Mechanika i budowa maszyn

Mechanika i budowa maszyn

Mechanika i budowa maszyn

Mechanika i budowa maszyn – Akademia Morska w Szczecinie 2021

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn w Akademii Morskiej w Szczecinie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 4 lata (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku mechanika i budowa maszyn znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • montaż maszyn
 • maszyny i napędy elektryczne
 • wytrzymałość materiałów
 • teoria i budowa okrętu
 • techniki wytwarzania

 

Akademia Morska w Szczecinie to uczelnia kontynuująca tradycje szczecińskich szkół morskich. Oferta edukacyjna jest niezwykle bogata, a jednym z kierunków kształcenia jest Mechanika i budowa maszyn, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest przygotowanie do pracy na statkach, w stoczniach, zakładach produkcyjnych i remontowych, służbach technicznych towarzystw klasyfikacyjnych, czy służbach dozoru technicznego armatorów. Każdy absolwent staje przed wyborem kariery morskiej czy kariery lądowej.

Lista przedmiotów do zaliczenia na Mechnice i budowie maszyn nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: montaż maszyn, maszyny i napędy elektryczne, wytrzymałość materiałów, teoria i budowa okrętu, techniki wytwarzania.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Mechaniki i budowy maszyn w Akademii Morskiej w Szczecinie mogą wykorzystać w jednostkach projektowych, służbach nadzoru technicznego armatorów, administracji morskiej, służbach technicznych firm przemysłu maszynowego, przedsiębiorstwach stoczniowych, portach.

Podczas szukania odpowiedniej oferty edukacyjnej, kandydaci na uczelnie zadają wiele pytań by upewnić się w swoim wyborze. Jakie ma Akademia Morska w Szczecinie opinie? Kamil, student I- stopnia Mechaniki i budowy maszyn mówi:

„Akademia Morska w Szczecinie to wspaniała tradycja i historia. I to się naprawdę czuje. Każdego dnia, idąc na zajęcia, czuje się tutaj coś wyjątkowego, co w ogóle trudno opisać. To miejsce do spełniania marzeń.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Mechanikę i budowę maszyn Akademii Morskiej w Szczecinie:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • montażu maszyn,
 • budowy okrętów,
 • zarządzania eksploatacją statku.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Mechanika i budowa maszyn w Akademii Morskiej:

Absolwent kierunku Mechanika i budowa maszyn w Akademii Morskiej w Szczecinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • załodze maszynowej statków morskich,
 • stoczniach i zakładach remontowych,
 • służbach dozoru technicznego armatorów,
 • służbach towarzystw klasyfikacyjnych,
 • przedsiębiorstwach przemysłu energetycznego,
 • portach,
 • jednostkach badawczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kryterium rekrutacyjnym w przypadku studiów II stopnia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Morska w Szczecinie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia morskie wybrać

Studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie kierunki

Jakie są kierunki morskie w Szczecinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Mechanicznym AM w Szczecinie

Komentarze (0)