Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne

06.07.2022

Bezpieczeństwo wewnętrzne – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2022

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w UKSW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

 • studia stacjonarne I stopnia: 80
 • studia stacjonarne II stopnia: 35
 • studia niestacjonarne I stopnia: 50
 • studia niestacjonarne II stopnia: 40

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: bezpłatne

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Program kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne zawiera zagadnienia z przestrzeni nauk o polityce i administracji oraz nauk o bezpieczeństwie. Studenci zdobywają specjalistyczną wiedzę, która obejmuje problematykę bezpieczeństwa w skali lokalnej, państwowej, regionalnej i globalnej, ukierunkowaną przede wszystkim na poznanie politycznych struktur organizacyjnych. W harmonogramie występują zajęcia poświęcone polityce międzynarodowej, współczesnym konfliktom społecznym, geografii politycznej, zwalczaniu przestępczości, czy systemom zarządzania rozwojem państwa.

Absolwenci studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne posiadają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne. Potrafią rozpoznawać zagrożenia oraz oceniać sytuacje w kontekście zagrożeń, korzystać z aktów prawnych, sporządzać analizy i prognozy, koordynować odpowiednie dla określonych sytuacji strategie działania. Ponadto, potrafią kierować zespołem, planować i organizować pracę, myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • nauka o prawie
 • bezpieczeństwo państwa
 • patologie społeczne w polityce wewnętrznej państwa
 • nauka o państwie i polityce
 • historia najnowsza
 • ruchy społeczne
 • bezpieczeństwo społeczne
 • międzynarodowe stosunki polityczne
 • prawa człowieka
 • bezpieczeństwo obrotu dyplomatycznego

 

Tempo, w jakim zachodzą zmiany we współczesnym świecie generuje różne zjawiska, procesy, działania, a także dyscypliny kształcenia. Nie trzeba być specjalnie zorientowanym, aby dochodziły informacje o sytuacjach kryzysowych, działaniach militarnych, planach naprawczych, programach gospodarczych. Przeciętny odbiorca wiadomości prawdopodobnie nie jest w stanie zrozumieć wszystkiego, od fundamentów zagrożeń i iskier zapalnych po działania mające na celu zapobieganie, bądź ukracanie niebezpieczeństw. Do tego potrzebna jest wszechstronna, specjalistyczna wiedza. Taką zapewnia kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, które prowadzone jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Zawiera w sobie zagadnienia z obszaru nauk humanistycznych i nauk społecznych, które mają zaprowadzić do zrozumienia problematyki bezpieczeństwa w skali lokalnej, państwowej, regionalnej i globalnej. Studenci zaznajamiają się z tematami praw człowieka, zasadami funkcjonowania państwa, rolą administracji publicznej, regulacjami prawnymi. Ponadto, poznają historyczne, polityczne, kulturowe i ekonomiczne uwarunkowania oddziałujące na rzeczywistość społeczną, jak również zasady współpracy międzynarodowej i procesy integracji i dezintegracji. Bezpieczeństwo wewnętrzne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie to kierunek skierowany do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie przewidywania, przeciwdziałania oraz likwidacji skutków pojawienia się różnego rodzaju zagrożeń, w tym szczególnie tworzenia polityk oraz systemów bezpieczeństwa w administracji publicznej i przedsiębiorstwach.

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie mają zapewnić wszechstronne przygotowanie do działania w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu, dlatego plan zajęć zawiera różnorodne pozycje, niezbędne do osiągnięcia tego celu. Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: nauka o prawie, bezpieczeństwo państwa, patologie społeczne w polityce wewnętrznej państwa, nauka o państwie i polityce, historia najnowsza, ruchy społeczne, bezpieczeństwo społeczne, międzynarodowe stosunki polityczne, prawa człowieka, bezpieczeństwo obrotu dyplomatycznego.

Przeciętny człowiek, niezwiązany z zagadnieniem bezpieczeństwa, staje przed zaistniałą sytuacją. Otrzymuje wiadomość i na podstawie własnych obserwacji i poglądów ustosunkowuje się do konkretnego wydarzenia. Nierzadko, realia zdają się mieć zupełnie inny odcień, dalece od wyobrażeń nawet większej części społeczeństwa. Dlatego w tak poważnej dyscyplinie jak bezpieczeństwo potrzebni są prawdziwi eksperci. Omawiając kierunek kształcenia, należy sprawdzić jaka przyszłość czeka jego absolwentów. Osoby, który ukończyły Bezpieczeństwo wewnętrzne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie znajdą zatrudnienie w Agencjach Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policji, Straży Granicznej, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Centrach Zarządzania Kryzysowego. Czy to wszystko? Oczywiście, że nie. Specjaliści z zakresu omawianej przez nas dziedziny potrzebni są również w samorządzie lokalnym oraz różnego rodzaju przedsiębiorstwach, gdzie właściwe zarządzanie ochroną prowadzonej działalności jest celem nadrzędnym.

Studia w Warszawie – czasami tylko to przychodzi do głowy młodym ludziom. Mają tylko pomysł, na dodatek lekko zamglony i mało szczegółowy. Którą uczelnię wybrać? Jeśli wszystkie szkoły wyższe są dobre, to która może być najlepsza? Im więcej pytań, tym nierzadko więcej bałaganu.

 

Jakie ma Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie opinie?

Adrian, student Bezpieczeństwa wewnętrznego mówi:

„Zależało mi na tym, aby uczelnia którą wybiorę charakteryzowała się nowoczesnym podejściem do kształcenia. Temat bezpieczeństwa to obszar, który dynamicznie się zmienia, zatem szukałem takie programu studiów, który będzie za tymi zmianami podążał. Znalazłem go – na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - ważne informacje

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia Warszawa

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Bezpieczeństwo wewnętrzne:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • mechanizmów funkcjonowania człowieka w sytuacjach trudnych,
 • inspirowania zachowań konstruktywnych,
 • wywierania wpływu na ludzi,
 • zatrudniania, kierowania i zarządzania pracownikami,
 • przewodzenia w zmiennym otoczeniu,
 • zasad funkcjonowania państwa,
 • dostrzegania zagrożeń w obszarze bezpieczeństwa państwa,
 • analizy zagrożeń,
 • mechanizmów funkcjonowania instytucji publicznych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa w okresie pokoju i wojny,
 • kryminologii i kryminalistyki,
 • zagrożeń międzynarodowych oraz form ich zwalczania ze szczególnym uwzględnieniem systemu bezpieczeństwa Unii Europejskiej,
 • procesów komunikowania społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń,
 • zwalczania przestępczości.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • Policji,
 • Agencjach Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • Centralnym Biurze Antykorupcyjnym,
 • Straży Granicznej,
 • Centrach Zarządzania Kryzysowego,
 • administracji publicznej,
 • służbach specjalnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kwalifikacja odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Komentarze (0)