Wyniki rekrutacji 2023/2024 na UKSW w Warszawie

Wyniki rekrutacji 2023/2024 na UKSW w Warszawie

Studia Warszawa - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

28.07.2023

Wyniki rekrutacji 2023/2024 na UKSW w Warszawie

Pierwsza tura rekrutacji na rok akademicki 2023/2024 na stacjonarne studia pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zakończyła się 11 lipca 2023 r. Kandydaci mieli do wyboru ponad 40 kierunków studiów. Najbardziej oblegane były: kierunek lekarski, komunikacja medialno-kulturowa oraz stosunki i prawo międzynarodowe. Druga tura rekrutacji 2023/2024 na UKSW wystartuje w sierpniu. 
 

Najpopularniejsze kierunki studiów

Kandydaci na stacjonarne studia I stopnia oraz jednolite magisterskie poznali wyniki 20 lipca 2023 r. Tegoroczna rekrutacja na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego cieszyła się rekordowym zainteresowaniem wśród absolwentów szkół średnich. W pierwszej turze udział wzięło aż 17 tysięcy osób! Osoby zakwalifikowane na studia były zobowiązane do dostarczenia kompletu dokumentów do działu rekrutacji w dniach: 21, 24 i 25 lipca 2023 r. 
Na podium popularności rekrutacji 2023/2024 na UKSW znalazły się: kierunek lekarski, z 27 kandydatami na jedno miejsce, psychologia, na którą zgłosiło się 21 kandydatów na jedno miejsce oraz komunikacja medialno-kulturowa, gdzie o jedno miejsce rywalizowało 10 osób. Dużą popularnością cieszyły się również kierunki: 
  • stosunki i prawo międzynarodowe: prawie 8 kandydatów na jedno miejsce,
  • dziennikarstwo: prawie 8 kandydatów na jedno miejsce,
  • zarządzanie publiczne: prawie 6 kandydatów na jedno miejsce,
  • ekonomia: prawie 6 kandydatów na jedno miejsce,
  • pielęgniarstwo: prawie 6 kandydatów na jedno miejsce,
  • archeologia: 5 kandydatów na jedno miejsce,
  • prawo: 5 kandydatów na jedno miejsce.
 

Druga tura rekrutacji 2023/2024 na UKSW

8 sierpnia 2023 r. wystartuje druga tura rekrutacji 2023/2024 na UKSW na stacjonarne studia pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie. Kandydaci będą mieli czas do 11 września 2023 r. na dokonanie elektronicznej rekrutacji oraz uiszczenie opłaty rekrutacyjnej. 
Rekrutacja na studia niestacjonarne na kierunku lekarskim potrwa do 4 września 2023 r. Kandydaci tego kierunku poznają wyniki 7 września 2023 r. Z kolei osoby pragnące od października rozpocząć studia w trybie niestacjonarnym na pozostałych kierunkach, mogą aplikować na studia w terminie do 22 września 2023 r., bądź do wyczerpania limitu miejsc.

Komentarze (0)