Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo – Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Jagielloński to łącznie szesnaście wydziałów, w tym trzy o profilu medycznym. Jakie kierunki kształcenia można znaleźć w ich ofercie dydaktycznej? Na przykład Pielęgniarstwo, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Głównym celem kształcenia jest pozyskanie wielu umiejętności, w gronie których wymienić można: udzielanie świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom, sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, czy też wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia.

W programie nauczania zawarte są następujące przedmioty: anatomia, biochemia i biofizyka, filozofia i etyka zawodu pielęgniarki, genetyka, fizjologia, pedagogika, promocja zdrowia, psychologia, zdrowie publiczne, badania fizykalne, dietetyka, interna i pielęgniarstwo internistyczne, opieka paliatywna, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, radiologia, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, ratownictwo medyczne. A co po studiach? Absolwenci Pielęgniarstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim znajdą zatrudnienie w przychodniach, szpitalach, zakładach opiekuńczo- leczniczych, domach pomocy społecznej, szkołach.

Nauka na studiach powinna prowadzić do realizacji marzeń. Jeżeli chcemy studiować Pielęgniarstwo, warto zadać pytanie: Jakie ma Uniwersytet Jagielloński opinie? Weronika, studentka Pielęgniarstwa mówi:

„Studia na Uniwersytecie Jagiellońskim to studia praktyczne, z których wynosi się konkretne umiejętności. Jestem przekonana, że w trakcie studiów na tej uczelni zostanę najlepiej przygotowana do zawodu, o którym myślę od dawna.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pielęgniarstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim:

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • anatomii,
 • zasad prawidłowego funkcjonowania tkanek i narządów człowieka,
 • interpretowania procesów fizjologicznych człowieka w stanie zdrowia,
 • rozpoznawania podstawowych zaburzeń fizjologicznych,
 • interpretowania dostępnych wyników w badaniu fizykalnym,
 • dokumentowania przeprowadzonego badania,
 • identyfikowania podstawowych procesów zachodzących w żywym organizmie,
 • identyfikowania dziedziczenia cech sprzężonych z płcią,
 • czynników warunkujących zdrowie publiczne,
 • oceny stanu zdrowia ludności na podstawie danych epidemiologicznych i demograficznych,
 • przechowywania leków, krwi i środków krwiozastępczych,
 • wyjaśniania psychologicznych uwarunkowań zdrowia i choroby.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Pielęgniarstwo:

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • przychodniach,
 • szpitalach,
 • zakładach opiekuńczo- leczniczych,
 • hospicjach,
 • domach pomocy społecznej,
 • żłobkach,
 • szkołach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W gronie przedmiotów, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Pielęgniarstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim znajdują się: biologia, chemia, język angielski, matematyka.

*Dokładne informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku Pielęgniarstwo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Krakowie

UJ kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ

Komentarze (0)