Inżynieria biomedyczna - Bydgoszcz

Inżynieria biomedyczna - Bydgoszcz

Inżynieria biomedyczna - Bydgoszcz

Studia w Bydgoszczy

inżynieria biomedyczna

Odkryj kierunek inżynieria biomedyczna w Bydgoszczy i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

22.08.2023

Inżynieria biomedyczna studia Bydgoszcz 2023 | woj. pomorskie

Inżynieria biomedyczna w Bydgoszczy to 3,5-letnie studia I stopnia (inżynierskie) oraz 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 4 różne specjalności. Studia można podjąć na 1 uczelni w formie stacjonarnej (dziennej). 

Studia na kierunku inżynieria biomedyczna w Bydgoszczy
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Studenci kierunku inżynieria biomedyczna w trakcie nauki poznają między innymi najważniejsze zagadnienia z podstawowych przedmiotów ścisłych. To stabilne podstawy teoretyczne pozwolą na lepsze zrozumienie zagadnień biochemicznych czy biologii przekazywania sygnałów.

Absolwenci inżynierii biomedycznej nie powinni obawiać się braku atrakcyjnych ofert zatrudnienia. Swoją karierę zawodową mogą rozwijać w różnorodnych placówkach medycznych, jednostkach klinicznych i ambulatoryjnych czy też w ośrodkach projektowych związanych z wytwarzaniem aparatury medycznej.

 

Uczelnie

W Bydgoszczy inżynierię biomedyczną możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Politechnice Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich.
 
Specjalności
Współczesne studia z inżynierii biomedycznej charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia. Popularne specjalności na kierunku inżynieria biomedyczna w Bydgoszczy: techniczny doradca medycznyteleinformatyka medycznabiomechanika... specjalności na inżynierii biomedycznej w Bydgoszczy >
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Bydgoszczy na kierunku inżynieria biomedyczna w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku inżynieria biomedyczna w uczelniach publicznych są bezpłatne. 

czytaj dalej wszystko o Inżynieria biomedyczna - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Inżynieria biomedyczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria biomedyczna

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek inżynieria biomedyczna w Bydgoszczy?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku inżynieria biomedyczna najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • język obcy
 • matematyka

 

Jak zapewne się domyślasz, studia na kierunku inżynieria biomedyczna nigdy nie są wybierane przez przypadkowe osoby. Przyszli kandydaci na studia, którzy poważnie myślą o rozpoczęciu kształcenia na tym kierunku, swoje przygotowania do egzaminów maturalnych, powinni zacząć już dziś. Miejsca na tego typu kierunkach czekają przede wszystkim na najlepszych. Najwięcej czasu musisz poświęcić na naukę przedmiotów ścisłych, czyli: biologii, chemii, matematyki, fizyki lub fizyki oraz astronomii.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Inżynieria biomedyczna w Bydgoszczy

Jak wyglądają studia na kierunku inżynieria biomedyczna w Bydgoszczy?

1. Dla kogo ten kierunek

Inżynieria biomedyczna to interdyscyplinarna nauka, która łączy w sobie dwie potężne dyscypliny. Na co dzień nie potrzebna jest nam wiedza, dzięki której zwiększy się świadomość, jakie znaczenie odgrywa ona w naszym życiu. Trzeba wyraźnie jednak podkreślić, że to właśnie ta dyscyplina naukowa w największym stopniu przyczynia się do współczesnego rozwoju medycyny. Gdyby nie dokonania w obrębie inżynierii biomedycznej, moglibyśmy co najwyżej marzyć o tym, co dziś jest na wyciągnięcie ręki.

Skomplikowane operacje, przeszczepy, zabiegi nie byłyby możliwe, gdyby nie dostęp do profesjonalnej aparatury medycznej. W praktyce oznacza to, że wciąż potrzebni są specjaliści, zajmujący się projektowaniem, konstruowaniem oraz programowaniem tych urządzeń. Studia na kierunku inżynieria biomedyczna zadedykowane są zatem dla najambitniejszych absolwentów szkół średnich, którzy nie boją się intelektualnych wyzwań. Ten wymagający profil kształcenia daje ogrom zawodowej satysfakcji przede wszystkim dzięki temu, że absolwenci tego kierunku przyczyniają się nieustannie do rozwoju nauki, która codziennie ratuje komuś życie.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku inżynieria biomedyczna możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku inżynieria biomedyczna w Bydgoszczy realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają 3,5 roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Bydgoszczy umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku. Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Gdzie studiować

Polskie ośrodki akademickie monitorują zapotrzebowanie na specjalistów, jakie pojawia się na rynku pracy. Poszczególne oferty dydaktyczne przygotowane są z uwzględnieniem aktualnych potrzeb gospodarczych, a dziś inżynieria biomedyczna jest jedną z najprężniej rozwijających się dyscyplin. Studia w Bydgoszczy na tym kierunku możesz rozpocząć zatem na dwóch bardzo dobrych uczelniach – Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym oraz na Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera. Każdy z tych ośrodków ma jeden cel – wykształcić jak najlepszych profesjonalistów.

 

4. Praca po studiach

Studia inżynieryjno-medyczne to jedna z najlepszych możliwych inwestycji zawodowych. Absolwenci bydgoskich uczelni nie powinni mieć bowiem żadnego problemu ze znalezieniem zatrudnienia, które w pełni będzie odzwierciedlać ich kwalifikacje zawodowe. Studia na kierunku inżynieria biomedyczna czynią ze swoich absolwentów ekspertów, którzy gotowi są do pracy w różnego rodzaju jednostkach medycznych – szpitalach, klinikach, poradniach.

Inżynierowie biomedyczni mogą również z powodzeniem rozwijać swoją karierę w firmach, które zajmują się projektowaniem, wytwarzaniem oraz programowaniem aparatury medycznej. Na absolwentów tego kierunku czekają także jednostki badawcze i laboratoria, w których będą oni mogli zajmować się chociażby testowaniem sprzętu, który pojawić się ma na rynku medycznym.

 

5. Program studiów

Inżynieria biomedyczna to taka dyscyplina naukowa, która ma interdyscyplinarny charakter. Jej potęga polega przede wszystkim na tym, że swoje założenia czerpie z różnych dziedzin, związanych z naukami ścisłymi, technicznymi, biologicznymi, chemicznymi oraz medycznymi. Osoby, które decydują się na rozpoczęcie nauki na tym kierunku, muszą mieć świadomość, że czeka je bardzo dużo pracy. Część zajęć, z którymi spotykać się będą studenci, ma charakter czysto inżynieryjny. Znajdą się wśród nich przykładowo:

 • mechanika;
 • wytrzymałość materiałów;
 • elektrotechnika;
 • rachunek prawdopodobieństwa itd.

 

To pierwszy trzon kształcenia kierunkowego. Drugi odnosi się ściśle do zagadnień biomedycznych, w których będzie można wykorzystywać swoją wiedzę i umiejętności inżynieryjno-techniczne. Przedmioty, z którymi stykać się będą studenci, obejmują zatem zagadnienia takie jak:

 • biochemia i biofizyka;
 • fizjologia oraz anatomia człowieka;
 • czy technologie wytwarzania implantów.

 

Sam widzisz, że wiedza absolwentów studiów na kierunku inżynieria biomedyczna będzie wyjątkowo rozległa. Niewiele jest w Polsce profili kształcenia, które z jednej strony oferują interdyscyplinarne, a z drugiej ścisłe wykształcenie. Studia w Bydgoszczy na tym wymagającym kierunku mają jeden cel – wykształcenie jak najlepszych specjalistów, którzy dzięki swoim kwalifikacjom będą mogli uczestniczyć w świadomym rozwijaniu nauk medycznych.

Ile trwają studia na kierunku inżynieria biomedyczna w Bydgoszczy?

Studia na kierunku inżynieria biomedyczna w Bydgoszczy trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 2 lata (studia I stopnia).

Swoją przygodę z tym kierunkiem rozpoczniesz od nauki na pierwszym stopniu. Trwają one trzy lata, podczas których zdobędziesz podstawowe kwalifikacje oraz prestiżowy tytuł inżyniera.

Inżynieria biomedyczna w Bydgoszczy - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3,5 roku inżynier
studia II stopnia 2 lata magister inżynier

Jaka praca po studiach na kierunku inżynieria biomedyczna w Bydgoszczy?

Studia w Bydgoszczy na kierunku inżynieria biomedyczna dają bardzo dużo możliwości zawodowego rozwoju. Osoby, które kończą tego typu kierunki, zaliczają się do grupy najbardziej pożądanych specjalistów na rynku pracy. Dzieje się tak ze względu na umiejętności, jakie posiadają inżynierowie biomedyczni. Można powiedzieć wręcz, że są one unikalne nie tylko w skali kraju, lecz także na świecie.

Inżynieria biomedyczna jest dyscypliną, która bardzo prężnie się rozwija i to przede wszystkim dzięki niej w medycynie zostają przekraczane kolejne granice, o czym jeszcze kilkanaście lat temu nikt nie marzył. Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w sektorze medycznym. Oznacza to, że czekają na nich placówki takie jak szpitale oraz kliniki. Specjaliści inżynierii biomedycznej mogą tam przede wszystkim nadzorować i analizować pracę aparatury medycznej.

Znaczna część absolwentów tego kierunku wybiera pracę w różnego rodzaju przedsiębiorstwach produkcyjnych, które zajmują się wytwarzaniem sprzętu medycznego. Na specjalistów do spraw inżynierii biomedycznej czekają zadania związane z projektowaniem, konstruowaniem oraz programowaniem części oraz całych systemów medycznych. Część karier absolwentów rozwija się także w instytucjach naukowych oraz badawczych, gdzie testowane są sprzęty, które mają pojawiać się na rynku medycznym i znacznie go usprawniać. Warto podkreślić także, że inżynierowie biomedyczni decydują prestiżowym wykształceniem, które doceniane będzie także na arenie międzynarodowej.

Gdzie studiować na kierunku inżynieria biomedyczna w Bydgoszczy?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Politechnice Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich.

Kierunek inżynieria biomedyczna - uczelnie w Bydgoszczy

 

czytaj dalej uczelnie w Bydgoszczy

Uczelnie w Bydgoszczy - kierunek inżynieria biomedyczna:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich (Wydział Inżynierii Mechanicznej) stacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek inżynieria biomedyczna w Bydgoszczy?

Studia na kierunku inżynieria biomedyczne cieszą się bardzo żywym zainteresowaniem, należy jednak pamiętać, że szansę na rozpoczęcie nauki mają jedynie najzdolniejsi absolwenci szkół średnich. W przypadku tego typu kierunków warto odpowiednio wcześnie zastanowić się, czy są one zgodne z naszymi predyspozycjami i ambicjami. Aby uniknąć rozczarowań, już dziś powinieneś odpowiedzieć sobie na kilka podstawowych pytań:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych przychodzi ci z łatwością?
 • Czy interesują cię nowinki ze świata techniki oraz medycyny?
 • Czy cechuje cię analityczne i logiczne myślenie?
 • Czy nie boisz się intelektualnych wyzwań?

 

Jeżeli odpowiadasz na te pytania twierdząco, to studia na kierunku inżynieria biomedyczna być może czekają właśnie na ciebie. Zanim to się jednak stanie, musisz jak najlepiej przygotować się do procedury rekrutacyjnej, która jest wyjątkowo restrykcyjna. Uczelnie w Bydgoszczy gotowe są przyjąć najlepszych kandydatów. Aby stać się jednym z nich, musisz osiągnąć doskonałe wyniki z przedmiotów ścisłych podczas egzaminów maturalnych. Skup się zatem na przedmiotach takich jak: matematyka, chemia, biologia, fizyka lub fizyka i astronomia. Pamiętaj również o tym, że jedynie zdawanie wybranych przedmiotów na poziomie rozszerzonym, przyniesie ci wymierne szanse na znalezienie się na listach osób przyjętych.

Ambitni uczniowie mogą pomyśleć o wzięciu udziału w jednej z wybranych olimpiad przedmiotowych. Bycie ich laureatem lub finalistą otwiera drogę do znalezienia się na studiach poza kolejnością. Pamiętaj, że twoja wiedza powinna wykraczać znacznie poza ramy szkoły średniej. W przypadku inżynierii biomedycznej rozważ olimpiady takie jak:

 • Olimpiada Matematyczna;
 • Olimpiada Fizyczna;
 • Olimpiada Chemiczna, Biologiczna itd.

 

Pamiętaj także o terminowym uiszczeniu opłat rekrutacyjnych, ponieważ to od nich zależy, czy twoja kandydatura zostanie rozważona. Ważne będzie także dostarczenie do dziekanatu zestawu podstawowych dokumentów na czas. Powinny się wśród nich znaleźć twoje zdjęcia do legitymacji, skany dowodu oraz świadectwo maturalne.

 

STUDIA W BYDGOSZCZY - ważne informacje

kierunki studiów w Bydgoszczy

studia w Bydgoszczy

 

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA - ważne informacje

inżynieria biomedyczna studia

studia inżynierskie i techniczne w Bydgoszczy

studia inżynierskie i techniczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

 

Jakie opinie mają studia na kierunku inżynieria biomedyczna w Bydgoszczy?

Studia na kierunku inżynieria biomedyczna to bardzo dobra inwestycja w przyszłość.

Marika, studentka trzeciego roku, podkreśla:

Od zawsze fascynował mnie świat techniki. Uwielbiałam przyglądać się pracy robotów, zastanawiałam się, jak można wykorzystać ich potencjał. W liceum pojawiło się u mnie także zainteresowanie biologią oraz chemią. Studia na kierunku inżynieria biomedyczna pomogły mi połączyć moje pasje i dziś mam szansę kształcić się na jednym z najbardziej fascynujących kierunków.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Inżynieria biomedyczna Bydgoszcz studia i stopnia

Inżynieria biomedyczna Bydgoszcz studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Inżynieria biomedyczna Bydgoszcz studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku inżynieria biomedyczna w Bydgoszczy

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Kierunki inżynierskie i techniczne w Bydgoszczy

Rozwiń

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia