Socjologia - Łódź

Studia w Łodzi

socjologia

Odkryj kierunek socjologia w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

10.02.2023

Socjologia studia Łódź - 2023 | woj. łódzkie

Studia na kierunku socjologia to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku socjologia w Łodzi
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku socjologia w Łodzi rozpocznie się 17 kwietnia 2023 r. i potrwa do 30 września 2023 r. | Socjologia Łódź - terminy rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym  lub niestacjonarnym

 

Uczelnie
W Łodzi socjologię możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Łódzkim (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ) oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższejSpołecznej Akademii Nauk w Łodzi.
 

Opis kierunku

Socjologia to jedna z podstawowych nauk humanistycznych. Studia na tym kierunku pozwalają studentom na zdobycie umiejętności obserwowania zjawisk społecznych i formułowania odpowiednich wniosków na ich temat. Podczas kształcenia zdobywa się podstawową wiedzę na temat poszczególnych ruchów społecznych, czy grup interesu. Program obejmuje m.in. zajęcia z zakresu: teorii socjologicznych, metod analiz i badań, czy przygotowywania projektów badawczych.

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Praca po studiach

Możliwości rozwoju kariery zawodowej, jaką daje socjologa to m.in.: praca w instytucjach diagnostycznych i planistycznych, czy w administracji publicznej. Absolwenci sprawdzą się również w jednostkach przeprowadzających badania społeczne oraz w instytucjach społecznych i kulturalnych.

 

Specjalności

Współczesne studia z socjologii charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
Popularne specjalności na kierunku socjologia w Łodzi: miasto jako laboratorium zmian, socjokryminologia, socjologia organizacji i zarządzania, zarządzanie zasobami ludzkimi.

 

czytaj dalej wszystko o Socjologia - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek SOCJOLOGIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Socjologia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku socjologia

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek socjologia?

Jeśli rozważasz studia na kierunku socjologia w Łodzi, musisz spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Warto odpowiednio wcześnie zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, ponieważ uczelnie ustalają je indywidualnie. Chętnych jest wielu, dlatego prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym.

Pamiętaj jednak, że w zależności od etapu i trybu kształcenia przebieg procesu kwalifikacyjnego będzie wyglądał inaczej. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Socjologia w Łodzi

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU SOCJOLOGIA W ŁODZI?

Socjologia to niezwykły kierunek wpisujący się w kategorię studiów psychologicznych i społecznych. Głównym zainteresowaniem tej dziedziny są problemy społeczne, a także szukanie skutecznych sposobów ich rozwiązywania.

Studia w tym zakresie umożliwiają zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności, niezwykle potrzebnych do działania w zakresie rozpoznawania ryzyka społecznego, obszarów patologii, ekskluzji i inkluzji społecznej, a tym samym do przeciwdziałania tego typu negatywnym zjawiskom.

Ważne jest, by kandydaci wybierający się na socjologię byli otwarci i komunikatywni, nastawieni na pracę z drugim człowiekiem. Ukończenie kształcenia w zakresie studiów społecznych umożliwi Ci podjęcie pracy w charakterze analityka społecznego, badacza rynku czy specjalisty HR.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Socjologia możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia I stopnia (licencjackie)
  • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne
  • studia niestacjonarne

 

Kierunek socjologia w Łodzi możesz realizować w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Studia licencjackie trwają trzy lata, czyli sześć semestrów. Kształcenie na studiach magisterskich trwa dwa lata, czyli cztery semestry. Studia drugiego stopnia uzupełniają wiedzę zdobywaną na etapie licencjatu.

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedzialku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci socjologii w Łodzi mają wiele perspektyw rozwoju dzięki różnorodnym opcjom specjalizacyjnym, które jednocześnie w znaczący sposób wpływają na wybór ścieżki kariery.

Interdyscyplinarnie tworzone programy studiów wypełnione są najważniejszymi przedmiotami, które pozwolą Ci zdobyć najważniejsze informacje z zakresu socjologii polityki, kultury i sztuki, socjologii problemów społecznych, makrostruktur i mikrostruktur.

Poznasz historię myśli socjologicznej i myśli społecznej, a jednocześnie będziesz mógł/mogła obserwować, jak dynamicznie zmienia się współczesne społeczeństwo polskie.

Dzięki realizowanym przedmiotom, a także praktykom zawodowym wykształcisz umiejętność rozpoznawania ryzyka społecznego, poznasz techniki negocjacji i mediacji oraz będziesz w stanie wykorzystać je w praktyce, a także z pełną swobodą zaczniesz poruszać się w systemach instytucjonalnych.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU SOCJOLOGIA W ŁODZI?

Studia na kierunku Socjologia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Socjologia w Łodzi - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU SOCJOLOGIA W ŁODZI?

Socjologia daje absolwentom bardzo wiele możliwości rozwoju i zatrudnienia. Łódzkie uczelnie doskonale przygotowują studentów do pracy w różnych instytucjach.

Możesz rozpocząć karierę zawodową w instytucjach społecznych, kulturalnych i w organizacjach formalnych, instytucjach prowadzących badania społeczne, a także w jednostkach administracji rządowej lub samorządowej wszystkich szczebli.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku socjologia:

  • instytucje o charakterze diagnostycznym, planistycznym
  • organizacje publiczne
  • ośrodki badań rynku i opinii publicznej
  • organizacje typu non-profit na stanowiskach operacyjnych
  • media
  • organizacje pozarządowe

Absolwenci są przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w społecznościach lokalnych i regionalnych. Teoretyczna wiedza i praktyczne umiejętności pozwolą Ci odnaleźć się na takich stanowiskach jak analityk społeczny, badacz rynku, specjalista HR.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Socjologia w Łodzi?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Socjologia Łódź studia i stopnia

Socjologia Łódź studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Socjologia Łódź studia stacjonarne

Socjologia Łódź studia niestacjonarne

Kierunki humanistyczne w Łodzi

logopedia
Rozwiń

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia