Papiernictwo i poligrafia

Papiernictwo i poligrafia

Papiernictwo i poligrafia

Papiernictwo i poligrafia

Papiernictwo i poligrafia – Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska to uczelnia oferująca szeroki zakres tematyki studiów, obejmujący niemal wszystkie dziedziny techniki. Jaki kierunek można wybrać? Na przykład Papiernictwo i poligrafię, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
Założeniem kształcenia jest pozyskanie dogłębnej wiedzy z zakresu technik drukowania klasycznego i cyfrowego oraz wykańczania produkcji poligraficznej. Studenci uczą się wykorzystywać nowoczesną technologię komputerową, projektować całe procesy technologiczne do systemów zarządzania produkcją, metod badania materiałów stosowanych w poligrafii. 
Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: automatyzacja procesów papierniczych i poligraficznych, automatyzacja procesów wytwarzania, bezpieczeństwo maszyn poligraficznych, chemia fizyczna powierzchni w poligrafii, dobór materiałów, eksploatacja maszyn papierniczych i poligraficznych, grafika inżynierska, grafika i estetyka druku, maszyny drukujące, maszyny papiernicze i przetwórcze, maszyny introligatorskie, materiałoznawstwo poligraficzne. A co po studiach? Absolwenci Papiernictwa i poligrafii znajdą zatrudnienie w zakładach poligraficznych, jednostkach naukowo-badawczych przemysłu poligraficznego, przedstawicielstwach firm zagranicznych, jednostkach handlowych.
Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Politechnika Warszawska opinie? Hubert, student Papiernictwa i poligrafii mówi:
„Politechnika Warszawska to najlepsza uczelnia techniczna w kraju i nie mam co do tego wątpliwości. Nigdy nie chciałbym studiować gdzie indziej. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Papiernictwo i poligrafię na Politechnice Warszawskiej:

Absolwent kierunku Papiernictwo i poligrafia na Politechnice Warszawskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • czytania dokumentacji technicznej,
 • wykonywania rysunków odtworzeniowych uszkodzonych części maszyn i urządzeń,
 • badania własności mechanicznych materiałów,
 • procesów jednostkowych towarzyszących wytwarzaniu i przetwarzaniu papieru oraz jego zadrukowywaniu,
 • budowy i działania maszyn papierniczych i poligraficznych,
 • metrologii papiernictwa i poligrafii,
 • automatyzacji procesów papierniczych i poligraficznych,
 • eksploatacji maszyn,
 • projektowania technologii wytwarzania i przetwarzania wyrobów papierniczych oraz ich zadrukowywania. 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Papiernictwo i poligrafia:

Absolwent kierunku Papiernictwo i poligrafia na Politechnice Warszawskiej może znaleźć zatrudnienie w:
 • zakładach poligraficznych,
 • jednostkach naukowo-badawczych przemysłu poligraficznego,
 • przedstawicielstwach firm zagranicznych,
 • jednostkach handlowych. 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Przedmiotami, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Papiernictwo i poligrafia na Politechnice Warszawskiej są: matematyka, język obcy, fizyka, chemia. 

*Dokładne informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Warszawska

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Papiernictwo i poligrafia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Warszawie

Politechnika Warszawska kierunki

Jakie są kierunki inżynieryjno-techniczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Inżynierii Produkcji

Komentarze (0)