Geodezja i kartografia

Geodezja i kartografia

Politechnika Świętokrzyska - kierunki studiów

Geodezja i kartografia – Politechnika Świętokrzyska w Kielcach 2021

Geodezja i kartografia to dyscypliny, które w ofertach kształcenia wyższego zazwyczaj występują razem. A co znaczą osobno? Geodezja to nauka o Ziemi, która zajmuje się wyznaczaniem jej kształtu i rozmiarów, pomiarami całej planety lub dowolnych jej części. Kartografia natomiast to dziedzina nauki i techniki obejmująca teorię oraz metody sporządzania i użytkowania map, a także atlasów, globusów, czy modeli plastycznych. Mówiąc o ofertach dydaktycznych warto wspomnieć, że Geodezja i kartografia to bardzo często występujący kierunek. Nie inaczej jest w Kielcach. Tutaj, na Politechnice Świętokrzyskiej prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu metod badania i modelowania kształtu i własności fizycznych Ziemi, obserwacji ich zmian w czasie, prowadzenia katastru nieruchomości, numerycznego opracowywania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych, czy też wykonywania analiz przestrzennych. Studenci nabywają umiejętności prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie geodezji, kartografii oraz systemów informacji o terenie, a także posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, jak również przetwarzania wyników tych pomiarów i ich wykorzystania. Geodezja i kartografia na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach to kierunek, który prowadzony jest zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Program nauczania poznanie takich zagadnień jak pozycjonowanie satelitarne, nawigacja, fotogrametria, teledetekcja, czy gospodarka nieruchomościami. Wszystko to ułożone jest w obowiązujący na kierunku harmonogram. Składa się on, między innymi, z takich przedmiotów jak: geomatyka, podstawy geotechniki i geologii, geodezja, komputerowe obliczenia geodezyjne, matematyka, budownictwo ogólne, fizyka stosowana w budownictwie, techniki pomiarowe w geodezji, podstawy metrologii, przekształcenia i ochrona terenów, systemy geoinformacyjne GIS, kartografia i wizualizacje tematyczne, podstawy geodezyjnej obsługi inwestycji, systemy pozycjonowania i nawigacji.

Osoby, które kończą proces kształcenia w ramach omawianego przez nas kierunku to wysoko wykwalifikowani specjaliści. Jak wiemy, znaczna część rynku pracy należy właśnie do specjalistów, zatem absolwenci Geodezji i kartografii nie powinni mieć problemu ze znalezieniem zatrudnienia. A gdzie dokładnie mogą je znaleźć? W przedsiębiorstwach geodezyjnych, firmach budowlanych, biurach projektowych, jednostkach administracji rządowej i samorządowej, czy firmach otoczenia biznesu. Za absolwentami stoją mocne umiejętności, zatem są oni przygotowani do prac w zakresie projektowania i realizacji projektów budowlanych, geodezyjnej obsługi inwestycji oraz typowych pomiarów i obliczeń z zakresu geodezji gospodarczej.

„Dokąd na studia?” – to jedno z najczęściej pojawiających się pytań wśród kandydatów. Która uczelnia będzie najlepsza? Która szkoła wyższa zapewni najlepsze wykształcenie i start w dorosłe życie? Podobnych pytań może być znacznie więcej.

 

Jakie ma Politechnika Świętokrzyska w Kielcach opinie? 

Piotrek, student Geodezji i kartografii mówi:

„Zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinie, w której się kształcę jest duże. Poza tym studiuję na prestiżowej uczelni, a taką jest Politechnika Świętokrzyska, zatem nie martwię o przyszłość zawodową.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Geodezję i kartografię na Politechnice Świętokrzyskiej:

Absolwent kierunku Geodezja i kartografia na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • pomiaru i określania podstawowych wielkości fizycznych,
 • projektowania z wykorzystaniem narzędzi CAD,
 • zasad analitycznego opisu Ziemi,
 • rachunku wyrównawczego,
 • wykonywania pomiarów geodezyjnych,
 • obsługi instrumentów elektronicznych w zakresie pomiaru, rejestracji i transmisji danych,
 • redagowania i opracowywania map z zastosowaniem narzędzi informatycznych,
 • fotogrametrii i teledetekcji,
 • katastru i gospodarki nieruchomościami,
 • systemów informacji przestrzennej.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Geodezja i kartografia:

Absolwent kierunku Geodezja i kartografia na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach geodezyjnych,
 • firmach budowlanych,
 • jednostkach administracji rządowej i samorządowej,
 • biurach projektowych,
 • firmach otoczenia biznesu.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku geodezja i kartografia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Rekrutację studentów na pierwszy rok studiów drugiego stopnia przeprowadza się na podstawie złożonych dokumentów, gdy liczba kandydatów nie przekracza limitu miejsc. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych osób jest większa niż ustalony limit, rekrutacja jest przeprowadzana na podstawie konkursu, do którego brany jest pod uwagę – wynik ukończenia studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Świętokrzyska

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia geograficzne wybrać

Studia na kierunku Geodezja i kartografia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia geograficzne w Kielcach

Politechnika Świętokrzyska kierunki

Jakie są kierunki geograficzne w Kielcach

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki

Komentarze (0)