Biotechnologia

Biotechnologia

Politechnika Bydgoska - kierunki studiów

Biotechnologia – Politechnika Bydgoska 2021

Studia na kierunku biotechnologia na Politechnice Bydgoskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku biotechnologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • fizyka i biofizyka
 • biologia komórki
 • chemia organiczna
 • anatomia i histologia zwierząt
 • hodowla zwierząt
 • biotechnologia w produkcji roślinnej
 • inżynieria bioprocesowa
 • embriologia zwierząt

 

Biotechnologia jest dyscypliną, która zawiera w sobie różne zagadnienia. Wśród nich wymienić można mikrobiologię, biochemię i nauki inżynieryjne. Mówiąc ogólnie, dziedzina ta skupia się na tym, jak wykorzystywać to, co żyje. Wytworami Biotechnologii są białka stosowane jako katalizatory w produkcji innych substancji lub stanowiące produkt końcowy oraz nowe transgeniczne organizmy, jak również nowe metody terapii genowej. Osiągnięcia Biotechnologii znajdują praktyczne zastosowanie głównie w medycynie, przemyśle farmaceutycznym, spożywczym, chemicznym, wydobywczym oraz w rolnictwie, leśnictwie i ochronie środowiska. Jeśli chcecie zająć się tak istotną dyscypliną, zwróćcie uwagę na Biotechnologię na Politechnice Bydgoskiej, gdzie prowadzona jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest przygotowanie do sprawnego poruszania się na styku technologii i współczesnych metod biologii eksperymentalnej oraz do podejmowania zadań o charakterze interdyscyplinarnym wymagających współpracy ze specjalistami z innych dziedzin. Interdyscyplinarność kierunku polega na tym, że w jego ramach omawiane są różne zagadnienia: genetyka i hodowla roślin i zwierząt, botanika, cytogenetyka, biologia komórki, mikrobiologia, fizjologia roślin i zwierząt, embriologia, biologia molekularna, biotechnologia drobnoustrojów, czy mikologia.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: fizyka i biofizyka, biologia komórki, chemia organiczna, anatomia i histologia zwierząt, hodowla zwierząt, biotechnologia w produkcji roślinnej, inżynieria bioprocesowa, embriologia zwierząt, inżynieria komórkowa, fizjologia roślin, mikrobiologia przemysłowa, enzymologia, aparatura procesowa, wirusologia molekularna, cytogenetyka, biotechnologia drobnoustrojów, genetyka i hodowla roślin, biotechnologia rozrodu zwierząt.

Umiejętności oraz kompetencje jakie można zdobyć studiując Biotechnologię w PB można podzielić na podstawowe i kierunkowe. Do tych pierwszych należy na przykład samodzielne planowanie i prowadzenie prac doświadczalnych, a w drugiej grupie znajdują się umiejętności dotyczące ekologicznych, społecznych i ekonomicznych aspektów biotechnologii, złożoności powiązań w ekosystemach, czy etycznych aspektów manipulacji genetycznych i komórkowych. Gdzie wykorzystać pozyskaną na studiach wiedzę? Absolwenci omawianego przez nas kierunku znajdą zatrudnienie w jednostkach zaplecza naukowo- badawczego przemysłu biotechnologicznego i przemysłów pokrewnych, laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych oraz w jednostkach projektowych zajmujących się procesami biotechnologicznymi.

„Dokąd na studia?” – to jedno z najczęściej pojawiających się pytań wśród kandydatów, zwłaszcza gdy dotyczy tak popularnego kierunku jakim jest Biotechnologia. Która uczelnia będzie najlepsza? Która szkoła wyższa zapewni najlepsze wykształcenie i start w dorosłe życie? Podobnych pytań może być znacznie więcej.

 

Jakie ma Politechnika Bydgoska opinie?

Natalia, studentka Biotechnologii mówi:

„Politechnika Bydgoska to prestiżowa i ceniona uczelnia, dlatego nauka daje bardzo wiele satysfakcji, ale też nie należy do najprostszych. Trzeba się trochę namęczyć, ale warto poważnie do tego podejść.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Biotechnologię na Politechnice Bydgoskiej:

Absolwent kierunku Biotechnologia na Politechnice Bydgoskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • biochemicznych, molekularnych i komórkowych podstaw funkcjonowania organizmów,
 • projektowania i wykonywania manipulacji na materiale genetycznym,
 • wpływu czynników biotechnologicznych na funkcjonowanie i rozwój produkcji zwierzęcej i roślinnej,
 • systemów zarządzania jakością w biotechnologii i przemysłach pokrewnych,
 • planowania i prowadzenia prac doświadczalnych,
 • oceny korzyści i ryzyka wykorzystywania biotechnologii.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Biotechnologia:

Absolwent kierunku Biotechnologia na Politechnice Bydgoskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • jednostkach zaplecza naukowo- badawczego przemysłu biotechnologicznego i przemysłów pokrewnych,
 • laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych,
 • jednostkach projektowych zajmujących się procesami biotechnologicznymi.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek biotechnologia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia biologiczne i przyrodnicze wybrać

Studia na kierunku Biotechnologia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia biologiczne i przyrodnicze w Bydgoszczy

Politechnika Bydgoska kierunki

Jakie są kierunki biologiczne i przyrodnicze w Bydgoszczy

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii PB

Komentarze (0)