Pielęgniarstwo - Kraków

Pielęgniarstwo - Kraków

Pielęgniarstwo - Kraków

Studia w Krakowie na kierunku

pielęgniarstwo

Odkryj kierunek pielęgniarstwo w Krakowie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Pielęgniarstwo studia Kraków | województwo małopolskie

Dla kogo ten kierunek

Pielęgniarstwo to jeden z tych kierunków studiów, który wymaga ogromnego zaangażowania i wiedzy z zakresu nauk medycznych. Czasami zdarza się, że zapominamy, jak jest to ważny i potrzebny zawód, ponieważ bez niego medycyna nie mogłaby się rozwijać tak prężnie. Jeżeli pokusilibyśmy się o jakąś definicję pielęgniarstwa, to okaże się, że można je rozumieć jako czynności związane z pielęgnacją i opieka nad chorymi, które mają bardzo rozbudowany charakter.

Pielęgniarstwo to jeden z tych zawodów, który cechuje bardzo długa historia, jednak współczesny rozwój medycyny sprawia, że pielęgniarze muszą wciąż doskonalić swoje umiejętności.Zatem dziś pielęgniarka nie roztacza tylko opieki nad pacjentem, lecz także zajmuje się wieloma specjalistycznymi czynnościami medycznymi. To zawód, który wymaga zaangażowania i pasji. Jeżeli zatem myślisz o rozpoczęciu studiów na kierunku pielęgniarstwo, to musisz dysponować dużą wiedzą z zakresu biologii i chemii. Oprócz kwalifikacji ważne są także w tym zawodzie empatia i otwartość na innych ludzi. Te elementy uchronią cię przed wypaleniem zawodowym.

 

Program studiów i gdzie studiować

Studia pielęgniarskie w Krakowie możesz rozpocząć na dwóch uczelniach. Wybór ośrodków akademickich nie jest duży, ale to pokazuje, jak bardzo prestiżowy jest to kierunek. Swoją przygodę z pielęgniarstwem możesz zacząć oczywiście na Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego albo na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Programy tych uczelni mogą się nieznacznie różnić, jednak ich podstawową i najważniejszą ideą jest wykształcenie najwyższej klasy specjalistów, którzy będą wzbudzać społeczne zaufanie.

Zatem przygotuj się na bardzo intensywny czas nauki. Podczas swojej edukacji zapoznasz się z przedmiotami, które można podzielić na kilka podstawowych bloków. Będą to zajęcia związane z podstawowymi naukami medycznymi i naukami socjologicznymi, które są niezwykle ważne podczas kontaktu z pacjentem. Oprócz tego podstawę kształcenia stanowić będą zagadnienia odnoszące się do specjalistycznej opieki zdrowotnej. Także studia w Krakowie na kierunku pielęgniarstwo to nie lada wyzwanie, któremu sprostać mogą tylko najlepsi.

 

Praca po studiach

Osoby, które kończą studia medyczne, nie powinny się martwić o perspektywy swojego przyszłego zatrudnienia. Abiturienci pielęgniarstwa mogą z powodzeniem zasilić personel medyczny szpitali oraz specjalistycznych klinik leczniczych. Przyszli pielęgniarze mogą rozpocząć także pracę w różnego rodzaju ambulatoriach i podstawowych jednostkach ochrony zdrowia – zarówno tych w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Umiejętności pielęgniarzy krakowskich uczelni sprawiają, że mogą oni uczestniczyć w procesie ochrony zdrowia, diagnozy, leczenia, czy rekonwalescencji pacjentów.

Abiturienci tego typu studiów przygotowani są do wspierania wszystkich zachowań prozdrowotnych, mających na celu wspieranie ochrony zdrowia. Uczelnie w Krakowskie uczelnie oferują także międzynarodowy model kształcenia, który sprawia, że przyszłą karierę zawodową można rozpocząć także poza granicami Polski, co rozciąga przed absolwentami tych studiów wiele świetlanych perspektyw.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W KRAKOWIE JEST KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek pielęgniarstwo w Krakowie?

Studia medyczne w Krakowie na kierunku pielęgniarstwo przyciągają co roku bardzo wielu chętnych. Jednak nie każdy absolwent szkoły średniej może liczyć na znalezienie się na listach osób przyjętych. Jakie wymagania rekrutacyjne trzeba spełnić, aby móc rozpocząć studia na tym kierunku? Przede wszystkim musisz zdać świetnie egzamin z biologii, to on stanowi obligatoryjną podstawę rekrutacji. Oprócz biologii w swoich planach maturalnych musisz uwzględnić także przedmioty takie jak chemia, matematyka lub język obcy nowożytni. Oczywiście musisz pamiętać, że im więcej przedmiotów zdasz na poziomie rozszerzonym, tym lepiej dla ciebie.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2020/2021

I stopnia i jednolite II stopnia
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie Termin rekrutacji I stopnia:
od 25.05.2020
do 30.09.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 25.05.2020
do 30.09.2020
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.07.2020
do 23.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 22.07.2020
do 01.09.2020
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Ceny za pierwszy rok studiów na kierunku PIELĘGNIARSTWO (2020/2021)

stacjonarne niestacjonarne
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie stacjonarne:
6800 zł
niestacjonarne:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie stacjonarne:
bezpłatne (limit: 200)
niestacjonarne:
-
Dowiedz się więcej

Źródło: Strony internetowe uczelni (13.07.2020)

Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni klikając powyższy link "Dowiedz się więcej".

Harmonogram rekrutacji +

Nie od dziś wiadomo, że dokładne zapoznanie się z harmonogramem rekrutacji powinno być jedną z najważniejszych rzeczy, jakie wykonują kandydaci na studia. Przestrzenie terminów jest bardzo istotną częścią formalnej rekrutacji. Przyszli studenci najpierw rejestrują się na internetowych platformach rekrutacyjnych, które zostały przygotowane przez uczelnie. Mogą tego dokonywać jeszcze przed ogłoszeniem wyników maturalnych.

Mimo że kandydaci na wybrane przez siebie kierunki mogą rejestrować się na ogół już na przełomie kwietnia i maja, to znaczenie mają wyłącznie punkty, jakie uzyskali podczas egzaminów maturalnych. Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia. Studia na kierunku pielęgniarstwo w Krakowie zaliczają się do grona renomowanych kierunków o profilu medycznym. Pierwszy etap rekrutacji zostaje na ogół zamknięty w połowie lipca, tuż po ogłoszeniu wyników z egzaminów maturalnych.

Na te kierunki, na które nie został wypełniony limit miejsc podczas pierwszego etapu rekrutacji, otwierane są także dodatkowe etapy kwalifikacyjne. Odbywają się one na ogół w sierpniu oraz we wrześniu Jeżeli na studia na kierunku pielęgniarstwo nie zakwalifikowałeś się w lipcu, to nie zrażaj się, ponieważ być może szansę na rozpoczęcie wymarzonych studiów dostaniesz podczas kolejnych etapów rekrutacji.

Dokumenty rekrutacyjne +

Dostarczenie zestawu podstawowych dokumentów stanowi obligatoryjny obowiązek rekrutacyjny. Nie zaniedbaj tego, by mieć pewność, że nie zostaniesz skreślony z list osób przyjętych na studia. Konkretne informacje na temat tego, jakie dokumenty złożyć w pierwszej kolejności, znajdziesz na stronach internetowych poszczególnych ośrodków akademickich. Wśród nich powinny się znaleźć przede wszystkim:

 • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;
 • świadectwo lub inny dokument, które zostały wydane poza polskim systemem oświaty (jeśli takie posiadasz);
 • aktualna fotografia;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
 • różnego rodzaju podpisane umowy.

Studia na kierunku pielęgniarstwo wymagają wielu predyspozycji, więc w przypadku rozpoczęcia nauki na tym kierunku może być także zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy, który potwierdzi twoje zdolności.

Opłaty rekrutacyjne +

Na ogół koszt opłaty rekrutacyjnej wynosi od 85 do 150 zł w zależności od kierunku. Musi być ona obligatoryjnie uiszczona, ponieważ w innym przypadku kandydatury osób chętnych w ogóle nie zostaną rozważone. Uczelnie w Łodzi przygotowują indywidualne wytyczne na temat opłat, więc zapoznaj się z nimi odpowiednio wcześnie. Pamiętaj, że możesz je dokonać za pośrednictwem poczty, przy pomocy przelewu lub płatności elektronicznych (PayU). Zastanów się, która z opcji będzie dla ciebie najwygodniejsza, ponieważ liczy się czas księgowania przelewu, a nie data jego wykonania. Ostatnim punktem podczas dokonywania opłaty rekrutacyjnej będzie dostarczenie potwierdzenia przelewu do dziekanatu.

Przedmioty kwalifikacyjne +

Studia na kierunku pielęgniarstwo w Krakowie od wielu lat cieszą się ogromną popularnością, więc swoje przygotowania do matury powinieneś zacząć odpowiednio wcześnie. Weź pod uwagę, że na studia o profilu medycznym dostają się wyłącznie najlepsi abiturienci szkół średnich. Przedmioty, które przede wszystkim powinny się znaleźć w kręgu twoich zainteresowań, to oczywiście biologia oraz chemia. Wyniki z tych egzaminów mają decydujące znaczenie. Dodatkowym atutem będzie zdawanie na maturze przedmiotów takich jak matematyka, czy nawet fizyka.

Przelicznik punktów kwalifikacyjnych +

Punkty, jakie otrzymają maturzyści podczas egzaminów dojrzałości, stanowią jedynie bazę do ich ostatecznego przeliczenia. To, czy dany kandydat zakwalifikuje się na studia, zależy bowiem od tego, czy przedmioty, które zdawał na maturze są punktowe w procedurze rekrutacyjnej. Każdy kierunek studiów wiąże się ze zdawaniem innych przedmiotów. Kierunki studiów takie jak pielęgniarstwo uwzględniają oczywiście przedmioty ścisłe. Przelicznik punktów kwalifikacyjnych uwzględnia także poziom, na jakim zdawany był dany przedmiot. Maturzyści zawsze mają do wybory dwa poziomy – podstawowy oraz rozszerzony. Poziom rozszerzony punktowany jest zawsze dużo wyżej.

Olimpiady oraz konkursy +

Osoby, które nie boją się intelektualnych wyzwań, mogą pomyśleć o wzięciu udziału wybranej olimpiadzie przedmiotowej. Nie jest to konkurs łatwy, ponieważ zadedykowany jest on dla najzdolniejszych kandydatów. Laureaci oraz finaliści stopnia centralnego znajdują się na listach osób przyjętych na studia poza kolejnością, więc jest o co walczyć. Jeżeli zatem nauka przedmiotów ścisłych sprawia ci dużo satysfakcji i marzysz o rozpoczęciu studiów pielęgniarskich w Krakowie, to rozważ wzięcie udziału w olimpiadach takich jak:

 • Olimpiada Biologiczna;
 • Olimpiada Chemiczna;
 • czy Olimpiada Matematyczna.

Pamiętaj, że aby dostać się na wymarzone studia na kierunku pielęgniarstwo i tak musisz wziąć udział w podstawowych egzaminach maturalnych, ponieważ jest to warunek obligatoryjny do rozpatrzenia twojej kandydatury.

KIERUNKI MEDYCZNE W KRAKOWIE

Rozwiń

Jak wyglądają studia na kierunku pielęgniarstwo w Krakowie?

Studia w Krakowie na kierunku pielęgniarstwo możesz rozpocząć tylko na studiach stacjonarnych, czyli dziennych. Oznacza to w praktyce, że twojej nauce towarzyszyć będą regularne spotkania na wykładach i ćwiczeniach praktycznych w tracie trwania tygodnia. Studia pielęgniarskie wiążą się z bardzo dużym zaangażowaniem i wymagają ogromnych nakładów pracy, więc nauka w trybie zaocznym mijałaby się z celem, ponieważ studenci nie byliby w stanie opanować wszystkich partii skomplikowanego materiału. Zatem jeżeli marzysz o rozpoczęciu studiów w Krakowie, to musisz być gotowy na nie małe poświęcenie, które w przyszłości zaowocuje atrakcyjnym zatrudnieniem.

 

Program studiów i przedmioty

Musisz mieć świadomość, jak wygląda program studiów na kierunku pielęgniarstwo. Ma on bardzo rozbudowany charakter, ponieważ współcześnie pielęgniarz to osoba, która dysponuje wieloma specjalistycznymi kwalifikacjami. Przedmioty, z którymi zapoznają się studenci pielęgniarstwa, można podzielić na kilka podstawowych bloków kształcenia. Dwa pierwsze obejmują podstawowe zagadnienia związane z naukami medycznymi i socjologicznymi. Zatem wszyscy studenci będą dogłębnie zapoznawać się z:

 • anatomią i fizjologią człowieka;
 • genetyką;
 • farmakologią;
 • patologiami w obrębie anatomii i fizjologii;
 • psychologią;
 • socjologią;
 • czy etyką zawodu pielęgniarki.

To oczywiście tylko przykładowe przedmioty podstawowe, bez których niemożliwe byłoby zgłębienie specjalistycznych zagadnień i kwalifikacji, wchodzących w zakres obowiązków pielęgniarzy. W ramach kształcenia specjalistycznego studenci będą uczęszczać na zajęcia i wykłady związane z różnego rodzaju typami pielęgniarstwa. Będzie to zatem przykładowo:

 • choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne;
 • chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne;
 • geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne;
 • opieka paliatywna;
 • czy ratownictwo medyczne.

Abiturienci studiów na kierunku pielęgniarstwo stanowią tę grupę zawodową, która wiąże się z bardzo dużym zaufaniem społecznym. Zatem wiedza i kwalifikacje osób po studiach pielęgniarskich muszą być naprawdę rozległe. To one powinny stanowić podstawę każdego działania praktycznego. Oprócz tego pielęgniarze powinni dysponować szeregiem kompetencji miękkich związanych ze sprawną komunikacją z pacjentem, jego najbliższym otoczeniem i resztą personelu medycznego. Każda osoba, która decyduje się podjąć studia na kierunku pielęgniarstwo, powinna pamiętać, że jest to jeden z tych nielicznych kierunków studiów ściśle związany z powołaniem.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PIELĘGNIARSTWO KRAKÓW STUDIA STACJONARNE

PIELĘGNIARSTWO KRAKÓW STUDIA NIESTACJONARNE

Ile trwają studia na kierunku pielęgniarstwo w Krakowie?

Ile trwają studia na kierunku pielęgniarstwo w Krakowie?

Studia na kierunku pielęgniarstwo można podzielić na dwa komplementarne cykle kształcenia. Pierwszy z nich obejmuje trzy lata edukacji i zapewnia wszystkie podstawowe kompetencje i umiejętności, jakie powinni posiadać abiturienci studiów pielęgniarskich. Na zakończenie tego etapu kształcenia podchodzą oni do obrony pracy licencjackiej. Jeżeli powiedzie się ona pomyślnie, to mogą oni rozpocząć już pierwsze aktywności zawodowe.

Drugi etap kształcenia obejmuje studia magisterskie, które trwają dwa lata. Podczas ich trwania studenci pielęgniarstwa zyskują dodatkową wiedzę z zakresu zarządzania i znacznie poszerzają swoją wiedzą kierunkową. Finalizacją edukacji jest przystąpienie do egzaminu magisterskiego. Osoby, które zdecydowały się na ukończenie tego stopnia kształcenia, mogą z powodzeniem ubiegać się o pracę na stanowiskach kierowniczych.

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PIELĘGNIARSTWO KRAKÓW STUDIA I STOPNIA

PIELĘGNIARSTWO KRAKÓW STUDIA II STOPNIA

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek pielęgniarstwo w Krakowie?

Studia pielęgniarskie mają bardzo specyficzny charakter i zdecydowanie nie są stworzone dla każdego, jednak co roku przyciągają bardzo wiele osób chętnych. Zanim zdecydujesz się jednak na naukę na tym kierunku, to odpowiedz sobie na kilka podstawowych pytań, by w przyszłości nie uniknąć rozczarowań. Musisz mieć świadomość, że czeka cię wiele lat intensywnej nauki. Zatem:

 • Czy nauka biologii i chemii nigdy nie sprawiały ci problemu?
 • Czy czujesz powołanie do wykonywania tego zawodu?
 • Czy cechuje cię duży poziom empatii, tolerancji i wrażliwości na krzywdę innych ludzi?

 

Proces rekrutacji i przedmioty

Jeżeli odpowiadasz na te pytania twierdząco, to znaczy, że możesz poważnie pomyśleć o studiach na kierunku pielęgniarstwo w Krakowie. Jednak by dostać się na wymarzoną uczelnię, najpierw musisz przygotować się perfekcyjnie do egzaminu dojrzałości. To wyniki, które uzyskasz na maturze, zadecydują, czy twoje nazwisko znajdzie się na listach osób przyjętych. Aby móc konkurować z innymi kandydatami, musisz obligatoryjnie zdawać biologię na poziomie rozszerzonym. Oprócz tego przedmiotu będziesz musiał zdawać jeszcze jeden: matematykę, chemię lub język obcy nowożytni. Oczywiście też na poziomie rozszerzonym. Nie jest to co prawda wymagane, ale tylko jak największa liczba przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym sprawi, że będziesz mieć szansę na wymarzone studia.

Jeżeli nauka jest twoją mocną stroną, to powinieneś poważnie pomyśleć o wzięciu udziału w olimpiadzie przedmiotowej. Laureaci i finaliści tego typu konkursów mają niemalże zapewnione miejsce na studiach, ponieważ w procesie rekrutacji otrzymują maksymalną liczbę punktów. W przypadku studiów na kierunku pielęgniarstwo weź pod uwagę olimpiady takie jak:

 • Olimpiada Matematyczna;
 • Olimpiada Biologiczna;
 • Olimpiada Chemiczna.

Ostatni bardzo ważny etap rekrutacji to terminowy czas składania dokumentów. Nie zaniedbaj tego, ponieważ twoja opieszałość może sprawić, że zostaniesz skreślony z listy studentów. W pierwszej kolejności musisz na ogół dostarczyć skany dowodu, świadectwo maturalne oraz zdjęcia do legitymacji. W przypadku kierunków medycznych niezbędna jest także opinia wystawiona przez lekarza medyny pracy, który potwierdzi twoje predyspozycje psychofizyczne do wykonywania tego zawodu.


zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku pielęgniarstwo w Krakowie?

Jaka praca po studiach na kierunku pielęgniarstwo w Krakowie?

Studia pielęgniarskie zdecydowanie nie należą do łatwych i wiążą się z wieloma poświęceniami. Jednak rekompensatą tych wszystkich trudów nauki może być szansa na znalezienie stabilnego zatrudnienia – nie tylko w Polsce, ale i na arenie międzynarodowej. Uczelnie w Krakowie oferują swoim abiturientom bardzo rzetelne wykształcenie, które stanowi markę samą w sobie. Zatem wszystkie osoby, które ukończyły edukację na kierunku pielęgniarskim mogą ubiegać się o pracę w różnego rodzaju szpitalach, klinikach oraz lecznicach.

Na wysoko wykwalifikowaną kadrę pielęgniarską czekają ośrodki podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, te w sektorze prywatnym i państwowym. Absolwenci tego kierunku posiadają szereg uprawnień, które pozwalają na pracę w domach opieki, ośrodkach rehabilitacji, gabinetach dentystycznych, laboratoriach, czy nawet w szkołach i przedszkolach. To właściwie osoby kończące te studia mogą samodzielnie decydować, jaka praca będzie odpowiadać im najbardziej.

Studia na kierunku pielęgniarstwo w Krakowie - zaoczne (niestacjonarne)

Kierunki studiów w Krakowie można realizować w dwóch trybach: stacjonarnym i niestacjonarnym, dzięki czemu każdy ma możliwość wyboru najlepszej i najbardziej dopasowanej do swoich potrzeb, opcji. Jeżeli zdecydujesz się na studia zaoczne, musisz pamiętać, że zajęcia odbywają się w wybrane piątki, soboty i niedziele.

Program studiów medycznych w Krakowie oscyluje głównie wokół nauk medycznych, ścisłych, biologicznych i przyrodniczych. Ze względu na jego interdyscyplinarny i nowoczesny charakter, studenci mają szansę zdobyć zarówno kompleksowe przygotowanie teoretyczne, jak i praktyczne. W ofercie kształcenia przewidziano praktyki, które są integralną częścią studiów medycznych. Ich pełny, łączny wymiar wynosi 1200 godzin, co jest wystarczającym czasem na zapoznanie się ze specyfiką pielęgniarstwa oraz zdobycie kwalifikacji zawodowych. Ponadto, w siatce zajęć przewidziano wiele interesujących przedmiotów, między innymi:

oraz wiele innych. Oprócz bloku podstawowego będziesz mógł korzystać z szerokiego wachlarza zajęć fakultatywnych i uzupełniających, dzięki czemu rozwiniesz swoje zainteresowania i zdobędziesz dodatkowe umiejętności. Wszyscy studenci będą mieli dostęp do nowocześnie wyposażonych pracowni, gdzie będą mogli doskonalić swoje kompetencje. Co więcej, wzbogacisz swoje zdolności językowe i poznasz specjalistyczną terminologię medyczną, co zwiększy twoje szanse na karierę w środowisku międzynarodowym, w którym wykształcenie medyczne jest wysoko cenione. Wszystkie dokładne informacje związane z programem nauczania oraz praktykami zawodowymi znajdziesz na oficjalnej stronie internetowej uczelni.

dowiedz się więcej na temat kierunku pielęgniarstwo studia zaoczne w Krakowie

Jakie są ceny studiów na kierunku pielęgniarstwo w Krakowie?

Wszyscy studenci, którzy zdecydują się na realizacje studiów niestacjonarnych muszą pamiętać o konieczności poniesienia odpowiednich opłat. Wysokość czesnego jest indywidualnie ustalana przez władze konkretnych uczelni. Jako że na przestrzeni czasu może ona ulec znaczącej zmianie, ważne abyś dokładnie sprawdzał wszystkie aktualności zamieszczane na oficjalnych stronach internetowych wybranych ośrodków akademickich. Krakowskie uczelnie zazwyczaj mają w swoich ofertach szeroki wachlarz zniżek, promocji czy możliwości płatności ratalnej, co może nawet w znaczny sposób wpłynąć na wysokość czesnego i być dużym udogodnieniem dla studentów.

dowiedz się więcej na temat cen za studia na kierunku pielęgniarstwo - ceny w Krakowie

Jakie opinie mają studia na kierunku pielęgniarstwo w Krakowie?

Największą pomocą przy wyborze przyszłego kierunku kształcenia może być opinia innych studentów.

 

Michalina, studentka pielęgniarstwa na trzecim roku, mówi:

Nie wyobrażam sobie nauki w innym mieście akademickim. Kraków to prestiż sam w sobie – mam wrażenie, że moja wiedza jest kompletna i podparta wieloma godzinami ćwiczeń praktycznych. Od zawsze byłam wrażliwa na cierpienie innych ludzi i zastanawiałam się, jak mogę im pomóc. Studia pielęgniarskie stały się idealnym pomysłem na rozwój moich pasji.

19 Uczelni w Krakowie

Może zadajesz sobie pytanie, czy Kraków jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród dziesięciu publicznych i dziewięciu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują krakowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Krakowie

 

Komentarze (0)