Kierunek Lekarski

Kierunek Lekarski

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - kierunki studiów

Kierunek Lekarski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 2021

Studia na kierunku lekarskim na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 6 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku lekarskim znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • biologia komórki
 • histologia
 • fizyka w medycynie
 • chemiczne podstawy życia
 • biologia molekularna
 • anatomia prawidłowa

 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu to uczelnia, oferująca kandydatom na studia szeroki wachlarz kierunków z różnych dziedzin, humanistycznych, technicznych, medycznych. Jednym z nich jest Kierunek Lekarski, prowadzony na jednolitych studiach magisterskich.

Celem kształcenia jest uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji, składających się na bagaż współczesnego lekarza. Studenci poznają objawy i przebiegi chorób, sposoby postępowania diagnostycznego i terapeutycznego właściwe dla określonych stanów chorobowych, budowę i funkcję organizmu, działającego w zależności od warunków prawidłowych i nieprawidłowych. Kierunek Lekarski na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika to autorski program, polegający na łączeniu tematów i dyscyplin tak, aby uczyć się w sposób zrozumiały i zachowujący wiedzę na zawsze.

Na liście przedmiotów do zaliczenia w toku nauki znajdują się, między innymi, takie zagadnienia jak: biologia komórki, histologia, fizyka w medycynie, chemiczne podstawy życia, biologia molekularna, anatomia prawidłowa. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Kierunku Lekarskiego na UMK mogą wykorzystać w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych, pogotowiu ratunkowym, instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej. 

Podejmowanie decyzji o wyborze kierunku i uczelni, niektórym kandydatom spędza sen z powiek. Warto wtedy rozwiać wszelakie wątpliwości, aby bez trudu podjąć tę, istotną, decyzję. Jakie ma Uniwersytet Mikołaja Kopernika opinie? Sylwia, studentka Kierunku Lekarskiego mówi:

„Patron uczelni zobowiązuje. Jeśli jeden z najwybitniejszych ludzi w historii, opiekuje się naszą uczelnią, to możemy być pewni, że zostaniemy solidnie przygotowani zarówno do życia zawodowego, jak i życia jako dorośli, mądrzy ludzie. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Kierunek Lekarski na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika:

Absolwent Kierunku Lekarskiego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rozpoznawania problemów medycznych i określania priorytetów w zakresie postępowania lekarskiego,
 • zasad farmakoterapii,
 • mechanizmów uszkodzenia tkanek i komórek,
 • mechanizmów działania leków,
 • utrzymywania poprawnych relacji z pacjentem.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po Kierunku Lekarskim:

Absolwent Kierunku Lekarskiego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu może znaleźć zatrudnienie w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 • instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku lekarskim - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Toruniu

UMK kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Toruniu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Lekarskim UMK

Komentarze (0)