WAT w Warszawie - rekrutacja na studia wojskowe

WAT w Warszawie - rekrutacja na studia wojskowe

Studia Warszawa - Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

22.03.2022

WAT w Warszawie - rekrutacja na studia wojskowe i cywilne

W Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie od 1 marca 2022 roku trwa nabór na wojskowe jednolite studia magisterskie lub cywilne studia pierwszego stopnia. Na kandydatów czeka aż 696 miejsc. Na studia wojskowe rejestracja w Internetowej Rejestracji Kandydatów jest otwarta do 31 maja 2022 roku, a na studia cywilne do 15 lipca 2022 roku. W ofercie uczelni znajdują się kierunki wykładane w języku polskim i angielskim.

Kandydaci na studia wojskowe mają do wyboru 11 kierunków studiów, a wśród nich między innymi: logistyka, mechatronika, informatyka, budownictwo oraz lotnictwo i kosmonautyka. Kandydaci na studia cywilne mają do wyboru 24 kierunki, z czego trzy z nich są studiami licencjackimi, a pozostałe 21 są studiami inżynierskimi. W ofercie znajdują się kierunki takie jak: zarządzanie, mechanika i budowa maszyn, energetyka, biogospodarka, a także biocybernetyka i inżynieria biomedyczna.

 

Studia w Wojskowej Akademii Technicznej

Wojskowa Akademia Techniczna posiada bogatą historię sięgającą aż 70 lat wstecz do początków istnienia placówki. Od momentu powstania szkoła wyższa nieustająco się rozwija i dba o jak najwyższy poziom kształcenia. W uczelni zajęcia prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra dydaktyczna, która program kształcenia układa zgodnie z dynamicznie zmieniającymi się potrzebami rynku pracy.

Kandydaci na studia w Wojskowej Akademii Technicznej mają do wyboru 35 kierunków studiów w ramach studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

Sprawdź Wojskowa Akademia Technicznma kierunki studiów

 

Do najpopularniejszych kierunków zalicza się informatyka, która podczas rekrutacji na semestr zimowy na rok akademicki 2021/2022 przyciągnęła 1 188 kandydatów. Podczas toku studiów studenci zdobywają wiedzę z zakresu: bazy danych, systemów komputerowych, sieci komputerowych, sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej, a także inżynierii oprogramowania. Wykładowcy akademiccy przekazują studentom wiedzę niezbędną do pracy w zawodzie (zobacz więcej: informatyka w Warszawie).

Logistyka jest kierunkiem wyjątkowo rozchwytywanym podczas każdej rekrutacji, na rok akademicki 2021/2022 przyciągnęła 566 kandydatów. W Rankingu Studiów Inżynierskich 2019 logistyka została wyróżniona i zajęła trzecie miejsce. Podczas zajęć teoretycznych i praktycznych studenci zdobędą wiedzę z zakresu: ekonomiki transportu, infrastruktury logistycznej, zarządzania produkcją i usługami, a także normalizacji i systemów jakości (zobacz więcej: logistyka w Warszawie).

Kierunkiem wartym uwagi jest mechatronika, podczas zeszłorocznej rekrutacji zgłosiło się 214 kandydatów. Dla studentów zostały przygotowane dwie specjalności: techniki komputerowe w mechatronice oraz robotyka i automatyka przemysłowa. Absolwenci znajdują zatrudnienie między innymi w biurach konstrukcyjno-technologicznych na stanowiskach organizatorów produkcji i eksploatacji oraz projektantów lub na stanowiskach programistów robotów, eksploatatorów systemów automatyki, robotyki i sterowania (zobacz więcej: mechatronika w Warszawie).

Wśród popularnych kierunków znajduje się budownictwo, które w każdym roku cieszy się dużą popularnością. Studenci mają do wyboru dwie specjalności: budownictwo komunikacyjne i budownictwo ogólne (zobacz więcej: budownictwo w Warszawie).

Zarządzanie oraz mechanika i budowa maszyn to kierunki, o których nie można zapomnieć. Programy kształcenia zostały przygotowane skrupulatnie, tak aby słuchacze zdobyli pożądane kwalifikacje zawodowe.

 

Komentarze (0)