Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zarządzanie i inżynieria produkcji

27.03.2024

Zarządzanie i inżynieria produkcji – Politechnika Bydgoska rekrutacja 2024/2025

Studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji na Politechnice Bydgoskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w PB
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

Zarządzanie i inżynieria produkcji główne przedmioty:

 • makroekonomia
 • marketing
 • fizyka
 • statystyka
 • rachunek kosztów
 • mikroekonomia
 • prawo gospodarcze
 • badania operacyjne
 • zarządzanie kadrami
 • rachunkowość
 • rysunek i grafika inżynierska
 • logistyka w przedsiębiorstwie
 • finansowanie inwestycji

 

Mogłoby się wydawać, że zarządzanie jest dyscypliną, która niemal eksplodowała w XXI wieku, rodząc kolejne jej odmiany, gatunki i gałęzie. Ale zarządzanie to umiejętność, która była potrzebna człowiekowi od wieków, a teraz weszła na poważniejszy poziom, stając się nierzadko zdolnością pierwszoplanową. Zarządzanie jest pewną przestrzenią, która skupia w sobie różne elementy i każdy z nich jest istotny. Co ważne, gospodarka potrzebuje tych elementów, dlatego nieustannie poszukuje specjalistów w tym zakresie. Zainteresowani pojęciem przemysłu, gospodarki i zarządzania oraz wszystkim, co z nimi związane powinni zwrócić uwagę na kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji, oferowany na Politechnice Bydgoskiej, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy z obszaru planowania systemów i procesów produkcyjnych, podstaw zarządzania, projektowania i grafiki inżynierskiej, automatyzacji i robotyzacji procesów, zarządzania jakością, informatyki w zarządzaniu, technologii informacyjnej. Studenci nabywają praktycznych umiejętności zastosowania narzędzi, metod i technik inżynierskich w produkcji i biznesie, posługiwania się narzędziami i technikami inżynierskimi z wykorzystaniem narzędzi informatycznych oraz projektowania systemów lub procesów. Zarządzanie i inżynieria produkcji w PB to kierunek prowadzony zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Program nauczania zawiera, między innymi, takie przedmioty jak: makroekonomia, mikroekonomia, prawo gospodarcze, badania operacyjne, zarządzanie kadrami, rachunkowość, rysunek i grafika inżynierska, logistyka w przedsiębiorstwie, finansowanie inwestycji, zarządzanie projektami, techniki i technologie wytwarzania, podstawy mechaniki i konstrukcji, analiza strategiczna technologii wytwarzania, nowoczesne technologie w inżynierii produkcji, zarządzanie wiedzą produkcyjną, modelowanie matematyczne procesów wytwarzania, zintegrowane systemy zarządzania.

Zarządzanie i inżynieria produkcji jest kierunkiem, który kładzie nacisk na różne zagadnienia. Celem jest pozyskanie wiadomości z zakresu organizacji i modelowania procesów produkcyjnych, zarządzania zmianami w organizacji, nowoczesnych technologii w inżynierii produkcji, ale także konkretnych umiejętności, wśród których wymienić można: planowanie i przeprowadzanie procesu zarządzania projektami, dokonywanie wyboru źródeł zaopatrzenia oraz kanałów dystrybucji, czy też podejmowanie wyzwań badawczych. Z solidnym bagażem wiedzy i umiejętności, absolwenci Zarządzania i inżynierii produkcji na Politechnice Bydgoskiej mogą znaleźć zatrudnienie jako specjaliści do spraw zarządzania jakością i kontroli, eksperci do spraw innowacji, menedżerowie zarządzający procesami wytwórczymi, specjaliści do spraw planowania i przygotowania produkcji.

Niejeden kandydat na studia bije się z myślami i zwyczajnie nie wie, w którym kierunku poprowadzić dalszą edukację. Wybór jest duży, poziom wysoki – w jaki sposób wybrać odpowiednią dla siebie uczelnię? Studia w Bydgoszczy oferują wiele możliwości.

 

Jakie ma Politechnika Bydgoska opinie?

Wiktor, student Zarządzania i inżynierii produkcji mówi:

„Studia w PB to poważny krok w kierunku dobrej i ciekawej pracy, ale także czas, który po latach będzie się miło wspominać, bo studia tutaj to nie tylko obowiązki i egzaminy; to także najfajniejsze lata życia i znajomości na całe życie.”

 

Gdzie studiować kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji na Politechnice Bydgoskiej

Studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji prowadzone są przez Wydział Zarządzania Politechniki Bydgoskiej zlokalizowany przy ul. Fordońskiej 430 w Bygdoszczy.

Kontakt:

tel.  52 340 88 60

https://wz.pbs.edu.pl/pl/

Zarządzanie i inżynieria produkcji Politechnika Bydgoska limity miejsc - rekrutacja 2023/2024

 • studia stacjonarne I stopnia: 75
 • studia stacjonarne II stopnia: 45
 • studia niestacjonarne I stopnia: 45
 • studia niestacjonarne II stopnia: 30

 

Zarządzanie i inżynieria produkcji Politechnika Bydgoska ceny - rekrutacja 2023/2024 (pierwszy rok studiów)

 • studia stacjonarne: bezpłatne
 • studia niestacjonarne: 5888 zł

 

STUDIA W BYDGOSZCZY - ważne informacje

Kierunki studiów w Bydgoszczy

Studia w Bydgoszczy

 

 

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - ważne informacje

Zarządzanie i inżynieria produkcji studia Bydgoszcz

Zarządzanie i inżynieria produkcji studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie i inżynierię produkcji:

Absolwent kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji na Politechnice Bydgoskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • formułowania modeli matematycznych,
 • procesów ekonomicznych i zasad sterowania nimi,
 • zasad prawa gospodarczego,
 • finansów i rachunkowości,
 • zarządzania procesem produkcyjnym,
 • dokonywania wyboru źródeł zaopatrzenia oraz kanałów dystrybucji,
 • analizy strategicznej technologii wytwarzania,
 • logistyki produkcji.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji:

Absolwent kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji na Politechnice Bydgoskiej może znaleźć zatrudnienie jako:

 • specjalista do spraw zarządzania jakością i kontroli,
 • menedżer zarządzający procesami wytwórczymi,
 • specjalista do spraw planowania i przygotowania produkcji,
 • ekspert do spraw innowacji,
 • specjalista do spraw rozwoju i opracowania nowych produktów.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

język polski, język obcy nowożytny, matematyka, biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera lub licencjata lub jednolitych studiów magisterskich (tytuł: magistra inżyniera, magistra lub równorzędny) obieranego kierunku lub innego wymienionego w szczegółowych zasadach postępowania klasyfikacyjnego oraz złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie i spełnienie wymogów postępowania klasyfikacyjnego obowiązującego na danym kierunku.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Komentarze (0)