Logistyka

Logistyka

Logistyka – Akademia Wojsk Lądowych imienia Generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu 2021

Studia na kierunku logistyka w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku logistyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • logistyka dystrybucji
 • logistyka produkcji
 • logistyka wojskowa
 • zarządzanie łańcuchem dostaw
 • magazynowanie
 • systemy identyfikacji towarowej i kodyfikacji
 • informatyka w logistyce

 

Logistyka nie od dzisiaj cieszy się popularnością, a efektem takiego stanu rzeczy jest ciągły rozwój tej dyscypliny oraz jej ogromne znaczenie. Logistyka, to ogólnie rzecz ujmując, zarządzanie procesami przemieszczania dóbr i osób, a także działaniami wspomagającymi te procesy w systemach, w których one zachodzą. Rozwój dziedziny sprawia, że rodzą się nowe gałęzie, metody działania oraz obszary, zatem podanie jednej, zwięzłej definicji staje się wręcz niemożliwe. Historia logistyki jest ściśle związana z historią wojska, bo to właśnie wojsko potrzebowało i nadal potrzebuje nieustannego zaopatrzenia. Nie dziwi więc fakt, że kierunek kształcenia w tej tematyce odnajdziemy w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Prowadzony jest on na studiach pierwszego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do operacyjnego zarządzania logistycznego w ramach działów funkcjonalnych podmiotów gospodarczych. Kierunek przeznaczony jest dla osób, które planują zdobyć specjalistyczne kwalifikacje, które umożliwią pracę na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich w różnego rodzaju przedsiębiorstwach, organizacjach, instytucjach publicznych czy zakładach przemysłowych w sektorze logistyki. Studenci otrzymują także wiedzę ekonomiczną i zaznajamiają się z zasadami zarządzania firmą. Ponadto, forma studiów sprzyja nabyciu umiejętności niezbędnych w dobie gospodarki rynkowej, takich jak: szybkie podejmowanie decyzji i przewidywanie ich konsekwencji, planowanie w różnym dystansie czasowym, uwzględniając potrzebę systemów dystrybucji, przepływu towarów, usług i informacji, a także umiejętność pracy pod presją.

Jakie przedmioty widnieją w programie nauczania? Na przykład: logistyka dystrybucji, logistyka produkcji, logistyka wojskowa, zarządzanie łańcuchem dostaw, magazynowanie, systemy identyfikacji towarowej i kodyfikacji, informatyka w logistyce, finanse, rachunkowość, zarządzanie jakością, prawo gospodarcze, ekonomika transportu, logistyka zaopatrzenia, kompetencje dowódcze i menedżerskie, komunikacja społeczna, nowe trendy w logistyce. Rozbudowany harmonogram kształcenia kładzie nacisk na wiele aspektów. Wśród nich wyróżnić można umiejętność planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw, organizowania prac związanych z gospodarką magazynową, zarządzania zapasami, zarządzania gospodarką odpadami.

Logistyka w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu charakteryzuje się praktycznym profilem kształcenia. Oprócz tradycyjnych form zajęć, takich jak ćwiczenia w grupach, czy zajęcia laboratoryjne i seminaria, studenci uczestniczą w warsztatach i treningowych formach zajęć, czy też pracach zespołowych i indywidualnych. Mają one na celu przygotowanie młodych ludzi do wejścia na rynek, który określić można mianem zmiennego, charakteryzującego się dynamicznymi modyfikacjami. Niezależnie od jego charakteru, absolwenci Logistyki w Akademii Wojsk Lądowych znajdą zatrudnienie w działach logistyki przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych, jednostkach projektowych i doradczych, centrach logistycznych, firmach spedycyjno- transportowych.

„Dokąd na studia?” – takie pytanie zadaje sobie niejeden kandydat, a jest ono efektem rozrastających się możliwości edukacyjnych w naszym kraju. Jak wiemy, Wrocław to ogromny ośrodek akademicki i studiowanie omawianego przez nas kierunku nie stanowi żadnych problemów, natomiast kandydaci muszą zdecydować się na odpowiednią szkołę wyższą.

 

Jakie ma Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu opinie?

Wiktoria, studentka Logistyki mówi:

„Akademia Wojsk Lądowych to prestiżowa uczelnia, która zdecydowanie wyróżnia się na tle innych. Studiują tutaj ci, którzy dobrze wiedzą czego oczekują od studiów i wiedzą co będą chcieli zrobić ze swoim wykształceniem.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Logistykę w Akademii Wojsk Lądowych:

Absolwent kierunku Logistyka w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizowania i interpretowania świata organizacji i procesów zarządzania,
 • planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw,
 • określania wpływu strategii marketingowych na konkurencyjność przedsiębiorstwa,
 • zagadnień prawa gospodarczego,
 • normalizacji i zarządzania jakością w logistyce,
 • organizowania prac związanych z gospodarką magazynową,
 • zarządzania gospodarką odpadami,
 • planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych,
 • projektowania procesów gospodarczych,
 • logistyki wojskowej.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Logistyka:

Absolwent kierunku Logistyka w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu może znaleźć zatrudnienie w:

 • działach logistyki przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych,
 • jednostkach projektowych i doradczych,
 • centrach logistycznych,
 • firmach spedycyjno- transportowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

chemia, fizyka, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia logistyczne wybrać

Studia na kierunku Logistyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia logistyczne we Wrocławiu

Akademia Wojsk Lądowych kierunki

Jakie są kierunki logistyczne we Wrocławiu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Zarządzania AWL we Wrocławiu

Komentarze (0)