Filologia włoska

Filologia włoska

Filologia włoska

14.01.2022

Filologia włoska – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2022

Studia na kierunku filologia włoska na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku filologia włoska w UKSW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku filologia włoska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • słownictwo
 • gramatyka pragmatyka słownictwo
 • fonetyka i wymowa języka włoskiego
 • gramatyka opisowa języka włoskiego
 • geografia kulturowa Włoch
 • analiza tekstów literackich
 • kultura języka
 • stylistyka praktyczna

 

Nie trzeba być specjalnie zorientowanym w branży turystycznej, aby wiedzieć, że Włochy znajdują się w czołówce najchętniej odwiedzanych miejsc na świecie. Prawdą jest także, że kultura włoska wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem, a język należy do najpiękniejszych. Wszystko składa się w całość, a jest nią Filologia włoska. Wszyscy sympatycy pizzy powinni wiedzieć, że studia na omawianym kierunku to swego rodzaju podróż po kraju Luciano Pavarottiego. Na zajęciach poznaje się niemal wszystko, z czego Włochy słyną, a tych rzeczy jest nieskończona lista. Która uczelnia oferuje kształcenie w tym zakresie? Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – właśnie tam odnajdziecie Filologię włoską, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Kształcenie obejmuje naukę języka włoskiego od postaw do poziomu C1 oraz drugiego języka nowożytnego na poziomie B2, a także zajęcia poświęcone kulturze, zwłaszcza literaturze i sztuce oraz geografii i historii Półwyspu Apenińskiego. Co ważne, w ramach programów Erasmus i Most studenci otrzymują możliwość pogłębiania swojej wiedzy także na włoskich uczelniach; we Florencji, Neapolu, Turynie, Genui.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: słownictwo, gramatyka pragmatyka słownictwo, fonetyka i wymowa języka włoskiego, gramatyka opisowa języka włoskiego, geografia kulturowa Włoch, analiza tekstów literackich, kultura języka, stylistyka praktyczna, związki kulturowe włosko- polskie, Włochy nowożytne, historia języka włoskiego. Realizowane zajęcia mają na celu, między innymi, rozwijanie umiejętności tworzenia tekstów pisanych i mówionych oraz rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.

Włochy mogą być fascynującym obszarem, zwłaszcza że przyniosły światu wybitnych artystów, reżyserów filmowych, kompozytorów, czy sportowców. Jaką drogę zawodową można oprzeć na sympatii do Włoch i kultury tego kraju? Absolwenci Filologii włoskiej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie znajdą zatrudnienie w wydawnictwach, redakcjach czasopism, instytucjach kultury, instytucjach naukowych, instytucjach gospodarczych i związanych z administracją.

Z Rzymu do Warszawy nie przebiega daleka droga, zwłaszcza gdy studiuje się Filologię włoską. Jak to rozumieć? Omawiany przez nas kierunek należy do grona tych, których nie da się wybrać drogą przypadku, czy też z powodu braku innych zainteresowań. Filologia włoska, na którą składają się zagadnienia związane z kulturą, historią, czy popularną na całym świecie kuchnią jest kierunkiem nie tylko dla tych, którzy w pełni fascynują się krajem Federico Felliniego, ale także dla tych, którzy po prostu chcą poznać kulturę półwyspu apenińskiego. Jako, że uczelnie w Warszawie to temat długi i szeroki, jak pomóc sobie w znalezieniu najlepszej do studiowania omawianego przez nas kierunku?

 

Jakie ma Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie opinie?

Matylda, studentka Filologii włoskiej mówi:

„Filologia włoska była moim marzeniem, tak jak wyjazd do Włoch był marzeniem. Będąc teraz na trzecim roku wiem, że z językiem i kulturą włoską chcę związać swoje życie zawodowe. A przekonała mnie do tego nauka na najfajniejszej uczelni, czyli Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wszystkim, którzy fascynują się Włochami polecam kierunek, który studiuję.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

FILOLOGIA WŁOSKA - ważne informacje

Filologia włoska studia Warszawa

Filologia włoska studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Filologię włoską:

Absolwent kierunku Filologia włoska na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • języka włoskiego,
 • historii Włoch,
 • literatury włoskiej,
 • życia kulturalnego współczesnych Włoch,
 • zarządzania kulturą,
 • komunikacji językowej.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Filologia włoska:

Absolwent kierunku Filologia włoska na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • instytucjach kulturalnych,
 • instytucjach naukowych,
 • biurach tłumaczeń,
 • wydawnictwach,
 • redakcjach czasopism,
 • instytucjach gospodarczych,
 • archiwach,
 • instytucjach związanych z administracją.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia włoska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kwalifikacja odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Komentarze (0)