Zarządzanie i inżynieria produkcji - Bydgoszcz

Zarządzanie i inżynieria produkcji - Bydgoszcz

Zarządzanie i inżynieria produkcji - Bydgoszcz

Studia w Bydgoszczy

zarządzanie i inżynieria produkcji

Odkryj kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji w Bydgoszczy i spraawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Zarządzanie i inżynieria produkcji studia Bydgoszcz 2021 | woj. pomorskie

Studia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w Bydgoszczy to studia inżynierskie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy oferuje bezpłatne studia w trybie stacjonarnymPonadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UTP oraz uczelni niepublicznej. Ceny wahają się od 3400 zł do 5060 zł za pierwszy rok studiów.

 

Zarządzanie i inżynieria produkcji w Bydgoszczy to popularny kierunek studiów, który umożliwia zdobycie wszechstronnego wykształcenia. Studenci nabywają umiejętności z zakresu planowania systemów i procesów produkcyjnych, podstaw zarządzania, projektowania i grafiki inżynierskiej, automatyzacji i robotyzacji procesów, zarządzania jakością, informatyki w zarządzaniu, technologii informacyjnej.

W zależności od ukończonej specjalizacji absolwenci zatrudniani są w różnych branżach i sektorach przemysłowych. Mogą pracować w charakterze profesjonalnego menedżera produkcji, specjalisty ds. planowania i przygotowania produkcji, specjalisty ds. logistyki, eksperta w jednostkach projektowych, doradczych, administracyjnych, które wymagają wiedzy technicznej, ekonomicznej, informatycznej i umiejętności zarządzania.

 

czytaj dalej wszystko o Zarządzanie i inżynieria produkcji - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Jednostka prowadząca

Zarządzanie i inżynieria produkcji stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Bydgoska Szkoła Wyższa

Bydgoska Szkoła Wyższa

Jednostka prowadząca

Zarządzanie i inżynieria produkcji stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • chemia
 • biologia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka

 

Kierunki studiów w Bydgoszczy takie jak zarządzanie i inżynieria produkcji mają przede wszystkim ścisły profil i nie można o tym zapominać. Dlatego też w trakcie procedury rekrutacyjnej oceniane są przede wszystkim wyniki z przedmiotów ścisłych, jakie kandydaci uzyskali podczas egzaminów dojrzałości. Innowacyjność tego kierunku sprawia, że zainteresowanych jest wielu, liczba miejsc jest jednak dość ograniczona, więc na studia dostaną się najlepsi. Szczególny nacisk połóż na naukę przedmiotów takich jak: matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, chemia lub biologia. Pamiętaj, że najlepszym rozwiązaniem jest zdawanie wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Zarządzanie i inżynieria produkcji w Bydgoszczy - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów


Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Bydgoszczy

Jak wyglądają studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Bydgoszczy?

1. Dla kogo ten kierunek

Dziś pracodawcy wyjątkowo cenią sobie interdyscyplinarną wiedzę, która obejmuje wiele różnorodnych aspektów. Polskie ośrodki akademickie wychodzą naprzeciw tym oczekiwaniom i starają się tworzyć takie oferty kształcenia, które w przyszłości będą gwarantem stabilnego zatrudnienia. Jedna z takich interesujących propozycji są studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji. Jak sama nazwa kierunku wskazuje, łączy on w sobie nie tylko zagadnienia ścisłe, lecz także te związane z zarządzaniem. Współcześnie bowiem umiejętności zarządcze stanowią bardzo cenioną kompetencję.

Studia na tym kierunku są idealnym rozwiązaniem dla osób, którym zależy na rozległym i interdyscyplinarnym wykształceniu. Innowacyjny profil nauczania sprawia, że studenci zarządzania i inżynierii produkcji są przygotowani do pracy na różnych stanowiskach w praktycznie każdym sektorze gospodarczym, który zajmuje się produkcją. Jeśli w kręgu twoich zainteresowań nie znajdują się zatem wyłącznie nowinki technologiczne, lecz chciałbyś także poszerzyć swoją wiedzę ekonomiczno-socjologiczną związaną z zarządzaniem, to studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji będą dla ciebie stworzone.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Bydgoszczy realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają 3,5 roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 1,5 roku.

Uczelnie w Bydgoszczy umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Gdzie studiować

Jeszcze kilka lat temu kierunki studiów takie jak zarządzanie i inżynieria produkcji nie cieszyły się zbyt dużą popularnością, lecz całkiem niedawno zaczęto dostrzegać ich ogromny potencjał. Poskutkowało to tym, że znalazły się w ofertach właściwie wszystkich polskich ośrodków akademickich. Uczelnie w Bydgoszczy także przygotowały rozbudowaną propozycję nauki na tym kierunku. Naukę na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji możesz rozpocząć na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym, Bydgoskiej Szkole Wyższej oraz na Wyższej Szkole Bankowej. Każdy z tych ośrodków kształci najlepszych specjalistów, więc zastanów się, która propozycja przemówi do ciebie najbardziej.


4. Praca po studiach

Popularność tego kierunku wiąże się przede wszystkim z możliwościami zatrudnienia w przyszłości. Absolwenci zarządzania i inżynierii produkcji tworzą jedną z wyżej cenionych grup zawodowych, ponieważ posiadają wiedzę oraz umiejętności, które można rozwijać na różnych płaszczyznach. Studia w Bydgoszczy przygotowują do pracy właściwie w każdym sektorze gospodarczym, dziś bowiem każde rozwijające się przedsiębiorstwo produkcyjne musi korzystać z usług wykwalifikowanych specjalistów.

Absolwenci tego kierunku przygotowani są do pełnienia różnych funkcji związanych z planowaniem produkcji. Ich specjalistyczna wiedza pozwala także na wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych i usprawnianie procesów produkcyjnych. Dodatkowo pasjonaci zarządzania i inżynierii produkcji mogą także znaleźć stabilne zatrudnienie w ośrodkach naukowo-badawczych, które zajmują się nie tylko tworzeniem, lecz także testowaniem nowoczesnych rozwiązań produkcyjnych.

 

5. Program studiów

Program nauczania na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji obejmuje bardzo wiele różnorodnych aspektów, więc jego studenci muszą mieć świadomość, że czeka ich wiele godzin poświęconych na naukę. Znaczna część zajęć poświęcona jest technicznym aspektom produkcji. Wśród przedmiotów, wpisanych w siatkę dydaktyczną, znajdą się:

 • automatyzacja i robotyzacja produkcji;
 • materiałoznawstwo;
 • komputerowe wspomaganie produkcji;
 • technologie informacyjne itd.

 

To tylko przykłady zajęć techniczno-inżynieryjnych, które zostały przygotowane dla studentów tego wymagającego kierunku. Ich znaczna część poświęcona jest bowiem aspektom, które związane są z zarządzaniem przedsiębiorstwem produkcyjnym. Studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji dają swoim przyszłym absolwentom gruntowną wiedzę, która obejmuje:

 • podstawy ekonomii i socjologii;
 • zarządzanie przedsiębiorstwem;
 • prawo gospodarcze;
 • czy psychologię zarządzania.

 

Dzięki temu absolwenci tego kierunku posiadają bardzo rozległe kwalifikacje, pozwalające na pracę na różnorodnych stanowiskach w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Przyszli inżynierowie po ukończeniu tego kierunku będą nie tylko ekspertami od wdrażania nowych usprawnień technologicznych. Oni będą także wiedzieć, jakich technik użyć, by dane przedsiębiorstwo funkcjonowało na najwyższym poziomie. Praktyczna wiedza z zarządzania i rozbudowane kwalifikacje techniczne są dziś wybitnie cenione. Dodatkowo na wysoki poziom wykształcenia studentów wpływa innowacyjna propozycja specjalizacyjna, wśród której znajdują się przykładowo:

 • projektowanie usług logistycznych;
 • zarządzanie procesami produkcyjnymi;
 • eksploatacja techniki lotniczej;
 • technologie spajania materiałów konstrukcyjnych itd.

 

Studia inżynierskie na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji to inwestycja w przyszłość, której nikt nie powinien żałować. Gwarantują one bowiem prestiżowe wykształcenie, dzięki któremu doskonale wykształceni inżynierowie potrafią oceniać chociażby ekonomiczne ryzyko posunięć produkcyjnych.

Ile trwają studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Bydgoszczy?

Ile trwają studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Bydgoszczy?

Studia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w Bydgoszczy, w zależności od typu studiów trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

Uczelnie w Bydgoszczy nie wprowadzają w przypadku studiów na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji żadnych innowacyjnych rozwiązań, ponieważ dzielą się one na dwa komplementarne cykle kształcenia. Studenci swoją przygodę zaczynają od kształcenia pierwszego stopnia, które trwa siedem semestrów i jest to czas zdobywania podstawowych kwalifikacji. Zakończenie nauki na pierwszym stopniu wiąże się z otrzymaniem tytułu inżyniera.

Swoją przygodę na studiach zarządzanie i inżynieria produkcji warto kontynuować na trzysemestralnych studiach drugiego stopnia. Pasjonaci nauki poszerzają wtedy znacznie swoje klasyfikacje oraz systematyzują poznaną już wcześniej wiedzę. To także czas przygotowań do jednego z najważniejszych egzaminów dyplomowych w życiu, jego pomyślne zdanie gwarantuje bowiem tytuł magistra, który otwiera drzwi do pełnego rozwoju kariery zawodowej.

Jaka praca po studiach na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Bydgoszczy?

Jaka praca po studiach na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Bydgoszczy?

Studia inżynieryjne na ogół stanowią gwarant wykształcenia, które doceniane będzie przez pracodawców. Na rynku nieustająco wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów, dysponujących rozległą wiedzą techniczną. Jednocześnie doceniane są także te osoby, które posiadają szereg kompetencji przywódczych i zarządczych. Ideałem połączenie jest tych dwóch dziedzin, a kierunki studiów takie jak zarządzanie i inżynieria produkcji w pełni to umożliwiają.

Absolwenci tego kierunku nie muszą się martwić o swoją przyszłość zawodową, ponieważ czeka na nich praca a w wielu atrakcyjnych sektorach gospodarczych. Dziś każde przedsiębiorstwo, które zajmuje się produkcją, musi korzystać z umiejętności specjalistów, którzy nie tylko znają się na nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych, lecz także wiedzą jak wdrażać je w życie przy uwzględnieniu wszystkich aspektów ekonomicznych. Absolwenci zarządzania i inżynierii produkcji mogą zatem ubiegać się o zatrudnienie w sektorach przemysłowych związanych przykładowo z:

 • motoryzacją;
 • lotnictwem;
 • rolnictwem;
 • chemią;
 • żywnością itd.

 

Możliwości dla absolwentów zarządzania i inżynierii produkcji jest naprawdę bardzo dużo. Wszystko zależy od indywidualnych aspiracji i oczekiwań danego absolwenta. Studia w Bydgoszczy przygotowują także do pracy w różnego rodzaju ośrodkach naukowo-badawczych, które zajmują się opracowywaniem oraz wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych. Osoby, które ukończyły studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji, posiadają rozbudowaną wiedzę nie tylko techniczną, lecz także ekonomiczną, co pozwala na obejmowanie stanowisk kierowniczych średniego i wysokiego szczebla nie tylko w Polsce, lecz także na arenie międzynarodowej.

Gdzie studiować na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Bydgoszczy?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Politechnice Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Bydgoskiej Szkole Wyższej.

Uczelnie na których można studiować kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji w Bydgoszczy

czytaj dalej uczelnie w Bydgoszczy

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji w Bydgoszczy?

Coraz więcej absolwentów szkół średnich myśli o rozpoczęciu studiów na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji. Warto zastanowić się, czy odnajdzie się na nich każda osoba, która zainteresowana jest tym interdyscyplinarnym wykształceniem. Jeżeli myślisz, że te studia stworzone są dla ciebie, odpowiedz sobie na kilka podstawowych pytań, które być może pomogą ci podjąć racjonalną decyzję w przyszłości:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie jest dla ciebie problemem?
 • Czy dodatkowo interesują cię zagadnienia ze świata ekonomii?
 • Czy lubisz zgłębiać tajniki nowinek technologicznych?
 • Czy nie boisz się pracy opartej na współdziałaniu?

Jeżeli odpowiadasz na te pytania twierdząco, to możesz śmiało pomyśleć o wzięciu udziału w rekrutacji na studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji. Uczelnie w Bydgoszczy czekają na najzdolniejszych kandydatów, którzy mogą poszczycić się doskonałymi wynikami maturalnymi. Swoje przygotowania powinieneś rozpocząć możliwie szybko, ponieważ to twoja wiedza stanowi jedną przepustkę na studia wyższe. By wziąć udział w rekrutacji, musisz wybrać jeden dodatkowy przedmiot. Może to być matematyka, chemia, fizyka, fizyka i astronomia lub biologia. Pamiętaj, że chętnych na rozpoczęcie kształcenia na tym kierunku jest bardzo dużo, więc najwięcej korzyści przyniesie zdawanie wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

Prawdziwi pasjonaci nauk ścisłych mogą pomyśleć o wzięciu udziału w olimpiadzie przedmiotowej. To ambitna propozycja jest jednak o co walczyć, ponieważ na laureatów oraz finalistów tych renomowanych kierunków czekają miejsca na listach osób przyjętych na studia poza kolejnością. W przypadku przyszłej nauki na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji rozważ:

 • Olimpiadę Matematyczną;
 • Olimpiadę Fizyczną;
 • Olimpiadę Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

 

Pamiętaj również o terminowym uiszczeniu wszystkich niezbędnych opłat rekrutacyjnych. Gdy już znajdziesz się na listach osób przyjętych, będziesz musiał dostarczyć do dziekanatu pakiet podstawowych dokumentów, wśród których znajdą się twoje skany dowodu, zdjęcia do legitymacji oraz świadectwo maturalne.

 

STUDIA W BYDGOSZCZY - ważne informacje

kierunki studiów w Bydgoszczy

studia w Bydgoszczy

 

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - ważne informacje

zarządzanie i inżynieria produkcji studia

studia inżynierskie i techniczne w Bydgoszczy

studia inżynierskie i techniczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Bydgoszczy?

Studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji wybierane są przez osoby, którym zależy na bardzo praktycznym profilu wykształcenia.

Dominika, studentka drugiego roku, mówi:

To bardzo ciekawe studia, polecam je każdemu, kto chce mieć pewność, że swoją wiedzę będzie mógł prezentować na różnych płaszczyznach zawodowych. Oczywiście, trzeba się liczyć z tym, że na studiach jest bardzo dużo matematyki, ale przy odpowiedniej determinacji wszystko jest do opanowania.

Kierunki inżynierskie i techniczne w Bydgoszczy

Rozwiń

#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)