Ekonomia UR Kraków

Ekonomia – Uniwersytet Rolniczy im. Hugo Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie to siedem wydziałów, w ramach których studenci poznają najważniejsze kierunki kształcenia. Jednym z nich jest Ekonomia, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Ekonomia na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie realizowany jest na Wydziale Rolniczo- Ekonomicznym. Charakteryzuje się połączeniem wiedzy z dziedziny ekonomii, zarządzania, rachunkowości oraz prawa z zagadnieniami gospodarki żywnościowej, produkcji rolniczej, przetwórstwa rolno- spożywczego. Ekonomia na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie to także przygotowanie do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Studia na kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie dzielą się na następujące specjalności: Ekonomika agrobiznesu, Ekonomika gospodarki żywnościowej, Zarządzanie i marketing w agrobiznesie. Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: mikroekonomia, rachunkowość, polityka społeczna, ekonomika gałęzi produkcji rolniczej, doradztwo w agrobiznesie, marketing produktów rolno-spożywczych, analiza rynków rolnych.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Ekonomii na UR w Krakowie mogą wykorzystać w przedsiębiorstwach, instytucjach oraz organizacjach pracujących na rzecz wsi i rolnictwa.

Podczas szukania odpowiedniej oferty edukacyjnej, kandydaci na uczelnie zadają wiele pytań by upewnić się w swoim wyborze. Jakie ma Uniwersytet Rolniczy w Krakowie opinie? Tomek, student Ekonomii na UR mówi:

„Uniwersytet Rolniczy to uczelnia z bardzo długimi i wspaniałymi tradycjami i to się czuje, gdy przekracza się jej mury. Studia tutaj to fascynująca przygoda.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Ekonomię na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie:

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • zarządzania przedsiębiorstwem,
  • gospodarki regionalnej,
  • technologii produkcji roślinnej i zwierzęcej,
  • marketingu produktów rolno- spożywczych,
  • polityki rolnej Unii Europejskiej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po Ekonomii:

Absolwent Ekonomii na Uniwersytecie Rolniczym znajdzie zatrudnienie w:

  • sektorze gospodarki żywnościowej,
  • przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach pracujących na rzecz wsi i rolnictwa,
  • administracji państwowej i samorządowej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W gronie przedmiotów, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na Ekonomię na UR znajdują się: matematyka, geografia, informatyka, historia, wiedza o społeczeństwie, biologia. 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku Ekonomia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Rolniczo- Ekonomicznym UR

Komentarze (0)