Iliada matura 2023

Iliada matura 2023

Iliada matura 2023

14.05.2023

Iliada matura 2023

Czytanie lektur szkolnych jest doskonałym treningiem dla mózgu, pozwala poszerzać horyzonty. Każda z lektur niesie za sobą głębszą treść i żadna z nich nie znalazła się w kanonie lektur szkolnych przypadkowo. Często uczą one miłości do ojczyzny, patriotyzmu, szacunku do naszego kraju.

Niekiedy dostarczają wiedzy historycznej, ale ukazują też obraz danej epoki, są świadectwem kultury i sztuki tamtych czasów. Uczą również wartości moralnych. Przeczytanie lektur przed maturą jest niezmiernie ważne, ponieważ to właśnie na ich podstawie układane są pytania zarówno na egzaminie maturalnym z języka polskiego w formie pisemnej, jak i na maturze ustnej z tego przedmiotu.

Jednym z dzieł, z którym muszą zapoznać się uczniowie przed przystąpieniem do egzaminu dojrzałości, jest "Iliada" Homera. Obok "Odysei" jest to drugi z eposów, których autorstwo przypisuje się właśnie temu twórcy. Oba z nich stanowią najstarsze zabytki literatury greckiej (a także europejskiej). Poniżej prezentujemy listę pytań jawnych do "Iliady" Homera, które mogą pojawić się na maturze, a także najważniejsze zagadnienia związane z tą lekturą.

Iliada - lista pytań jawnych

Lista pytań jawnych do "Iliady" Homera, które mogą pojawić się na maturze ustnej z języka polskiego w 2023 roku:

 1. Konflikty jako źródło literackiego obrazu wojny. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Iliady Homera. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Zagadnienia, które mogą się pojawić na maturze

Najważniejsze zagadnienia związane z "Iliadą" Homera, które mogą pojawić się na maturze z języka polskiego w 2023 roku to:

 • Jakie są cechy dramatu homeryckiego
 • "Iliada" – problematyka utworu
 • "Iliada" – geneza i gatunek utworu
 • Charakterystyka bohaterów "Iliady" Homera
 • Z jakim mitem związany jest epos?
 • O jakich wydarzeniach opowiada "Iliada"?
 • Dlaczego zaczęto wątpić, że Homer na pewno jest autorem obu eposów? (Iliady i Odysei)
 • Kiedy powstała "Iliada"?
 • Co mówi tytuł "Iliady"?
 • Co się dzieje w "Iliadzie"?
 • O kogo toczy się wojna w "Iliadzie"?
 • Kto przeciw komu walczy? Którzy bogowie kogo wspierają?
 • Jakie wartości etyczne utrwalono w "Iliadzie"?
 • Dlaczego mówi się, że "Iliada" jest wzorcem gatunkowym?
 • W jaki sposób pokazano w "Iliadzie" grecki świat?
 • Jakie są cechy gatunkowe eposu?
 • Czy Troja istniała naprawdę?

Iliada - główni bohaterowie

Iliada - główni bohaterowie

 • Achilles
 • Hektor
 • Agamemnon
 • Diomedes
 • Odyseusz
 • Ajas
 • Priam
 • Helena

 

Achilles – grecki wojownik, który ma wady, np. zapalczywość i gniew, ale jest też pełen zalet, np. szlachetność i wielkoduszność, jest także rycerski, sprawiedliwy i opanowany.

Hektor – jest przeciwieństwem Achillesa (choć również jest odważny), nie w głowie mu jednak sława i ambicja. Myśli przede wszystkim o obronie ojczyzny.

Agamemnon – naczelny wódz wojsk greckich. Jest próżny, zapalczywy i zarozumiały. Popełnia także wiele błędów (jako wódz wojsk).

Diomedes – jest żołnierzem, cechuje go odwaga i dyscyplina. Jest pełen optymizmu i wiary w zwycięstwo. Jest lojalny, zrównoważony i pełen zdyscyplinowania (w przeciwieństwie do Achillesa).

Odyseusz – jest królem Itaki, cechuje go mądrość, rozwaga, a także spryt i rozsądek. Potrafi wyjść z trudnej sytuacji, łączy odwagę z rozsądkiem.

Ajas – jego główną cechą jest nieustępliwość – stawia zacięty opór i zawsze najdłużej walczy. Jest konkretny w swoich argumentach, a w walce potrafi stawić czoła samemu Hektorowi.

Priam – jest królem Troi, a zarazem jedną z najtragiczniejszych postaci. Poddaje się woli przeznaczenia, z ogromną rezygnacją przygląda się temu, jak jego królestwo dopada zagłada, a kolejni wojownicy giną. W swoim sercu zamiast nienawiści ma jedynie ból.

Helena – jest to kobieta, która w sposób bierny przygląda się wojnie wywołanej z jej powodu. Jest pełna smutku i melancholii, ale także poczucia winy. Przepełnia ją również tęsknota za domem i rodziną.

Iliada - czas i miejsce akcji

Akcja "Iliady" Homera dzieje się w ciągu około 50 dni z ostatniego, dziesiątego roku wojny, tj. z roku 1184 p.n.e. Wydarzenia, które opisał Homer, obejmują jednak tylko kilka dni z tego wszystkiego, ponieważ można zauważyć "dni puste".

Akcja odbywa się na wybrzeżu Azji Mniejszej pod murami Troi. Wydarzenia odbywają się między rzekami Skamander i Simoeis, u stóp góry Ida (tam właśnie toczą się walki), a także w obozie greckim oraz w samej Troi, czyli w pałacu Priama i na miejskich murach.

iliada - najważniejsze wątki

 • przebieg wojny trojańskiej,
 • gniew – źródło konfliktu między Achillesem a Agamemnonem,
 • zaostrzenie konfliktu między wojownikami,
 • zaraza, którą zrzucił na wojsko bóg Apollo,
 • uprowadzenie ukochanej Achillesa,
 • wstawiennictwo Tetydy u Zeusa,
 • spełnienie prośby przez boga,
 • początek sporu z innymi bogami,
 • Atena chce ratować greckich żołnierzy,
 • Trojańczycy chcą odzyskać przychylność bogini (Ateny),
 • pożegnanie Hektora z żoną,
 • śmierć przyjaciela Achillesa – Patroklosa i zawarty potem rozejm,
 • Hektor spotyka się z Achillesem, aby stoczyć z nim pojedynek,
 • Achilles zadaje Hektorowi śmiertelną ranę w szyję,
 • Achilles pastwi się nad zwłokami Hektora

Iliada na maturach w latach ubiegłych

"Iliada" Homera pojawiła się na egzaminie maturalnym wiele lat temu, bo w 2013 roku. Jeden z tematów wypracowania dotyczył właśnie tego dzieła. Brzmiał następująco:

"Porównaj wizerunki Aresa i sposoby oraz cele ukazania tej postaci we fragmentach eposu Homera Iliada i eseju Zbigniewa Herberta Olimpijski generał".

Opinie zdających na temat lektury w latach ubiegłych

W internecie nie pojawiają się wpisy uczniów, dotyczące "Iliady" Homera na maturze. Nie jest to jednak ulubione dzieło maturzystów, ponieważ część z nich uznaje je za "trudne do zrozumienia". Uczniowie w swoich wypowiedziach na różnych forach internetowych często podkreślają, że mają nadzieję, iż ta pozycja z listy lektur maturalnych nie pojawi się na ich egzaminie dojrzałości.

Zobacz także

matura z języka polskiego 2023 - poziom podstawowy

matura z języka polskiego 2023 - poziom rozszerzony

matura ustna z języka polskiego 2023

harmonogram matur 2023

matura 2023 - arkusze

wyniki matur 2023

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia