Kierunek lekarski studia w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – rekrutacja 2023/2024

Kierunek lekarski studia w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – rekrutacja 2023/2024

Studia Warszawa - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

27.01.2023

Kierunek lekarski studia w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – rekrutacja 2023/2024

Kierunek lekarski poświęcony jest zagadnieniom z zakresu m.in.: anatomii, radiologii, histologii czy fizjologii. Program tych studiów przewiduje także zintegrowane moduły kierunkowe, dzięki którym absolwenci kierunku lekarskiego posiadają wiedzę oraz umiejętności związane z takimi dziedzinami jak np. kardiologia, gastroenterologia, endokrynologia, chirurgia czy pediatria.

 

Program studiów i przedmioty

W pierwszych latach studenci poznają najważniejsze założenia teoretyczne z zakresu nauk biologicznych, chemicznych, fizycznych i medycznych. Kompleksowa wiedza umożliwia przyszłym lekarzom rozpoczęcie kształcenia na wybranej specjalizacji medycznej. Przedmioty przedkliniczne zapoznają studentów m.in. z funkcjonowaniem ludzkiego organizmu, diagnostyką laboratoryjną czy określonymi aspektami współczesnej medycyny.

W programie studiów na kierunku lekarskim znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • mikrobiologia kliniczna,
 • podstawy biologii molekularnej,
 • podstawy pielęgniarstwa,
 • dietetyka i medyka prewencyjna,
 • neurologia dziecięca,
 • geriatria, pediatria.
   

Sprawdź także:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie kierunki studiów

Warszawa kierunki studiów
 

Przykładowe specjalności

Kierunek lekarski to studia poświęcone naukom medycznym. Studenci przygotowują się do wykonywania zawodów lekarskich, z wyszczególnieniem określonych specjalizacji. Dzięki kompleksowej wiedzy oraz medycznemu doświadczeniu przyszli lekarze mogą rozwijać się w dziedzinach takich jak m.in. kardiologia, ginekologia, okulistyka, neurologia czy pediatria.
 

Praca po studiach

Absolwenci kierunku lekarskiego mają powinni przystąpić do Lekarskiego Egzaminu Państwowego, jeśli swoją karierę chcą związać z zawodem lekarza. Mogą oni także pełnić funkcje mniej oczywiste niż lekarz – studenci zdobywają kompetencje niezbędne do pełnienia takich stanowisk jak np. dyrektor lub menadżer kliniki. Niektórzy absolwenci rozpoczynają własną działalność zawodową.

Absolwenci kierunku lekarskiego mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • kliniki, szpitale
 • zakłady nauk podstawowych
 • kliniki wyższych uczelni medycznych
 • instytucje zajmujące się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej
 • pogotowie ratunkowe
   

Zasady rekrutacji

Kandydaci na studia medyczne muszą poświęcić duża czasu na naukę do matury – rekrutacja na kierunek lekarski w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbywa się na podstawie konkursu świadectw, a chętnych na te studia jest wielu. Przyszli studenci kierunku lekarskiego powinni uwzględnić takie przedmioty jak np.: biologia, chemia czy matematyka.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj
 

Studia w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Kandydaci na studia w Warszawie mają do wyboru ponad 40 kierunków znajdujących się w ofercie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Studenci tej uczelni starają się zrozumieć społeczne, kulturowe, religijne i naturalne czynniki wpływające na funkcjonowanie człowieka we współczesnym świecie. Szkoła ta w nauce kładzie duży nacisk na wartości katolickie i etyczne.

Komentarze (0)