Zarządzanie i inżynieria produkcji - Bydgoszcz

Zarządzanie i inżynieria produkcji - Bydgoszcz

Zarządzanie i inżynieria produkcji - Bydgoszcz

Studia w Bydgoszczy

zarządzanie i inżynieria produkcji

Odkryj kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji w Bydgoszczy i spraawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

22.08.2023

Zarządzanie i inżynieria produkcji studia Bydgoszcz 2023 | woj. pomorskie

Zarządzanie i inżynieria produkcji w Bydgoszczy to 3,5-letnie studia I stopnia (inżynierskie) oraz 1,5-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 4 różne specjalności. Studia można podjąć na 2 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej). Ceny na zarządzaniu i inżynierii produkcji w Bydgoszczy w 2023 r. zaczynają się od 5888 zł za pierwszy rok studiów.

Studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Bydgoszczy
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Bydgoszczy rozpocznie się 1 stycznia 2023 r. i potrwa do 31 grudnia 2023 r. | Zarządzanie i inżynieria produkcji Bydgoszcz - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

Zarządzanie i inżynieria produkcji to kierunek studiów, który łączy w sobie nauki techniczne, logistyczne i zarządzanie. Studia w swoim programie mają zajęcia o charakterze teoretycznym i praktycznym, które mają nauczyć efektownej pracy w grupie i zarządzania pracownikami. Studenci zagłębiają się w wiedzy na temat materiałoznawstwa, grafiki i projektowania inżynierskiego.

Absolwent tego kierunku może szukać zatrudnienia w działach technologicznych i jakościowych międzynarodowych firm. Studia z zarządzania i inżynierii produkcji uczą podstaw projektowania stron i programowania, co pozwala na zatrudnienie w firmach związanych z branżą IT. Absolwenci mają też kompetencje do tego by podjąć pracę w centrach logistycznych, albo rozpocząć własną działalność.

 

Uczelnie

W Bydgoszczy zarządzanie i inżynierię produkcji możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Politechnice Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Bydgoskiej Szkole Wyższej.
 
Specjalności
Współczesne studia z zarządzania i inżynierii produkcji charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia. Popularne specjalności na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Bydgoszczy: projektowanie usług logistycznychzarządzanie procesami produkcyjnymizarządzanie recyklingiem... specjalności na zarządzaniu i inżynierii produkcji w Bydgoszczy >
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Bydgoszczy na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, język polski, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Cena wynosi około 5888 zł za pierwszy rok studiów. Wykaz opłat za studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Bydgoszczy >

czytaj dalej wszystko o Zarządzanie i inżynieria produkcji - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Zarządzanie i inżynieria produkcji stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • chemia
 • biologia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka

 

Kierunki studiów w Bydgoszczy takie jak zarządzanie i inżynieria produkcji mają przede wszystkim ścisły profil i nie można o tym zapominać. Dlatego też w trakcie procedury rekrutacyjnej oceniane są przede wszystkim wyniki z przedmiotów ścisłych, jakie kandydaci uzyskali podczas egzaminów dojrzałości. Innowacyjność tego kierunku sprawia, że zainteresowanych jest wielu, liczba miejsc jest jednak dość ograniczona, więc na studia dostaną się najlepsi. Szczególny nacisk połóż na naukę przedmiotów takich jak: matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, chemia lub biologia. Pamiętaj, że najlepszym rozwiązaniem jest zdawanie wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Zarządzanie i inżynieria produkcji w Bydgoszczy

Jak wyglądają studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Bydgoszczy?

1. Dla kogo ten kierunek

Dziś pracodawcy wyjątkowo cenią sobie interdyscyplinarną wiedzę, która obejmuje wiele różnorodnych aspektów. Polskie ośrodki akademickie wychodzą naprzeciw tym oczekiwaniom i starają się tworzyć takie oferty kształcenia, które w przyszłości będą gwarantem stabilnego zatrudnienia. Jedna z takich interesujących propozycji są studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji. Jak sama nazwa kierunku wskazuje, łączy on w sobie nie tylko zagadnienia ścisłe, lecz także te związane z zarządzaniem. Współcześnie bowiem umiejętności zarządcze stanowią bardzo cenioną kompetencję.

Studia na tym kierunku są idealnym rozwiązaniem dla osób, którym zależy na rozległym i interdyscyplinarnym wykształceniu. Innowacyjny profil nauczania sprawia, że studenci zarządzania i inżynierii produkcji są przygotowani do pracy na różnych stanowiskach w praktycznie każdym sektorze gospodarczym, który zajmuje się produkcją. Jeśli w kręgu twoich zainteresowań nie znajdują się zatem wyłącznie nowinki technologiczne, lecz chciałbyś także poszerzyć swoją wiedzę ekonomiczno-socjologiczną związaną z zarządzaniem, to studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji będą dla ciebie stworzone.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Bydgoszczy realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają 3,5 roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 1,5 roku.

Uczelnie w Bydgoszczy umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Gdzie studiować

Jeszcze kilka lat temu kierunki studiów takie jak zarządzanie i inżynieria produkcji nie cieszyły się zbyt dużą popularnością, lecz całkiem niedawno zaczęto dostrzegać ich ogromny potencjał. Poskutkowało to tym, że znalazły się w ofertach właściwie wszystkich polskich ośrodków akademickich. Uczelnie w Bydgoszczy także przygotowały rozbudowaną propozycję nauki na tym kierunku. Naukę na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji możesz rozpocząć na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym, Bydgoskiej Szkole Wyższej oraz na Wyższej Szkole Bankowej. Każdy z tych ośrodków kształci najlepszych specjalistów, więc zastanów się, która propozycja przemówi do ciebie najbardziej.


4. Praca po studiach

Popularność tego kierunku wiąże się przede wszystkim z możliwościami zatrudnienia w przyszłości. Absolwenci zarządzania i inżynierii produkcji tworzą jedną z wyżej cenionych grup zawodowych, ponieważ posiadają wiedzę oraz umiejętności, które można rozwijać na różnych płaszczyznach. Studia w Bydgoszczy przygotowują do pracy właściwie w każdym sektorze gospodarczym, dziś bowiem każde rozwijające się przedsiębiorstwo produkcyjne musi korzystać z usług wykwalifikowanych specjalistów.

Absolwenci tego kierunku przygotowani są do pełnienia różnych funkcji związanych z planowaniem produkcji. Ich specjalistyczna wiedza pozwala także na wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych i usprawnianie procesów produkcyjnych. Dodatkowo pasjonaci zarządzania i inżynierii produkcji mogą także znaleźć stabilne zatrudnienie w ośrodkach naukowo-badawczych, które zajmują się nie tylko tworzeniem, lecz także testowaniem nowoczesnych rozwiązań produkcyjnych.

 

5. Program studiów

Program nauczania na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji obejmuje bardzo wiele różnorodnych aspektów, więc jego studenci muszą mieć świadomość, że czeka ich wiele godzin poświęconych na naukę. Znaczna część zajęć poświęcona jest technicznym aspektom produkcji. Wśród przedmiotów, wpisanych w siatkę dydaktyczną, znajdą się:

 • automatyzacja i robotyzacja produkcji;
 • materiałoznawstwo;
 • komputerowe wspomaganie produkcji;
 • technologie informacyjne itd.

 

To tylko przykłady zajęć techniczno-inżynieryjnych, które zostały przygotowane dla studentów tego wymagającego kierunku. Ich znaczna część poświęcona jest bowiem aspektom, które związane są z zarządzaniem przedsiębiorstwem produkcyjnym. Studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji dają swoim przyszłym absolwentom gruntowną wiedzę, która obejmuje:

 • podstawy ekonomii i socjologii;
 • zarządzanie przedsiębiorstwem;
 • prawo gospodarcze;
 • czy psychologię zarządzania.

 

Dzięki temu absolwenci tego kierunku posiadają bardzo rozległe kwalifikacje, pozwalające na pracę na różnorodnych stanowiskach w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Przyszli inżynierowie po ukończeniu tego kierunku będą nie tylko ekspertami od wdrażania nowych usprawnień technologicznych. Oni będą także wiedzieć, jakich technik użyć, by dane przedsiębiorstwo funkcjonowało na najwyższym poziomie. Praktyczna wiedza z zarządzania i rozbudowane kwalifikacje techniczne są dziś wybitnie cenione. Dodatkowo na wysoki poziom wykształcenia studentów wpływa innowacyjna propozycja specjalizacyjna, wśród której znajdują się przykładowo:

 • projektowanie usług logistycznych;
 • zarządzanie procesami produkcyjnymi;
 • eksploatacja techniki lotniczej;
 • technologie spajania materiałów konstrukcyjnych itd.

 

Studia inżynierskie na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji to inwestycja w przyszłość, której nikt nie powinien żałować. Gwarantują one bowiem prestiżowe wykształcenie, dzięki któremu doskonale wykształceni inżynierowie potrafią oceniać chociażby ekonomiczne ryzyko posunięć produkcyjnych.

Ile trwają studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Bydgoszczy?

Ile trwają studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Bydgoszczy?

Studia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w Bydgoszczy, w zależności od typu studiów trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

Uczelnie w Bydgoszczy nie wprowadzają w przypadku studiów na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji żadnych innowacyjnych rozwiązań, ponieważ dzielą się one na dwa komplementarne cykle kształcenia. Studenci swoją przygodę zaczynają od kształcenia pierwszego stopnia, które trwa siedem semestrów i jest to czas zdobywania podstawowych kwalifikacji. Zakończenie nauki na pierwszym stopniu wiąże się z otrzymaniem tytułu inżyniera.

Swoją przygodę na studiach zarządzanie i inżynieria produkcji warto kontynuować na trzysemestralnych studiach drugiego stopnia. Pasjonaci nauki poszerzają wtedy znacznie swoje klasyfikacje oraz systematyzują poznaną już wcześniej wiedzę. To także czas przygotowań do jednego z najważniejszych egzaminów dyplomowych w życiu, jego pomyślne zdanie gwarantuje bowiem tytuł magistra, który otwiera drzwi do pełnego rozwoju kariery zawodowej.

Zarządzanie i inżynieria produkcji w Bydgoszczy - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3,5 roku inżynier
studia II stopnia 1,5 roku magister / magister inżynier

Jaka praca po studiach na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Bydgoszczy?

Studia inżynieryjne na ogół stanowią gwarant wykształcenia, które doceniane będzie przez pracodawców. Na rynku nieustająco wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów, dysponujących rozległą wiedzą techniczną. Jednocześnie doceniane są także te osoby, które posiadają szereg kompetencji przywódczych i zarządczych. Ideałem połączenie jest tych dwóch dziedzin, a kierunki studiów takie jak zarządzanie i inżynieria produkcji w pełni to umożliwiają.

Absolwenci tego kierunku nie muszą się martwić o swoją przyszłość zawodową, ponieważ czeka na nich praca a w wielu atrakcyjnych sektorach gospodarczych. Dziś każde przedsiębiorstwo, które zajmuje się produkcją, musi korzystać z umiejętności specjalistów, którzy nie tylko znają się na nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych, lecz także wiedzą jak wdrażać je w życie przy uwzględnieniu wszystkich aspektów ekonomicznych. Absolwenci zarządzania i inżynierii produkcji mogą zatem ubiegać się o zatrudnienie w sektorach przemysłowych związanych przykładowo z:

 • motoryzacją;
 • lotnictwem;
 • rolnictwem;
 • chemią;
 • żywnością itd.

 

Możliwości dla absolwentów zarządzania i inżynierii produkcji jest naprawdę bardzo dużo. Wszystko zależy od indywidualnych aspiracji i oczekiwań danego absolwenta. Studia w Bydgoszczy przygotowują także do pracy w różnego rodzaju ośrodkach naukowo-badawczych, które zajmują się opracowywaniem oraz wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych. Osoby, które ukończyły studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji, posiadają rozbudowaną wiedzę nie tylko techniczną, lecz także ekonomiczną, co pozwala na obejmowanie stanowisk kierowniczych średniego i wysokiego szczebla nie tylko w Polsce, lecz także na arenie międzynarodowej.

Gdzie studiować na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Bydgoszczy?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Politechnice Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Bydgoskiej Szkole Wyższej.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji, w roku akademickim 2023/2024, Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich oferuje bezpłatne studia w trybie stacjonarnym. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UTP oraz uczelni niepublicznej. Cena wynosi około 5888 zł za pierwszy rok studiów.

 

Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji - uczelnie w Bydgoszczy

 

czytaj dalej uczelnie w Bydgoszczy

 

Zarządzanie i inżynieria produkcji studia stacjonarne - uczelnie w Bydgoszczy

 

Zarządzanie i inżynieria produkcji studia niestacjonarne - uczelnie w Bydgoszczy
 
Zarządzanie i inżynieria produkcji studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Bydgoszczy

Zarządzanie i inżynieria produkcji studia - uczelnie niepubliczne (prywante) w Bydgoszczy

 

Limity miejsc

Na każdy z kierunków studiów w Bydgoszczy jest ustalony odgórnie limit miejsc, na który można przyjąć studentów.    

Na jakiej podstawie wybierani są przyszli studenci zarządzania i inżynierii produkcji w Bydgoszczy? Rekrutacja na uczelnie opiera się na konkursie świadectw, który jest podstawą do stworzenia listy osób zakwalifikowanych.

Przedmioty, jakie brane są pod uwagę w czasie rekrutacji na zarządzanie i inżynierię produkcji w Bydgoszczy, to: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, język polski oraz matematyka.

Warto mieć na uwadze, że na studia mogą dostać się tylko najlepsi wśród kandydatów.

Limity miejsc na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Bydgoszczy: 

 • Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich: 75

 *Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia

Zarządzanie i inżynieria produkcji w Bydgoszczy w trybie stacjonarnym w uczelniach publicznych jest bezpłatna.

Studia niestacjonarne niezależnie od wybranej uczelni – czy jest ona prywata czy publiczna – są płatne. Warto pamiętać, że uczelnie w Bydgoszczy umożliwiają rozłożenie czesnego na raty.

Zarządzanie i inżynieria produkcji studia w Bydgoszczy - ceny 2023: 

 • Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich: 5888 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.   

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Kandydaci na zarządzanie i inżynierię produkcji w Bydgoszczy po zarejestrowaniu się w systemie muszą czekać około kilku tygodni na ogłoszenie wyników. Kiedy można spodziewać się opublikowania list? Daty ustalane są indywidualnie przez poszczególne uczelnie w Szczecinie, jednak zazwyczaj publikowane są około w połowy lipca.  

Kandydaci na zarządzanie i inżynierię produkcji w Bydgoszczy informację o przyjęciu na studia będą mogli znaleźć na swoim profilu w systemie IRK (Internetowa Rekrutacja Kandydatów). W systemie można również znaleźć takie informacje, jak uzyskana ilość punktów czy zajęte miejsce.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych w Bydgoszczy: 

 • Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich: 20.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Uczelnie w Bydgoszczy ustalają, aby kandydaci na zarządzanie i inżynierię produkcji osobiście składali komplet dokumentów rekrutacyjnych do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Istnieje także możliwość wysłania dokumentów pocztą tradycyjną.

Kandydaci na zarządzanie i inżynierię produkcji w Bydgoszczy mogą sprawdzić na stronach poszczególnych uczelni, jakie dokumenty ze sobą zabrać.

Niektóre z dokumentów to m.in.: świadectwo maturalne, dowód osobisty, formularz aplikacyjny oraz zdjęcie do legitymacji.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Po ogłoszeniu wyników kandydaci na zarządzanie i inżynierię produkcji w Bydgoszczy, aby zostać pełnoprawnymi studentami muszą złożyć komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. 

W jakim terminie trzeba złożyć dokumenty na kierunek zarządzanie i inżynierię produkcji w Bydgoszczy? Uczelnie przyjmują dokumenty zwykle zaraz po ogłoszeniu listy rankingowej.

Kandydaci na zarządzanie i inżynierię produkcji w Bydgoszczy muszą pamiętać o tym, jak ważne jest dopilnowanie terminów bowiem niedostarczenie dokumentów może grozić nawet wykreśleniem z listy osób zakwalifikowanych. 

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych w Bydgoszczy: 

 • Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich: od 21.07.2023 do 25.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Uczelnie w Bydgoszczy - kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich (Wydział Zarządzania) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji w Bydgoszczy?

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji w Bydgoszczy?

Coraz więcej absolwentów szkół średnich myśli o rozpoczęciu studiów na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji. Warto zastanowić się, czy odnajdzie się na nich każda osoba, która zainteresowana jest tym interdyscyplinarnym wykształceniem. Jeżeli myślisz, że te studia stworzone są dla ciebie, odpowiedz sobie na kilka podstawowych pytań, które być może pomogą ci podjąć racjonalną decyzję w przyszłości:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie jest dla ciebie problemem?
 • Czy dodatkowo interesują cię zagadnienia ze świata ekonomii?
 • Czy lubisz zgłębiać tajniki nowinek technologicznych?
 • Czy nie boisz się pracy opartej na współdziałaniu?

Jeżeli odpowiadasz na te pytania twierdząco, to możesz śmiało pomyśleć o wzięciu udziału w rekrutacji na studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji. Uczelnie w Bydgoszczy czekają na najzdolniejszych kandydatów, którzy mogą poszczycić się doskonałymi wynikami maturalnymi. Swoje przygotowania powinieneś rozpocząć możliwie szybko, ponieważ to twoja wiedza stanowi jedną przepustkę na studia wyższe. By wziąć udział w rekrutacji, musisz wybrać jeden dodatkowy przedmiot. Może to być matematyka, chemia, fizyka, fizyka i astronomia lub biologia. Pamiętaj, że chętnych na rozpoczęcie kształcenia na tym kierunku jest bardzo dużo, więc najwięcej korzyści przyniesie zdawanie wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

Prawdziwi pasjonaci nauk ścisłych mogą pomyśleć o wzięciu udziału w olimpiadzie przedmiotowej. To ambitna propozycja jest jednak o co walczyć, ponieważ na laureatów oraz finalistów tych renomowanych kierunków czekają miejsca na listach osób przyjętych na studia poza kolejnością. W przypadku przyszłej nauki na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji rozważ:

 • Olimpiadę Matematyczną;
 • Olimpiadę Fizyczną;
 • Olimpiadę Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

 

Pamiętaj również o terminowym uiszczeniu wszystkich niezbędnych opłat rekrutacyjnych. Gdy już znajdziesz się na listach osób przyjętych, będziesz musiał dostarczyć do dziekanatu pakiet podstawowych dokumentów, wśród których znajdą się twoje skany dowodu, zdjęcia do legitymacji oraz świadectwo maturalne.

 

STUDIA W BYDGOSZCZY - ważne informacje

kierunki studiów w Bydgoszczy

studia w Bydgoszczy

 

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - ważne informacje

zarządzanie i inżynieria produkcji studia

studia inżynierskie i techniczne w Bydgoszczy

studia inżynierskie i techniczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Bydgoszczy?

Studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji wybierane są przez osoby, którym zależy na bardzo praktycznym profilu wykształcenia.

Dominika, studentka drugiego roku, mówi:

To bardzo ciekawe studia, polecam je każdemu, kto chce mieć pewność, że swoją wiedzę będzie mógł prezentować na różnych płaszczyznach zawodowych. Oczywiście, trzeba się liczyć z tym, że na studiach jest bardzo dużo matematyki, ale przy odpowiedniej determinacji wszystko jest do opanowania.

Poziom i tryb studiów


Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Bydgoszczy

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Kierunki inżynierskie i techniczne w Bydgoszczy

Rozwiń

POZOSTAŁE UCZELNIE W BYDGOSZCZY NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia