Stosunki międzynarodowe

Stosunki międzynarodowe

Stosunki międzynarodowe

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Stosunki międzynarodowe – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku stosunki międzynarodowe znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • ścieżki kariery w stosunkach międzynarodowych
 • historia stosunków międzynarodowych
 • nauka o państwie i prawie
 • systemy polityczno- prawne państw współczesnego świata
 • geografia polityczna i gospodarcza świata

 

Stosunki międzynarodowe można porównać do żywego organizmu. Czasem miewa się dobrze, czasem choruje, czasem wystąpią drobne niedogodności. Chociaż porównanie wydaje się całkiem udane, to jednak różnica polega na tym, że człowiek potrafił zbadać organizm i odnalazł receptę nawet na trudniejsze infekcje, natomiast potrafiąc zbadać relacje międzynarodowe, przechodząc przez światowe konflikty, ustanawiając prawa i zasady, odnalazł recepty, ale nie zawsze umiejąc się nimi posługiwać. Jak to możliwe, że w XXI wieku, czyli w epoce integracji, najmniejsze problemy stanowią trudne do przejścia przeszkody? Jak to możliwe, że postęp naukowy dający rozwój medycynie i technologii nie dał go ludziom stanowiącym o podstawie wszelakich relacji? Odpowiedzi na te pytania mogą być zaskakujące, bądź zatrważające, ale pewne jest to, że znaleźć je powinien kierunek Stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z obszaru nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych i politycznych, która umożliwia poznanie i zrozumienie mechanizmów funkcjonowania gospodarki światowej oraz tzw. stosunków międzynarodowych. Studenci zaznajamiają się ze strukturami i instytucjami właściwymi dla stosunków międzynarodowych, czyli z wybranymi cywilizacjami, państwami i organizacjami międzynarodowymi. Ponadto, poznają systemy polityczne takich podmiotów jak Unia Europejska i Stany Zjednoczone, zasady prawa dyplomatycznego i konsularnego, jak również organizację polskiej polityki zagranicznej. Stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie mają za zadanie przygotować do odgrywania istotnych ról w życiu społeczno- politycznym, ekonomicznym i kulturalnym w warunkach postępującej integracji globalnej i regionalnej.

Program nauczania składa się z takich przedmiotów, jak: ścieżki kariery w stosunkach międzynarodowych, historia stosunków międzynarodowych, nauka o państwie i prawie, systemy polityczno- prawne państw współczesnego świata, geografia polityczna i gospodarcza świata, prawo organizacji międzynarodowych, system polityczno- prawny Stanów Zjednoczonych, integracja europejska, prawo międzynarodowe, spory i konflikty międzynarodowe, polska polityka zagraniczna.

Program kształcenia jest bardzo bogaty, zatem absolwenci Stosunków międzynarodowych na UKSW dysponują szeroką wiedzą temat prawa międzynarodowego i organizacji międzynarodowych, posiadają znajomość realiów społecznych, gospodarczych i politycznych w obszarze stosunków międzynarodowych i pogłębioną wiedzę na temat stosunków w poszczególnych regionach, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej polityki zagranicznej na danym obszarze. A gdzie można taką wiedzę wykorzystać? Osoby, które ukończyły omawiany przez nas kierunek znajdą zatrudnienie w organach administracji publicznej zajmującymi się stosunkami międzynarodowymi, organizacjach i instytucjach międzynarodowych, przedsiębiorstwach rozwijających współpracę międzynarodową, placówkach kulturalnych i innych zajmujących się zagadnieniami międzynarodowymi.

Studiowanie w stolicy może stanowić wyzwanie. Już na początku możemy napotkać niemałe kłopoty, bo gdy wybierzemy już kierunek kształcenia, to musimy podjąć jeszcze decyzję odnośnie tego, na której uczelni będziemy się uczyć. Stosunki międzynarodowe to popularny kierunek, często występujący w ofertach dydaktycznych, zatem jak wybrać szkołę wyższą?

 

Jakie ma Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie opinie?

Seweryn, student Stosunków międzynarodowych mówi:

„Wybrałem prestiżową, liczącą się uczelnię. Chciałem, aby uzyskany dyplom coś znaczył, był ważny dla mnie, ale także dla potencjalnych pracodawców. Studiuję na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, bo to znacząca uczelnia, dająca z nauki olbrzymią satysfakcję.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - ważne informacje

Stosunki międzynarodowe studia Warszawa

Stosunki międzynarodowe studia

Stosunki międzynarodowe studia online

Stosunki międzynarodowe studia online w Warszawie

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Stosunki międzynarodowe:

Absolwent kierunku Stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • interpretacji i stosowania prawa w praktyce,
 • interpretacji zjawisk ekonomicznych i procesów gospodarczych,
 • roli cen i pieniądza w gospodarce,
 • istoty inflacji, bezrobocia i globalizacji,
 • międzynarodowych stosunków politycznych,
 • międzynarodowych stosunków gospodarczych,
 • współczesnych systemów politycznych,
 • funkcjonowania organizacji międzynarodowych,
 • prognozowania i symulacji międzynarodowych.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Stosunki międzynarodowe:

Absolwent kierunku Stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • organach administracji publicznej,
 • organizacjach i instytucjach międzynarodowych,
 • przedsiębiorstwach,
 • placówkach kulturalnych,
 • organizacjach pozarządowych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Komentarze (0)