokoju, ponieważ ta różnica punktowa nie wpływa na proces rekrutacji na studia.

 

Arkusz egzaminacyjny będzie obejmować:

 • zadania polegające na rozumieniu ze słuchu
 • zadania polegające na rozumieniu tekstów pisanych
 • zadania polegające na znajomości środków językowych
 • wypowiedzi pisemnej.

 

Matura w Formule 2015:

Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2+ (B1 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).

Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 50 punktów, w tym:

 • 40 pkt – zadania zamknięte;
 • 10 pkt – zadania otwarte

1. Test

 • 3-4 zadania - rozumienie ze słuchu
 • 3-4 zadania - rozumienie tekstów pisanych
 • 2-3 zadania - znajomość środków językowych (leksykalno-gramatycznych)

2. Wypracowanie

 • wypracowanie (minimum 80–130 wyrazów)

 

Matura w Formule 2023:

Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – B1 (B1+ w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).

Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 60 punktów, w tym:

 • 32–38 pkt – zadania zamknięte;
 • 28–22 pkt – zadania otwarte.

1. Test

 • 15 zadań - rozumienie ze słuchu
 • 20 zadań - rozumienie tekstów pisanych
 • 13 zadań - znajomość środków językowych (leksykalno-gramatycznych)

2. Wypracowanie

 • wypracowanie (minimum 80–130 wyrazów)

 

Przed przystąpieniem do egzaminu warto również samemu przećwiczyć zadania, które uczeń będzie musiał rozwiązać na maturze. Pozwoli mu to nie tylko sprawdzić, czy powinien poszerzyć swoją wiedzę, ale też zaznajomić się z różnego rodzaju typem zadań, poleceniami oraz całą strukturą arkusza egzaminacyjnego z języka angielskiego na poziomie podstawowy.

Zobacz także

język angielski na poziomie rozszerzonym

matura ustna z języka angielskiego

jak przygotować się do matury z języka angielskiego

jak napisać bloga po angielsku

Ile trwa matura z języka angielskiego na poziomie podstawowym

Matura z języka angielskiego na poziomie podstawowym zarówno w Formule 2023, jak i w Formule 2015 będzie trwała tyle samo minut. Matura z języka angielskiego na poziomie podstawowym będzie trwała 120 minut.

Uczeń będzie miał do dyspozycji aż 2 godziny zegarowe. Warto jednak skończyć rozwiązywanie zadań nieco wcześniej, by móc spokojnie jeszcze sprawdzić wszystkiego zadania. Jest to ważne zwłaszcza w przypadku wypracowania, w którym ze względu na szybkie tempo pisania wypowiedzi, mogą pojawić się błędy, a to z kolei może rzutować na całą punktację egzaminu maturalnego z języka angielskiego.

Czy można nie zdać matury z języka angielskiego na poziomie podstawowym

To, co dla wielu uczniów jest najważniejszym pytaniem, dotyczącym matury z języka angielskiego na poziomie podstawowym to to, czy można jej nie zdać. Odpowiedź brzmi: tak – można nie zdać matury pisemnej z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Jest to przedmiot obowiązkowy dla maturzysty (jeśli właśnie ten język nowożytny zdecydował się zdawać).

Każdy zdający maturę w 2023 musi przystąpić do części pisemnej z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym i uzyskać minimum 30% punktów, aby zdać egzamin.

Co można mieć przy sobie podczas egzaminu?

Skoro na maturze z języka polskiego jest do dyspozycji słownik, to czy na egzaminie maturalnym z języka angielskiego obowiązują takie same zasady? Otóż nie! Nie została wyszczególniona lista rzeczy, które uczeń może wnieść na ten egzamin, oznacza to, że nic poza długopisem nie będzie mu po prostu potrzebne.

Uczniowi potrzebny będzie jedynie długopis lub pióro z czarnym wkładem czy tuszem. Niezbędne będzie także okazanie dowodu osobistego, by nauczyciel mógł zweryfikować tożsamość danej osoby.

Zmiany na egzaminie z języka angielskiego

W związku z wprowadzeniem nowej formuły matury (matura 2023) uczniów czekają pewne zmiany. Oto najważniejsze wytyczne, które będą obowiązywały podczas pisania "nowej" matury na poziomie podstawowym z języka angielskiego.

Rozpiska ta będzie idealna dla uczniów, którzy czują się nieco zagubieni w chaosie podanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną informacji.

Na maturze 2023 z języków obcych nowożytnych – na wszystkich poziomach – wprowadzono zadania otwarte tj. rozumieniu ze słuchu, rozumieniu tekstów pisanych, znajomości środków językowych (gramatyki i leksyki).

 

Na maturze w Formule 2023 zmieniona została:

 • długość poszczególnych części egzaminu: rozumienie ze słuchu – 25 zamiast 20 minut na poziomie podstawowym.

 • rozumienie tekstów pisanych – 1200–1450 wyrazów zamiast 900–1200 wyrazów na poziomie podstawowym

 • będzie więcej zadań otwartych

 • nowe typy zadań, np. sety leksykalne.

 • rezygnacja z zadań typu prawda–fałsz.

 • zwiększony zostaje limit limit wyrazów wypowiedzi pisemnej na poziomie podstawowym.

 • pojawią się zadania otwarte w sekcji znajomości środków językowych

 • pojawią się zadania otwarte w sekcjach rozumienia ze słuchu oraz rozumienia tekstów pisanych.

Kiedy wyniki z matury z języka angielskiego

Wyczekane wyniki z języka angielskiego zdecydują, czy uczeń dostanie się na wybrane kierunki studiów lub na prestiżową uczelnię, ale pokażą również, czy nie czeka go egzamin poprawkowy. Czy napięcie związane z oczekiwaniem na wyniki z języka angielskiego będzie trwać długo wśród maturzystów? Będzie to dwa miesiące – dla niektórych cała wieczność, dla innych – po prostu konieczność.

Wyniki egzaminu maturalnego z języka angielskiego oraz innych przedmiotów (w terminie głównym oraz dodatkowym) ogłoszone zostaną na stronie OKE w systemie ZIU - 7 lipca 2023 r. po godzinie 8 rano, a dla osób poprawiających egzamin w sierpniu - 8 września 2023.

Sprawdź wyniki matur 2023

 

Wyniki matury 2022 z języka angielskiego (poziom podstawowy)

 • Zdawalność matury 2022 z języka angielskiego: 94,5%*
 • Średnie wyniki matury 2022 z języka angielskiego: 76 proc. możliwych do uzyskania punktów*

*w terminie głównym, dodatkowym oraz poprawkowym

 

Język angielski, na maturze, jest najczęścięj wybieranym językiem obcym nowożytnym na poziomie podstawowym:

 • 2022: 95,8% - absolwenci liceum, 95,3% - absolwenci technikum
 • 2021: 94,9% - absolwenci liceum, 94,3% - absolwenci technikum
 • 2020: 94,3% - absolwenci liceum, 93,7% - absolwenci technikum

 

Zobacz jak wyglądały wyniki matur w twojej szkole:

Liceum

Technikum

Łatwa czy trudna - opinie zdających w latach ubiegłych

Ile osób nie zdało j. angielskiego na poziomie podstawowym w 2022

Języka angielski na poziomie podstawowym odbierany jest przez uczniów jako taki, który jest zazwyczaj zdawany przez maturzystów, a część uczniów podchodzi do niego z ogromnym luzem. O tym, że w większości przypadków nie ma się czego obawiać, pokazują wyniki.

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie podstawowym (w terminie głównym i dodatkowym) w 2022 roku zdało 94 procent wszystkich zdających. Oznacza to, że matury z języka angielskiego nie zdało jedynie 6 procent uczniów.

Co więcej, tak wysoki wynik nie jest wyjątkiem na przestrzeni lat, ponieważ co roku maturzyści dość dobrze radzą sobie z maturą z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Zdawalność tego przedmiotu w roku 2021 również wyniosła 94 procent, natomiast w roku 2020 było to 92 procent. Są to wyniki wysoko zadowalające!

 

Jakie były średnie wyniki z j. angielskiego na poziomie podstawowym w 2022

Średnie wyniki z języka angielskiego na poziomie podstawowym to 76 proc. możliwych do uzyskania punktów. Należy jednak pamiętać, że jest to średni wynik – każdy maturzysta powinien być dobrze nastawiony przed maturą z angielskiego i nie sugerować się wynikami z lat poprzednich, ponieważ każdy uczeń posiada inną wiedzę i umiejętnośći.

 

Opinie zdających w latach ubiegłych

Co o maturze z języka angielskiego myślą uczniowie, którzy przystąpili do niej w 2022 roku? Oto kilka wypowiedzi: "Serio! Podstawa to bardziej dla szkoły podstawowej", "Jezu, jakie to było miłe i przyjemne", "Boże ale ta matura była żenująco prosta - 40 minut spokojnie starczyło na napisanie aż nadto". Okazuje się więc, że matura z języka angielskiego w 2022 roku nie była wcale trudna.

Z kolei w roku 2021 odczucia uczniów były podobne. "Powiem wam, że angielski był całkiem przyjemny. Bałam się tego całego wypracowania, ale nawet poszło" - napisała jedna z internautek. "Jakie prościutkie, jako pierwsza wyszłam z sali" – dodała druga.

Co było na maturze próbnej z języka angielskiego w grudniu 2022

Drugi dzień próbnych egzaminów maturalnych upłynie pod znakiem języków obcych. Będą to egzaminy pisemne na poziomie podstawowym. Jakich zadań mogą spodziewać się uczniowie?

Próbne egzaminy z języków obcych nowożytnych podzielone są na dwie sesje. W pierwszej sesji, rozpoczynającej się o godzinie 9:00, uczniowie zmierzą się z zadaniami z języka angielskiego. W drugiej, która rozpocznie się o godzinie 14:00, maturzyści przystąpią do rozwiązywania testów z języków: francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego.

dowiedz się więcej matura próbna z języków obcych

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu