Ekonomia

Ekonomia

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie - kierunki studiów

Ekonomia – Uniwersytet Rolniczy im. Hugo Kołłątaja w Krakowie 2021

Studia na kierunku ekonomia na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku ekonomia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • mikroekonomia
 • rachunkowość
 • polityka społeczna
 • ekonomika gałęzi produkcji rolniczej
 • doradztwo w agrobiznesie

 

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie to siedem wydziałów, w ramach których studenci poznają najważniejsze kierunki kształcenia. Jednym z nich jest Ekonomia, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Charakteryzuje się połączeniem wiedzy z dziedziny ekonomii, zarządzania, rachunkowości oraz prawa z zagadnieniami gospodarki żywnościowej, produkcji rolniczej, przetwórstwa rolno- spożywczego. Ekonomia na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie to także przygotowanie do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: mikroekonomia, rachunkowość, polityka społeczna, ekonomika gałęzi produkcji rolniczej, doradztwo w agrobiznesie, marketing produktów rolno-spożywczych, analiza rynków rolnych.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Ekonomii na UR w Krakowie mogą wykorzystać w przedsiębiorstwach, instytucjach oraz organizacjach pracujących na rzecz wsi i rolnictwa.

 

Opinie

Podczas szukania odpowiedniej oferty edukacyjnej, ka ndydaci na uczelnie zadają wiele pytań by upewnić się w swoim wyborze. Jakie ma Uniwersytet Rolniczy w Krakowie opinie? Tomek, student Ekonomii na UR mówi:

„Uniwersytet Rolniczy to uczelnia z bardzo długimi i wspaniałymi tradycjami i to się czuje, gdy przekracza się jej mury. Studia tutaj to fascynująca przygoda.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

EKONOMIA - ważne informacje

Ekonomia studia Kraków

Ekonomia studia

Ekonomia studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Ekonomię na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zarządzania przedsiębiorstwem,
 • gospodarki regionalnej,
 • technologii produkcji roślinnej i zwierzęcej,
 • marketingu produktów rolno- spożywczych,
 • polityki rolnej Unii Europejskiej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po Ekonomii:

Absolwent Ekonomii na Uniwersytecie Rolniczym może znaleźć zatrudnienie w:

 • sektorze gospodarki żywnościowej,
 • przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach pracujących na rzecz wsi i rolnictwa,
 • administracji państwowej i samorządowej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Nabór na podstawie oceny określonej na dyplomie ukończenia studiów, a w przypadku gdy jest ona nierozstrzygająca – dodatkowo na podstawie oceny średniej arytmetycznej z ocen wykazanych w suplemencie.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

HARMONOGRAM REKRUTACJI+

Postępowanie kwalifikacyjne na Ekonomię jest bardzo proste, ponieważ wymaga jednie dokładnego wypełniania poleceń, na dodatek za pośrednictwem Internetu. Jedynym obowiązkiem kandydata, oprócz wykonywania wspomnianych poleceń, jest dotrzymywanie ustalonych terminów. Niestety, wszelakie spóźnienia mogą mieć niedobre dla nas konsekwencje, w postaci skreślenia z listy osób ubiegających się o przyjęcie na studia. Proces rekrutacyjny opiera się na założeniu indywidualnego konta w systemie ERK, czy internetowym systemie rekrutacyjnym. Należy w nim zarejestrować się na kierunek, dokonać opłaty rekrutacyjnej, wprowadzić uzyskane wyniki. Warto dość często zaglądać na swoje konto, aby nic nie umknęło naszej uwadze.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE+

Do złożenia dokumentów rekrutacyjnych zobowiązani są kandydaci, którzy otrzymali informację o zakwalifikowaniu na studia. W tym etapie również należy pamiętać o ustalonych terminach, ponieważ w przypadku niedostosowania się do nich możemy zostać skreśleni z listy szczęśliwców. Co ważne, pomimo iż cały proces kwalifikacyjny przebiega w formie internetowej, dokumenty musimy złożyć osobiście, na uczelni. Jeśli nie ma takiej możliwości, może to zrobić ktoś w naszym imieniu, lecz musi posiadać stosowne upoważnienie. Czym dokładnie są dokumenty rekrutacyjne? To między innym ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE+

Wniesienie opłaty rekrutacyjnej to jeden z początkowych elementów postępowania kwalifikacyjnego, zatem każdy kandydat musi tę opłatę ponieść. Numer indywidualnego rachunku bankowego pojawi się na profilu kandydata. Ze względu na przyspieszenie przepływu informacji o opłacie zalecamy dokonanie wpłaty bezpośrednio przelewem bankowym. Osoby, które otrzymują informację o zakwalifikowaniu na studia wniosą jeszcze jedną opłatę ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

Ekonomia jest dyscypliną złożoną, zatem dość szeroki jest zakres przedmiotów kwalifikacyjnych na ten kierunek. Aby mieć szansę go studiować, należy wyróżnić się dobrymi wynikami z takich przedmiotów jak matematyka, informatyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH+

Dla niektórych kandydatów proces rekrutacyjny może być stresogenny. Wtedy to pojawiają się w głowie pytania: „czy dostanę się na studia?”, „jakie mam szanse?”. W odpowiedzi na wszystkie przygotowano specjalny wzór, dzięki któremu każdy kandydat może sprawdzić swoje szanse na rekrutacyjny sukces. Przelicznik punktów kwalifikacyjnych to proste działanie matematyczne, do wykonania którego potrzebujemy tylko wyników maturalnych.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY+

Uczestnictwo w różnorodnych olimpiadach i konkursach wiedzy posiada wyłącznie dobre strony. Przygotowując się do nich poszerzamy nasze wiadomości, a zachodząc w nich wysoko ułatwiamy sobie drogę na studia. Jakie konkursy brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na Ekonomię? Między innymi ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku Ekonomia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Rolniczo- Ekonomicznym UR

Komentarze (0)