Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Pielęgniarstwo można uznać za jedną z najbardziej szlachetnych dziedzin, a co się z tym wiąże jedną z najbardziej potrzebnych. Zawiera w sobie szczególną wiedzę, jak i wyjątkowe umiejętności, których istotność trudno przecenić. Co jeszcze warto podkreślić, jest to dyscyplina, na którą zawsze będzie istniało zapotrzebowanie, niezależnie od zmian gospodarczych czy transformacji rynkowych. W 1860 roku, w Londynie założono pierwszą na świecie szkołę pielęgniarstwa i jej idee żyją do dzisiaj. Wynikiem jest prowadzenie kształcenia na różnych uczelniach, nie tylko tych o wyłącznie medycznym charakterze. Przykład stanowi Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, gdzie kierunek Pielęgniarstwo prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie ogólnej wiedzy z obszaru nauk medycznych oraz wiedzy szczegółowej z zakresu pielęgniarstwa. Istotą jest nabycie umiejętności korzystania z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki, udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom, jak również sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, niepełnosprawnym, bądź umierającym. Pielęgniarstwo na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach to kierunek prowadzony zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Studia na kierunku Pielęgniarstwo na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach dzielą się na moduły, grupujące realizowane przedmioty. A jakie są to przedmioty? Na przykład: anatomia, fizjologia, patologia, genetyka, komunikacja interpersonalna, zdrowie publiczne, promocja zdrowia, dietetyka, podstawowa opieka zdrowotna, badania naukowe w pielęgniarstwie, zakażenia szpitalne, pielęgniarstwo internistyczne, rehabilitacja, pielęgniarstwo neurologiczne, opieka paliatywna, psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne, dydaktyka medyczna, nowoczesne techniki diagnostyczne, terapia bólu, farmakologia kliniczna, podstawy ordynowania leków, pielęgniarstwo specjalistyczne w chorobach hematologicznych, chirurgia naczyniowa.

Niezwykle trudno wyobrazić sobie świat bez takiej dziedziny jak pielęgniarstwo. Niezależnie od panujących trendów, czy też szeroko rozumianego postępu w każdej innej dyscyplinie, pielęgniarstwo zawsze będzie ważne i potrzebne ludzkości. Czy wzniosłe idee przekładają się na możliwości zawodowe? Jedno jest pewne; absolwenci Pielęgniarstwa na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach przygotowani są do samodzielnego wykonywania zawodu oraz do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w: szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno- opiekuńczych, ośrodkach opieki paliatywno- hospicyjnej, czy domach opieki społecznej.

Studia w Kielcach dają wiele możliwości edukacyjnych, dlatego w stolicy województwa świętokrzyskiego każdy zainteresowany zdobyciem wiedzy znajdzie coś dla siebie. W zakresie omawianej przez nas dziedziny także. Wybierając Pielęgniarstwo warto wiedzieć, która uczelnia zapewni najlepsze przygotowanie do tego zawodu.

 

Jakie ma Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach opinie?

Paulina, studentka Pielęgniarstwa mówi:

„Pielęgniarstwo to coś więcej niż kierunek studiów, dziedzina nauki, czy zawód. To misja. Praca dla drugiego człowieka. Dlatego trzeba być jak najlepiej do tego przygotowanym. Stąd decyzja o studiowaniu na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego, najlepszej uczelni jaką znam.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pielęgniarstwo na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zasad prawidłowego funkcjonowania tkanek i narządów człowieka,
 • interpretowania procesów fizjologicznych człowieka w stanie zdrowia,
 • patologii,
 • mikrobiologii i parazytologii,
 • czynników warunkujących zdrowie publiczne,
 • identyfikowania źródeł finansowania opieki zdrowotnej,
 • zasad promocji zdrowia,
 • zasad przechowywania leków, krwi i środków zastępczych,
 • przygotowywania chorego do badań,
 • nowoczesnych technik diagnostycznych,
 • zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych,
 • anestezjologii i pielęgniarstwa w zagrożeniu życia,
 • rehabilitacji i pielęgnowania niepełnosprawnych,
 • opieki paliatywnej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Pielęgniarstwo:

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach może znaleźć zatrudnienie w:

 • szpitalach,
 • zakładach podstawowej opieki zdrowotnej,
 • zakładach pielęgnacyjno- opiekuńczych,
 • ośrodkach opieki paliatywno- hospicyjnej,
 • domach opieki społecznej.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W procesie rekrutacji na kierunek Pielęgniarstwo na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach brane pod uwagę są następujące przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, biologia, chemia.

*Dokładne informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku Pielęgniarstwo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Kielcach

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu UJK

Komentarze (0)