Filozofia

Filozofia

Filozofia – Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski to uczelnia, której historia sięga 1816 roku. Szeroki wachlarz kierunków, to dla każdego kandydata możliwość zdobycia wykształcenia zgodnie z dziedziną zainteresowań. W ofercie edukacyjnej, zainteresowani nauką pod literą „F” odnajdą Filozofię, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy w zakresie przedmiotów stanowiących fundament wykształcenia filozoficznego, czyli historii filozofii, logiki oraz etyki. Ponadto, studenci osiągają wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii w relacji do nauk oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej filozofii, jak również o zależnościach między głównymi subdyscyplinami filozoficznymi. Filozofia na Uniwersytecie Warszawskim to także wiedza o normach konstytuujących i regulujących struktury i instytucje społeczne oraz o źródłach tych norm, ich naturze, zmianach i drogach wpływania na ludzkie zachowania.

W gronie realizowanych przedmiotów można odnaleźć takie zagadnienia jak: historia filozofii, epistemologia, ontologia, etyka, semiotyka logiczna, historia filozofii analitycznej, historia filozofii nieanalitycznej. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Filozofii na Uniwersytecie Warszawskim będą mogli wykorzystać w branży public relations, branży HR, instytucjach społecznych, wydziałach strategii i koordynacji rozwoju lub promocji miasta, szkolnictwie.

Studia to temat, którzy bardzo często wywołuje zagubienie. Który kierunek będzie najlepszy? Która uczelnia będzie odpowiadać wymaganiom? Takich pytań jest bardzo, bardzo wiele. Jeśli ostatecznie, zdecydowaliście się na kierunek Filozofia, warto zadać pytanie: Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Łukasz, student Filozofii mówi:

„Uniwersytet Warszawski to uczelnia prestiżowa. Uzyskany dyplom wiele znaczy wśród pracodawców.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Filozofię na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Filozofia na Uniwersytecie Warszawskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • roli refleksji filozoficznej w kształtowaniu kultury,
  • filozofii polityki,
  • filozofii społecznej,
  • formułowania własnego stanowiska i argumentacji,
  • analizy i oceny współczesnych problemów i konfliktów moralnych,
  • prowadzenia dyskusji i sztuki argumentacji,
  • interpretacji tekstów filozoficznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Filozofia:

Absolwent kierunku Filozofia na Uniwersytecie Warszawskim może znaleźć zatrudnienie w:

  • instytucjach akademickich,
  • działach HR różnych przedsiębiorstw,
  • branży Public Relations.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami w procesie rekrutacyjnym na kierunek Filozofia na Uniwersytecie Warszawskim są: język polski, matematyka, język obcy nowożytny oraz do wyboru: biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia/fizyka, geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia humanistyczne wybrać

Studia na kierunku Filozofia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia humanistyczne w Warszawie

UW kierunki

Jakie są kierunki humanistyczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Filozofii i Socjologii UW

Komentarze (0)