Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Politechnika Bydgoska - kierunki studiów

Zarządzanie i inżynieria produkcji – Politechnika Bydgoska 2021

Studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji na Politechnice Bydgoskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • makroekonomia
 • mikroekonomia
 • prawo gospodarcze
 • badania operacyjne
 • zarządzanie kadrami
 • rachunkowość
 • rysunek i grafika inżynierska
 • logistyka w przedsiębiorstwie
 • finansowanie inwestycji

 

Mogłoby się wydawać, że zarządzanie jest dyscypliną, która niemal eksplodowała w XXI wieku, rodząc kolejne jej odmiany, gatunki i gałęzie. Ale zarządzanie to umiejętność, która była potrzebna człowiekowi od wieków, a teraz weszła na poważniejszy poziom, stając się nierzadko zdolnością pierwszoplanową. Zarządzanie jest pewną przestrzenią, która skupia w sobie różne elementy i każdy z nich jest istotny. Co ważne, gospodarka potrzebuje tych elementów, dlatego nieustannie poszukuje specjalistów w tym zakresie. Zainteresowani pojęciem przemysłu, gospodarki i zarządzania oraz wszystkim, co z nimi związane powinni zwrócić uwagę na kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji, oferowany na Politechnice Bydgoskiej, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy z obszaru planowania systemów i procesów produkcyjnych, podstaw zarządzania, projektowania i grafiki inżynierskiej, automatyzacji i robotyzacji procesów, zarządzania jakością, informatyki w zarządzaniu, technologii informacyjnej. Studenci nabywają praktycznych umiejętności zastosowania narzędzi, metod i technik inżynierskich w produkcji i biznesie, posługiwania się narzędziami i technikami inżynierskimi z wykorzystaniem narzędzi informatycznych oraz projektowania systemów lub procesów. Zarządzanie i inżynieria produkcji w PB to kierunek prowadzony zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Program nauczania zawiera, między innymi, takie przedmioty jak: makroekonomia, mikroekonomia, prawo gospodarcze, badania operacyjne, zarządzanie kadrami, rachunkowość, rysunek i grafika inżynierska, logistyka w przedsiębiorstwie, finansowanie inwestycji, zarządzanie projektami, techniki i technologie wytwarzania, podstawy mechaniki i konstrukcji, analiza strategiczna technologii wytwarzania, nowoczesne technologie w inżynierii produkcji, zarządzanie wiedzą produkcyjną, modelowanie matematyczne procesów wytwarzania, zintegrowane systemy zarządzania.

Zarządzanie i inżynieria produkcji jest kierunkiem, który kładzie nacisk na różne zagadnienia. Celem jest pozyskanie wiadomości z zakresu organizacji i modelowania procesów produkcyjnych, zarządzania zmianami w organizacji, nowoczesnych technologii w inżynierii produkcji, ale także konkretnych umiejętności, wśród których wymienić można: planowanie i przeprowadzanie procesu zarządzania projektami, dokonywanie wyboru źródeł zaopatrzenia oraz kanałów dystrybucji, czy też podejmowanie wyzwań badawczych. Z solidnym bagażem wiedzy i umiejętności, absolwenci Zarządzania i inżynierii produkcji na Politechnice Bydgoskiej mogą znaleźć zatrudnienie jako specjaliści do spraw zarządzania jakością i kontroli, eksperci do spraw innowacji, menedżerowie zarządzający procesami wytwórczymi, specjaliści do spraw planowania i przygotowania produkcji.

Niejeden kandydat na studia bije się z myślami i zwyczajnie nie wie, w którym kierunku poprowadzić dalszą edukację. Wybór jest duży, poziom wysoki – w jaki sposób wybrać odpowiednią dla siebie uczelnię? Studia w Bydgoszczy oferują wiele możliwości.

 

Jakie ma Politechnika Bydgoska opinie?

Wiktor, student Zarządzania i inżynierii produkcji mówi:

„Studia w PB to poważny krok w kierunku dobrej i ciekawej pracy, ale także czas, który po latach będzie się miło wspominać, bo studia tutaj to nie tylko obowiązki i egzaminy; to także najfajniejsze lata życia i znajomości na całe życie.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie i inżynierię produkcji:

Absolwent kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji na Politechnice Bydgoskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • formułowania modeli matematycznych,
 • procesów ekonomicznych i zasad sterowania nimi,
 • zasad prawa gospodarczego,
 • finansów i rachunkowości,
 • zarządzania procesem produkcyjnym,
 • dokonywania wyboru źródeł zaopatrzenia oraz kanałów dystrybucji,
 • analizy strategicznej technologii wytwarzania,
 • logistyki produkcji.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji:

Absolwent kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji na Politechnice Bydgoskiej może znaleźć zatrudnienie jako:

 • specjalista do spraw zarządzania jakością i kontroli,
 • menedżer zarządzający procesami wytwórczymi,
 • specjalista do spraw planowania i przygotowania produkcji,
 • ekspert do spraw innowacji,
 • specjalista do spraw rozwoju i opracowania nowych produktów.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera lub licencjata.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Bydgoszczy

Politechnika Bydgoska kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Bydgoszczy

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Zarządzania PB

Komentarze (0)