Architektura wnętrz

Architektura wnętrz

Architektura wnętrz

02.02.2022

Architektura wnętrz – Politechnika Bydgoska 2022

Studia na kierunku architektura wnętrz na Politechnice Bydgoskiej to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku architektura wnętrz w PB
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku architektura wnętrz znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • rysunek
 • malarstwo
 • rzeźba
 • historia sztuki i kultury
 • konstrukcje budowlane
 • ergonomia
 • oświetlenie
 • projektowanie architektoniczne
 • komunikacja wizualna

 

Mawia się, że wnętrze jest najważniejsze i nie jest to tylko pusty slogan. Człowiek od zawsze tworzył swoje otoczenie, budując idealne miejsce do życia, odpowiadające jego wszelakim potrzebom. Kandydaci chcący zgłębić tę dyscyplinę muszą wykazywać się różnymi predyspozycjami; posiadać wyobraźnię i artystyczną duszę, a także posiadać zdolność logicznego myślenia i projektowania według niepodważalnych zasad i reguł. Brzmi interesująco? Jeśli tak, to warto zwrócić uwagę na kierunek Architektura wnętrz, który proponuje Politechnika Bydgoska, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy w zakresie świadomego i odpowiedzialnego kształtowania najbliższego otoczenia człowieka. Studenci nabywają umiejętności projektowania wnętrz, mebli, wystaw oraz przestrzeni scenicznej i widowiskowej, jak również otrzymują wiadomości z obszaru historii teorii architektury, sztuk pięknych i designu. Istotną częścią procesu nauki są zajęcia o charakterze artystycznym, a także zajęcia z grafiki, komunikacji wizualnej i zastosowania różnych technik prezentacji projektu, plenery, praktyki zawodowe, udział w sympozjach, wystawach i konkursach artystycznych i designerskich oraz spotkania z przedstawicielami biur i pracowni projektowych.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: rysunek, malarstwo, rzeźba, historia sztuki i kultury, konstrukcje budowlane, ergonomia, oświetlenie, projektowanie architektoniczne, komunikacja wizualna, rysunek specjalistyczny, metody komputerowe w architekturze wnętrz, techniki wizualizacji, problemy sztuki współczesnej, ekonomika procesu inwestycyjnego, budownictwo ogólne z fizyką budowli, projektowanie graficzne.

Program studiów na omawianym przez nas kierunku podzielony jest na trzy elementy: przedmioty kierunkowe, przedmioty artystyczne oraz przedmioty pomocnicze. Wszystkie mają za zadanie wykształcenie specjalisty, przygotowanego do wykonywania zawodu projektanta - architekta wnętrz i designera, który potrafi pracować w zespole architektów wnętrz, współpracować z architektami, prowadzić samodzielną praktykę, współpracować z firmami deweloperskimi. Co się z tym wiąże, absolwenci Architektury wnętrz na Politechnice Bydgoskiej znajdą zatrudnienie w biurach projektowych i architektonicznych.

Studia w Bydgoszczy to szerokie zagadnienie, a także barwny wachlarz edukacyjnych możliwości. Wśród dyscyplin, które możemy studiować w tym mieście znajdziemy także Architekturę wnętrz. Ale którą uczelnię wybrać? Warto zastanowić się nad omawianą przez nas szkołą wyższą.

 

Jakie ma Politechnika Bydgoska opinie?

Julka, studentka Architektury wnętrz mówi:

„Od dawna chciałam studiować Architekturę wnętrz, ale zależało mi na rozwijaniu różnych umiejętności, zarówno tych o charakterze artystycznym, jak i technicznym. Idealny program nauczania znalazłam na Politechnice Bydgoskiej i śmiało mogę powiedzieć, że jest to uczelnia numer 1.”

 

 

STUDIA W BYDGOSZCZY - ważne informacje

Kierunki studiów w Bydgoszczy

Studia w Bydgoszczy

 

 

ARCHITEKTURA WNĘTRZ - ważne informacje

Architektura wnętrz studia Bydgoszcz

Architektura wnętrz studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Architekturę wnętrz:

Absolwent kierunku Architektura wnętrz na Politechnice Bydgoskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • notowania i zapisywania myśli projektowej,
 • interpretowania zjawisk plastycznych,
 • historii sztuki,
 • geometrii wykreślnej,
 • racjonalnego wykorzystywania właściwości i cech materiałów budowlanych,
 • spójnego myślenia w procesie projektowania,
 • projektowania architektonicznego,
 • projektowania mebli,
 • projektowania wystaw,
 • zjawisk występujących w sztuce współczesnej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Architektura wnętrz:

Absolwent kierunku Architektura wnętrz na Politechnice Bydgoskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • biurach projektowych,
 • biurach architektonicznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku architektura wnętrz brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

fizyka, fizyka i astronomia, historia, historia sztuki, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek architektura wnętrz jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia: kierunku obieralnego, po kierunkach: wzornictwo, architektura, architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu oraz po pozostałych kierunkach studiów realizowanych w obszarze sztuki lub przyporządkowanych do dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych: sztuki plastyczne i konserwacja dział sztuki lub kandydaci pozostałych kierunków studiów przystępują do procedury kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów uczenia się. Obejmuje ona: przegląd teczek (kandydaci drogą mailową wysyłają własnoręcznie wykonane prace w postaci dokumentu PDF; dokument winien zawierać 10 prac wykonanych dowolną techniką wskazujących na zainteresowania kandydata architekturą wnętrz) oraz esej (kandydaci drogą mailową wysyłają esej uzasadniający wybór kierunku studiów – minimum 2500 znaków łącznie ze spacjami, znakami interpunkcyjnymi – jedna strona A4).

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Komentarze (0)