Analityka chemiczna i spożywcza

Analityka chemiczna i spożywcza

27.03.2024

Analityka chemiczna i spożywcza – Politechnika Bydgoska rekrutacja 2024/2025

Studia na kierunku analityka chemiczna i spożywcza na Politechnice Bydgoskiej to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia na kierunku analityka chemiczna i spożywcza w PB
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

Analityka chemiczna i spożywcza główne przedmioty:

 • ekologiczne i etyczne problemy w produkcji chemicznej
 • matematyka
 • materiałoznawstwo chemiczne i korozja
 • oznaczanie metali ciężkich
 • mikrobiologia żywności
 • fizyka
 • chemia fizyczna
 • chemia analityczna
 • podstawy technologii chemicznej
 • inżynieria chemiczna i procesowa
 • informacja naukowo- techniczna
 • jakościowa analiza chemiczna
 • analiza instrumentalna

 

Analityka chemiczna i spożywcza jest dyscypliną, która niektórym może wydawać się niespójna poprzez zestawienie przestrzeni chemicznej ze spożywczą, ale nie ma w tym niczego błędnego, wszakże chemia występuje dosłownie wszędzie i jest niezwykle istotną częścią naszego życia. Surowce, produkty, procesy – to najważniejsze wyrazy, jakie powinien posiadać w swoim słowniku kandydat na kierunek Analityka chemiczna i spożywcza. A w której uczelni go odnajdziemy? Na Politechnice Bydgoskiej, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest poznanie najnowszych trendów we współczesnej analityce w zakresie stosowania poszczególnych procedur i technik analitycznych w praktyce. Studenci zapoznają się z nowoczesnymi technikami analitycznymi, rozwojem oraz zastosowaniem nowych procedur analitycznych, zagadnieniami transportu próbek i obróbki wstępnej próbek środowiskowych, walidacją i kalibracją urządzeń pomiarowych, czy też organizacją i pracą laboratorium. Analityka chemiczna i spożywcza w PB to kierunek prowadzony zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania kierunku Analityka chemiczna i spożywcza? Na przykład: ekologiczne i etyczne problemy w produkcji chemicznej, fizyka, chemia fizyczna, chemia analityczna, podstawy technologii chemicznej, inżynieria chemiczna i procesowa, informacja naukowo- techniczna, jakościowa analiza chemiczna, analiza instrumentalna, nowoczesne techniki analityczne, mikrobiologia żywności, analityka zanieczyszczeń środowiska, toksykologia żywności, żywność funkcjonalna, współczesne trendy w analizie materiałów.

Analityczne umysły zawsze były i będą w cenie, zatem warto rozwijać w sobie takie umiejętności. Zachętą do tego może być przestrzeń zawodowa, która powiększa się i wciąż poszukuje nowych specjalistów. Jaka przyszłość czeka absolwentów omawianego przez nas kierunku? Osoby, które ukończyły Analitykę chemiczną i spożywczą na Politechnice Bydgoskiej znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego, spożywczego, farmaceutycznego, kosmetycznego, włókienniczego, w laboratoriach małych firm produkcyjnych czy laboratoriach jednostek badawczo-rozwojowych, jak również w laboratoriach analiz sądowych, kryminalistycznych oraz celnych. Ponadto, otwarte drzwi czekają w jednostkach kontrolno- pomiarowych, laboratoriach urzędów i instytucji zajmujących się kontrolą i badaniem żywności oraz ochroną środowiska.

Kierunki studiów w Bydgoszczy tworzą razem długą listę interesujących dyscyplin i jedną z nich jest na pewno Analityka chemiczna i spożywcza.

 

Jakie ma Politechnika Bydgoska opinie?

Weronika, studentka Analityki chemicznej i spożywczej mówi:

„Wybrałam naukę w PB, ponieważ znalazłam tutaj takie kierunki studiów, których nie ma nigdzie indziej i był to dla mnie sygnał, że właśnie na tej uczelni zdobędę nowoczesne, unikatowe wykształcenie.”

 

Gdzie studiować kierunek analityka chemiczna i spożywcza na Politechnice Bydgoskiej

Studia na kierunku analityka chemiczna i spożywcza prowadzone są przez Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Bydgoskiej zlokalizowany przy ul. Seminaryjnej 3 w Bygdoszczy.

Kontakt:

tel. 52 373-90-50

https://wtiich.pbs.edu.pl/pl/

 

STUDIA W BYDGOSZCZY - ważne informacje

Kierunki studiów w Bydgoszczy

Studia w Bydgoszczy

 

 

ANALITYKA CHEMICZNA I SPOŻYWCZA - ważne informacje

Analityka chemiczna i spożywcza studia Bydgoszcz

Analityka chemiczna i spożywcza studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Analitykę chemiczną i spożywczą:

Absolwent kierunku Analityka chemiczna i spożywcza na Politechnice Bydgoskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • ochrony, monitoringu i analizy środowiska,
 • technologii żywności,
 • systemów zarządzania jakością,
 • analizy surowców i oceny produktów przemysłu spożywczego,
 • analizy odpadów przemysłowych,
 • organizacji i pracy laboratorium.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Analityka chemiczna i spożywcza:

Absolwent kierunku Analityka chemiczna i spożywcza na Politechnice Bydgoskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • przemyśle chemicznym,
 • przemyśle spożywczym,
 • przemyśle farmaceutycznym,
 • przemyśle kosmetycznym,
 • przemyśle włókienniczym,
 • laboratoriach małych firm produkcyjnych,
 • laboratoriach jednostek badawczo- rozwojowych,
 • laboratoriach analiz sądowych, kryminalistycznych i celnych,
 • jednostkach kontrolno- pomiarowych,
 • Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska,
 • stacjach sanitarno- epidemiologicznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku analityka chemiczna i spożywcza brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

język polski, język obcy nowożytny, matematyka, biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Komentarze (0)