Inżynieria biomedyczna

Inżynieria biomedyczna

27.03.2024

Inżynieria biomedyczna – Politechnika Bydgoska rekrutacja 2024/2025

Studia na kierunku inżynieria biomedyczna na Politechnice Bydgoskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku inżynieria biomedyczna w PB
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

Inżynieria biomedyczna główne przedmioty:

 • fizyka
 • elektronika i elektrotechnika
 • automatyka i robotyka
 • biomateriały
 • biochemia
 • mechanika i wytrzymałość materiałów
 • hydraulika i pneumatyka
 • materiałoznawstwo
 • grafika komputerowa
 • cyfrowe przetwarzanie sygnałów
 • anatomia i fizjologia człowieka
 • implanty i sztuczne narządy

 

Inżynieria biomedyczna, według oficjalnej definicji, to dziedzina nauk technicznych zajmująca się opracowywaniem środków do wspomagania badań w naukach biologicznych oraz do diagnostyki, terapii i rehabilitacji medycznej. Dyscyplina wykorzystuje zarówno metody badawcze zaczerpnięte z innych dziedzin, na przykład: automatyki, chemii, fizyki, fizjologii, informatyki, mechanik), jak i własne. Na tych, dla których powyższa definicja jest całkowicie zrozumiała czeka kierunek Inżynieria biomedyczna na Politechnice Bydgoskiej, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z obszarów informatyki medycznej, elektroniki medycznej, biomechaniki inżynierskiej oraz inżynierii biomateriałów. Studenci nabywają umiejętności korzystania z nowoczesnej aparatury oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych opierających się na metodach, technikach i technologiach teleinformatycznych, informatycznych, elektronicznych i materiałowych. Nauka stanowi przygotowanie do współpracy z lekarzami medycyny w zakresie integracji, eksploatacji, obsługi i konserwacji aparatury medycznej oraz obsługi systemów diagnostycznych i terapeutycznych, jak również udziału w wytwarzaniu i projektowaniu aparatury medycznej.

Program nauczania składa się z następujących przedmiotów: fizyka, biochemia, mechanika i wytrzymałość materiałów, hydraulika i pneumatyka, materiałoznawstwo, grafika komputerowa, cyfrowe przetwarzanie sygnałów, anatomia i fizjologia człowieka, implanty i sztuczne narządy, podstawy konstrukcji urządzeń medycznych, biomechanika inżynierska, języki programowania, organizacja i zarządzanie w medycynie, podstawy kliniczne inżynierii medycznej, techniki wytwarzania, diagnostyka maszyn, systemy zarządzania jakością w ochronie zdrowia, metody eksperymentalne analizy odkształceń i naprężeń, medyczne systemy doradcze, akwizycja danych medycznych.

Nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem stwierdzenie, że Inżynieria biomedyczna nie należy do najłatwiejszych dyscyplin. Ale solidny bagaż wiedzy zdobyty podczas studiów może otworzyć wiele drzwi do kariery zawodowej. Inżynier biomedyczny, mogący pochwalić się wieloma umiejętnościami, może szukać zatrudnienia w branży materiałowej, elektronicznej lub informatycznej, które realizują projekty dla szeroko pojętej medycyny. Absolwent Inżynierii biomedycznej na Politechnice Bydgoskiej otrzymuje podstawę do pracy w szpitalach, jednostkach klinicznych, ambulatoryjnych i poradniach oraz w innych jednostkach organizacyjnych lecznictwa, a także w jednostkach projektowych i produkcyjnych, związanych z procesem eksploatacji aparatury i urządzeń medycznych, ich akredytacją i atestacyjnością oraz dystrybucją.

Inżynieria biomedyczna jako kierunek kształcenia coraz częściej pojawia się w ofertach dydaktycznych uczelni, co pozytywnie wpływa na konkurencyjność, ale także może budzić pewne zagubienie wśród kandydatów.

 

Jakie ma Politechnika Bydgoska opinie?

Ewelina, studentka Inżynierii biomedycznej mówi:

„Studia na Politechnice Bydgoskiej są wymagające, niełatwe i nie da się przejść przez nie tylnymi drzwiami. To ich najważniejsza i najlepsza cecha. Ta uczelnia kształci prawdziwych specjalistów, którzy bez problemu poradzą sobie na współczesnym rynku pracy.”

 

Gdzie studiować inżynierię biomedyczną na Politechnice Bydgoskiej

Studia na kierunku inżynieria biomedyczna prowadzone są przez Wydział Inżynierii Mechanicznej Politechniki Bydgoskiej zlokalizowany przy al. Prof. S. Kaliskiego 7 w Bygdoszczy.

Kontakt:

tel. (52) 340-82-40

https://wim.pbs.edu.pl/pl/

 

Inżynieria biomedyczna Politechnika Bydgoska limity miejsc - rekrutacja 2023/2024

 • studia stacjonarne I stopnia: 30
 • studia stacjonarne II stopnia: 15

 

Inżynieria biomedyczna Politechnika Bydgoska ceny - rekrutacja 2023/2024 (pierwszy rok studiów)

 • studia stacjonarne: bezpłatne

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

 

STUDIA W BYDGOSZCZY - ważne informacje

Kierunki studiów w Bydgoszczy

Studia w Bydgoszczy

 

 

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA - ważne informacje

Inżynieria biomedyczna studia Bydgoszcz

Inżynieria biomedyczna studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Inżynierię biomedyczną:

Absolwent kierunku Inżynieria biomedyczna na Politechnice Bydgoskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rozwiązywania problemów technicznych w oparciu o prawa mechaniki,
 • wykonywania analiz wytrzymałościowych elementów urządzeń mechanicznych,
 • projektowania i analizy układów elektrycznych i elektronicznych,
 • opracowywania i wykorzystywania programów narzędziowych, baz danych, programowania proceduralnego i obiektowego,
 • stosowania i eksploatacji sensorów,
 • cyfrowego przetwarzania sygnałów,
 • technik obrazowania medycznego,
 • projektowania, stosowania i eksploatacji elektronicznej aparatury medycznej,
 • implantów i sztucznych narządów.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Inżynieria biomedyczna:

Absolwent kierunku Inżynieria biomedyczna na Politechnice Bydgoskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • szpitalach,
 • jednostkach klinicznych,
 • jednostkach ambulatoryjnych,
 • poradniach,
 • jednostkach projektowych i produkcyjnych.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria biomedyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

język obcy nowożytny, matematyka, biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek inżynieria biomedyczna jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera: a) kierunku obieralnego, b) pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk technicznych lub przyporządkowanych do dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych: automatyka, elektronika i elektrotechnika; automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne; informatyka techniczna i telekomunikacja; inżynieria biomedyczna; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; inżynieria chemiczna; inżynieria lądowa i transport; inżynieria lądowa, geodezja i transport.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Komentarze (0)