Biotechnologia - Bydgoszcz

Studia w Bydgoszczy

biotechnologia 

Odkryj kierunek biotechnologia w Bydgoszczy i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

01.03.2023

Biotechnologia studia Bydgoszcz 2023 | woj. pomorskie

Studia na kierunku biotechnologia w Bydgoszczy to studia inżynierskie, licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera, licencjata lub magistraStudia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

Studia na kierunku biotechnologia w Bydgoszczy
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku biotechnologia w Bydgoszczy rozpocznie się 5 czerwca 2023 r. i potrwa do 24 września 2023 r. | Biotechnologia Bydgoszcz - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Bydgoszczy biotechnologię możesz studiować w ramach kierunku na 2 uczelniach publicznychUniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (UKW) oraz Politechnice Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich (Wydział Rolnictwa i Biotechnologii PBS).

czytaj dalej wszystko o Biotechnologia - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek BIOTECHNOLOGIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Biotechnologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku biotechnologia

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Biotechnologia +

Studia I stopnia stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Studia II stopnia stopień: (II), czas trwania: 2 lata,
tryb: stacjonarne

Uczelnie, gdzie biotechnologia jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Technologia chemiczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku technologia chemiczna

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek biotechnologia w Bydgoszczy?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku biotechnologia najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka

 

W zależności od wybranej uczelni wymagania rekrutacyjne na kierunki studiów w Bydgoszczy takie jak biotechnologia mogą się nieco różnić. Ranking punktowy uwzględnia wyniki uzyskane z obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, to znaczy z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego. Uczelnie biorą pod uwagę także egzaminy dodatkowe, które warto zdawać na poziomie rozszerzonym.

Weź pod uwagę zwłaszcza biologię i chemię. Warto także rozważyć udział w olimpiadach i konkursach. Laureaci i finaliści mogą być zwolnieni z wybranego egzaminu maturalnego i automatycznie zyskują maksymalną ilość punktów. Szczegółów szukaj na stronach internetowych wybranych uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Biotechnologia w Bydgoszczy

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOTECHNOLOGIA?

Biotechnologia to wielowymiarowa dziedzina nauki i techniki, która wykorzystuje organizmy żywe lub ich części do tworzenia dóbr i usług. Jeśli lubisz biologię i chemię, interesuje Cię inżynieria genetyczna, a swoją przyszłość chcesz związać z medycyną, farmacją lub stricte z przemysłem, studia w Bydgoszczy na kierunku biotechnologia są dla Ciebie idealne.

Studia biologiczne i przyrodnicze gwarantują zdobycie praktycznych umiejętności i wiedzy, która obejmuje różne metody biotechnologiczne stosowane w ochronie środowiska, technologiach żywności czy też w genetyce. Studenci muszą wykazywać się analitycznym myśleniem, badawczym instynktem i kreatywnością, która pozwoli wykorzystywać układy biologiczne i stosować je z korzyścią dla człowieka.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku biotechnologia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie, licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku biotechnologia w Bydgoszczy realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie lub licencjackie, które trwają od 3 do 3,5 roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające od 1,5 roku do 2 lat.

Uczelnie w Bydgoszczy umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty

Inżynieria komórkowa, modelowanie genetyczne roślin i zwierząt, technologie żywienia to nawet nie namiastka tego, czym może zajmować się tak fascynująca nauka, jaką jest biotechnologia. Uczelnie w Bydgoszczy, które mają w swojej ofercie studia biologiczne i przyrodnicze, znajdziesz w dziale poniżej.

Program kształcenia obejmuje wiedzę z chemii, biochemii, biologii molekularnej, inżynierii genetycznej, ochrony środowiska. Studenci uczęszczają na szereg niezwykle zajmujących przedmiotów, takich jak na przykład:

 • biologia komórki z elementami cytofizjologii
 • obliczenia biochemiczne z elementami analizy instrumentalnej
 • komunikowanie społeczne w ochronie zdrowia
 • kultury komórkowe i tkankowe roślin
 • biochemia chorób cywilizacyjnych XXI w.
 • fizjologia człowieka z elementami anatomii

 

Interdyscyplinarny kierunek umożliwia rozwijanie umiejętności komunikatywnych i z zakresu zarządzania.

Ile trwają studia na kierunku biotechnologia w Bydgoszczy?

Studia na kierunku Biotechnologia w Bydgoszczy, w zależności od typu studiów trwają od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Biotechnologia w Bydgoszczy - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia od 3 do 3,5 roku licencjat / inżynier
studia II stopnia od 1,5 do 2 lat magister inżynier / magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BIOTECHNOLOGIA?

Kierunek biotechnologia w Bydgoszczy daje bardzo wiele możliwości pracy i rozwoju. Absolwenci zatrudniani są w przemyśle biotechnologicznym, w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych. Wykonują analizy i badania z użyciem materiału biologicznego w laboratoriach kultur in vitro, laboratoriach analitycznych i diagnostycznych, w laboratoriach kontroli jakości.

Absolwenci mogą pracować niemal w każdej gałęzi przemysłu, która wykorzystuje procesy biotechnologiczne. Ułatwia to zdecydowanie zatrudnienie w:

 • przemyśle spożywczym
 • firmach farmaceutycznych
 • zakładach higieny weterynaryjnej
 • stacjach sanitarno-epidemiologicznych
 • stacjach ochrony roślin
 • placówkach naukowo-badawczych

 

Będziesz miał/a okazję zajmować się modelowaniem genetycznym roślin, przeprowadzać procesy biotechnologiczne w technologii żywności i ochronie środowiska, stosować metody biotechnologiczne w biosyntezie i biotransformacji.

Gdzie studiować na kierunku biotechnologia w Bydgoszczy?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Politechnice Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich oraz Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Uczelnie na których można studiować kierunek biotechnologia w Bydgoszczy

czytaj dalej uczelnie w Bydgoszczy

Uczelnie w Bydgoszczy - kierunek biotechnologia:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich (Wydział Rolnictwa i Biotechnologii) stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Studia I stopnia) stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek biotechnologia w Bydgoszczy?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Biotechnologia Bydgoszcz studia i stopnia

Biotechnologia Bydgoszcz studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Biotechnologia Bydgoszcz studia stacjonarne

Biotechnologia Bydgoszcz studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku biotechnologia w Bydgoszczy

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Kierunki biologiczne i przyrodnicze w Bydgoszczy

Komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia