Socjologia

Socjologia

Socjologia

17.03.2022

Socjologia – Uniwersytet Łódzki rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku socjologia na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku socjologia w UŁ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku socjologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Antropologia kulturowa
 • Historia myśli socjologicznej i myśli społecznej
 • Socjologia makrostruktur
 • Socjologia mezzostruktur
 • Socjologia mikrostruktur
 • Socjologia polityki
 • Socjologia kultury i sztuki
 • Socjologia problemów społecznych
 • Dynamika zmian współczesnego społeczeństwa polskiego
 • Metody badań społecznych
 • Przygotowanie projektu badawczego

 

Uniwersytet Łódzki to jeden z wyraźniejszych punktów na mapie szkolnictwa wyższego. Na liście oferowanych kierunków kształcenia, pod literą „S” znajduje się Socjologia, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Założeniem kształcenia jest przekazanie szerokiej wiedzy, będącej połączeniem różnych nauk i dyscyplin, takich jak: psychologia, polityka społeczna, ekonomia i zarządzanie. Studenci uczą się diagnozować i intepretować zjawiska społeczne, a także analizować i wyjaśniać rzeczywistość społeczną.

 

Sprawdź

Uniwersytet Łódzki kierunki studiów

Uniwersytet Łódzki rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Łodzi

 

W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: psychologia społeczna, metody badań społecznych, socjologia codzienności, socjologia kultury i sztuki, socjologia problemów społecznych. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Socjologii na UŁ mogą wykorzystać w organizacjach publicznych, ośrodkach badań rynku i opinii publicznej, mediach, organizacjach pozarządowych, instytucjach o charakterze diagnostycznym i planistycznym.

Przed ostatecznym wyborem szkoły wyższej, warto wiedzieć:

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Wiktoria, studentka Socjologii mówi:

„Socjologia zawsze była moim numerem jeden, dlatego też cieszę się, że studiując na Uniwersytecie Łódzkim nie można się nudzić, tylko rozwijać, rozwijać i jeszcze raz rozwijać.”

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

SOCJOLOGIA - ważne informacje

Socjologia studia Łódź

Socjologia studia

Socjologia studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Socjologię na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Socjologia na Uniwersytecie Łódzkim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • stosowania kategorii socjologicznych do analizy społeczeństwa,
 • mechanizmów życia społecznego i czynników wpływających na ich kształtowanie,
 • zmian w polskim społeczeństwie i ich konsekwencji w zakresie postaw i instytucji społecznych,
 • przygotowania i realizacji badań sondażowych,
 • stosowania metod badań jakościowych,
 • planowania i organizowania pracy grupowej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Socjologia:

Absolwent kierunku Socjologia na Uniwersytecie Łódzkim może znaleźć zatrudnienie w:

 • organizacjach publicznych,
 • ośrodkach badań rynku i opinii publicznej,
 • mediach,
 • instytucjach o charakterze diagnostycznym i planistycznym,
 • organizacjach typu non-profit,
 • organizacjach pozarządowych,
 • instytucjach prowadzących badania społeczne.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku socjologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

historia, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń - na podstawie średniej ocen z toku studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki

Komentarze (0)