Politologia

Politologia

Politologia

06.07.2022

Politologia – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2022

Studia na kierunku politologia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku politologia w UKSW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

 • studia stacjonarne I stopnia: 50
 • studia stacjonarne II stopnia: 25

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku politologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • nauka o prawie
 • historia najnowsza
 • statystyka opisowa
 • nauka o państwie i polityce
 • psychologia społeczna
 • ranking wydarzeń politycznych
 • klasyczna myśl polityczna

 

Zapewne wiele osób ciekawi jakimi kryteriami kierują się politycy podejmując swoje decyzje. Na pewno niemała grupa ludzi zadaje sobie pytania odnośnie tego, czy życie polityczne mogłoby wyglądać inaczej. Prawdą jest także to, że w mniejszym bądź większym stopniu, polityka wpływa na egzystencję każdego z nas i dobrze jest wiedzieć choć trochę na jej temat. Jeśli chcemy wiedzieć więcej niż trochę, to jaki kierunek kształcenia wybrać? Zdecydowanie, politologię. Znajdziemy ją w ofercie edukacyjnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie prowadzona jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Jej zadaniem jest przekazanie wiedzy, dzięki której można zrozumieć zjawiska i procesy polityczne, które zachodzą w skali lokalnej, regionalnej, państwowej i globalnej, a także dzięki której możliwe jest analizowanie zależności między funkcjonowaniem instytucji politycznych, jednostek ludzkich i całych społeczeństw. Studenci zaznajamiają się z zagadnieniami wspólnot lokalnych, roli mediów w życiu publicznym, procesów integracji i dezintegracji, które zachodzą we współczesnym świecie. Politologia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie charakteryzuje się interdyscyplinarnym podejściem do wielu dziedzin życia społecznego, które potraktowane łącznie pozwalają lepiej zrozumieć zjawiska określane mianem polityki.

Zajęcia najmocniej koncentrują się na procesach sprawowania władzy, ideologii i myśli politycznej, etyce i antropologii, stosunkach międzynarodowych, a także komunikowaniu i PR, jak również mają przybliżyć działalność partii politycznych, administracji publicznej, dyplomacji i mediów. Jakie przedmioty widnieją w programie kształcenia? Na przykład: nauka o prawie, historia najnowsza, statystyka opisowa, nauka o państwie i polityce, psychologia społeczna, ranking wydarzeń politycznych, klasyczna myśl polityczna, międzynarodowe stosunki polityczne, antropologia polityczna, demografia społeczna, samorząd i polityka lokalna, współczesne ideologie polityczne, metodologia badań politologicznych, debata publiczna.

Na pewno każdy zna choć jedną osobę, która uważa, że polityki nie da się zrozumieć; że jest na tyle zabałaganiona, że nawet najwytrwalsi w końcu ulegną i pogubią się we wszystkim. Owszem, prawdą jest, że temat może być znacznie trudniejszy niż się wydaje i tylko najtęższe głowy charakteryzujące się umiejętnością abstrakcyjnego myślenia dadzą sobie radę. A jeśli dadzą sobie radę, to co? Jak mogą wykorzystać zdobytą wiedzę? Absolwenci Politologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie znajdą zatrudnienie w administracji rządowej i samorządowej, organach partii politycznych, organizacjach gospodarczych, organizacjach społecznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych. Czy to wszystko? Oczywiście, że nie. Powinniśmy jeszcze wspomnieć o przestrzeni, która niemal żyje polityką, a także mocno się z nią łączy – czyli o mediach.

Niezależnie od tego, czy od polityki może rozboleć głowa i na ile jest to poważny temat, Politologia należy do grona popularnych kierunków kształcenia. Sam fakt, że z bagażem politologicznej wiedzy można znaleźć pracę w różnych sektorach sprawia, że chętnych na studia nigdy nie brakowało. Ale w której stołecznej uczelni studiować?

 

Jakie ma Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie opinie?

Hubert, student Politologii mówi:

„Polityka interesowała mnie od lat młodzieńczych, a interesowała mnie dlatego, bo jest tak zagmatwana. Chciałem się przekonać, czy w tym zagmatwaniu można znaleźć jakiś porządek, jakąś namiastkę ładu i spokoju. Dlatego wybrałem Politologię. A dlaczego wybrałem Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego? Bo to najlepsza uczelnia.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

POLITOLOGIA - ważne informacje

Politologia studia Warszawa

Politologia studia

Politologia studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Politologię:

Absolwent kierunku Politologia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • kategorii pojęciowych opisujących państwo i prawo,
 • analizowania zjawisk politycznych,
 • pojęcia wojny i pokoju,
 • idei i instytucji współczesnej demokracji,
 • analizowania i porównywania nurtów myśli politycznej,
 • mechanizmów ciągłości i zmiany w myśleniu i działaniu politycznym,
 • systemów politycznych,
 • zachodzących Europie i na świecie procesów integracji i dezintegracji,
 • klasyfikowania partii i systemów partyjnych w systemach politycznych,
 • historii politycznej Polski XX wieku,
 • reguł funkcjonowania systemu partyjnego oraz sposobów realizacji interesów społecznych poprzez partie polityczne i systemy partyjne,
 • projektowania i prowadzenia procesów badawczych w obszarze nauk o polityce.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Politologia:

Absolwent kierunku Politologia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • administracji rządowej i samorządowej,
 • organach partii politycznych,
 • mediach,
 • firmach Public Relations,
 • organizacjach gospodarczych,
 • organizacjach społecznych,
 • firmach konsultingowych,
 • instytucjach i organizacjach międzynarodowych.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku politologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, język obcy romański, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kwalifikacja odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Komentarze (0)