Pielęgniarstwo studia w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego – rekrutacja 2023/2024

Pielęgniarstwo studia w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego – rekrutacja 2023/2024

Advertisement

Studia Kraków - Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

02.02.2023

Pielęgniarstwo studia w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego – rekrutacja 2023/2024

Pielęgniarstwo to dziedzina charakterystyczna w szczególności dla nauk medycznych i nauk o zdrowiu – studenci poznają m.in.: sposoby zapewniania bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki; techniki promowania zdrowia i zapobiegania chorobom. Absolwenci tego kierunku gotowi są np. do sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad pacjentem chorym, niepełnosprawnym lub umierającym.

Studia na kierunku pielęgniarstwo w KAAFM
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia na kierunku pielęgniarstwo w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

 

Program studiów i przedmioty

Studenci tego kierunku poznają zarówno medyczne, jak i społeczne czy technologiczne aspekty współczesnego pielęgniarstwa. W programie studiów pielęgniarstwo przewidywane są przedmioty poświęcone m.in.: regulacjom prawnym i etycznym zawodu pielęgniarza; fizjologii i anatomii człowieka; psychologicznych i społecznych czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta.

W programie studiów na kierunku pielęgniarstwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • anatomia, genetyka,
 • mikrobiologia i parazytologia,
 • chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne,
 • opieka paliatywna,
 • prawo medyczne, zdrowie publiczne,
 • promocja zdrowia,
 • organizacja pracy pielęgniarskiej,
 • system informacji w ochronie zdrowia.
   

Sprawdź także:

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego kierunki studiów

Kraków kierunki studiów
 

Przykładowe specjalności

Studenci pielęgniarstwa w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego nie mają do wyboru żadnej specjalizacji na tym kierunku. W programie studiów znajdują się cztery grupy przedmiotowe: nauki podstawowe, nauki społeczne i humanistyczne, nauki w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej i nauki w zakresie opieki specjalistycznej.

Przykładowe przedmioty realizowane w ramach nauk w zakresie opieki specjalistycznej:

 • opieka paliatywna
 • podstawy rehabilitacji
 • podstawy ratownictwa medycznego
 • anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia
 • geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne
   

Praca po studiach

Absolwenci pielęgniarstwa mogą związać swoją przyszłość z zawodem pielęgniarki lub pielęgniarza – specjaliści tej dziedziny są przygotowani do samodzielnej praktyki pielęgniarskiej, a także do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej.

Absolwenci tych studiów doskonale odnajdą się także np. w: ośrodkach rehabilitacyjnych, placówkach oświatowych, domach opieki społecznej czy jednostkach ratownictwa medycznego lub administracji państwowej i samorządowej.

Absolwenci pielęgniarstwa mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • szpitale
 • przychodnie
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze
 • domy pomocy społecznej
 • szkoły, żłobki
 • zakłady penitencjarne
   

Zasady rekrutacji

Kandydaci na studia medyczne powinni dobrze odnajdywać się w dziedzinach przyrodniczych i ścisłych. Rekrutacja na kierunek pielęgniarstwo w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego wymaga spełnienia wszystkich wymogów wynikających z zasad rekrutacji oraz złożenia kompletu dokumantów.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj
 

Studia w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Absolwenci Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego gotowi są do podjęcia współpracy z zagranicą oraz kształtowania warunków sprzyjających społecznemu, gospodarczemu oraz technologicznemu rozwojowi państwa. Kandydaci na studia w Krakowie mogą wybierać spośród niemal 30 kierunków, które znajdują się w zintegrowanej ofercie tej szkoły wyższej.

Komentarze (0)