Architektura wnętrz

Architektura wnętrz

Architektura wnętrz

22.06.2022

Architektura wnętrz – Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu 2022

Studia na kierunku architektura wnętrz w Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub od 2 lat do 2,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku architektura wnętrz w ASP WROCŁAW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

 • studia stacjonarne I stopnia: 20

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: bezpłatne

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku architektura wnętrz znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • podstawy kształtowania
 • malarstwo
 • modelowanie kreatywne przestrzeni
 • podstawy projektowania mebli
 • rysunek techniczny
 • rzeźba
 • komputerowe wspomaganie projektowania

 

Bezdyskusyjną prawdą jest, że określa nas wnętrze i nie chodzi tylko o aspekty związane z naszymi emocjami i charakterem. Przestrzeń, w której żyjemy również nas definiuje, wiele mówi o naszej naturze, charakteryzuje to, co myślimy i czujemy. Człowiek od zawsze przywiązywał wagę do swojego otoczenia. Tworzył wokół siebie przestrzeń, w której będzie czuł się swobodnie i bezpiecznie, i która będzie wyrażała jego podejście do świata. W jaki sposób projektuje się swoje miejsce do życia? Czy na przestrzeni lat coś się zmieniło w tym zakresie? Tego wszystkiego dowiedzieć się można wybierając jako kierunek kształcenia Architekturę wnętrz, w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, gdzie prowadzona jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie gruntownej wiedzy i umiejętności w zakresie świadomego i odpowiedzialnego kształtowania najbliższego otoczenia człowieka. Studenci przygotowywani są do projektowania szeroko rozumianej architektury wnętrz, projektowania mebli oraz projektowania przestrzeni wystawienniczych. Jednym z najważniejszych elementów programu dydaktycznego są zagadnienia metod, procedur, roli i celów projektowania, a także opanowanie znajomości metodologii i techniki pracy projektowej, traktowanych jako bazowe umiejętności umożliwiające właściwe tworzenie, rozwijanie, a następnie wizualną prezentację indywidualnych koncepcji.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: podstawy kształtowania, malarstwo, modelowanie kreatywne przestrzeni, podstawy projektowania mebli, rysunek techniczny, rzeźba, komputerowe wspomaganie projektowania, budownictwo, projektowanie przestrzeni interaktywnych, projektowanie przestrzeni wystawienniczych, animowanie prezentacji, problemy sztuki współczesnej, projektowanie architektoniczne, projektowanie parametryczne 3D, materiały i technologie,

Program kształcenia realizowany w ramach Architektury wnętrz we wrocławskiej ASP zakłada pozyskanie szerokiej wiedzy techniczno- technologicznej z zakresu projektowania, jak również świadomego kształtowania najbliższego otoczenia człowieka. Absolwenci omawianego przez nas kierunku znajdują zatrudnienie w przemyśle oraz biurach projektowych. Po uzyskaniu pierwszych szlifów zajmują się wdrożeniem i produkcją własnych projektów na rynku krajowym, jak i zagranicznym.

Studia we Wrocławiu to olbrzymia przestrzeń możliwości zdobycia wysokiej jakości wykształcenia. Wśród dyscyplin, które można zgłębić istotne miejsce zajmuje Architektura wnętrz.

 

Jakie ma Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu opinie?

Weronika, studentka Architektury wnętrz mówi:

„Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu to uznana uczelnia, w której uczą ludzie pełni pasji i zaangażowania. To miejsce realizacji marzeń i planów.”

 

 

STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

Kierunki studiów we Wrocławiu

Studia we Wrocławiu

 

 

ARCHITEKTURA WNĘTRZ - ważne informacje

Architektura wnętrz studia Wrocław

Architektura wnętrz studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Architekturę wnętrz w Akademii Sztuk Pięknych:

Absolwent kierunku Architektura wnętrz w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • dziejów sztuki i przemian doktryn artystycznych,
 • procesu twórczego na potrzeby autorskiej prezentacji i kreacji artystycznej,
 • technologii i technik malarskich,
 • kształtowania form przestrzennych,
 • analizy, rozumienia struktury różnorodnych przekazów audiowizualnych oraz wybranych technik wizualizacyjnych,
 • organizacji warsztatu projektanta i samodzielnego interpretowania zagadnień projektowych,
 • budownictwa,
 • ergonomii, dotyczącej mebli, oświetlenia, detali architektonicznych oraz rozwiązań funkcjonalnych budynków,
 • modelowania koncepcji architektonicznej i urbanistycznej,
 • projektowania mebli i konstrukcji meblarskich,
 • prawa autorskiego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Architektura wnętrz:

Absolwent kierunku Architektura wnętrz w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu może znaleźć zatrudnienie w:

 • biurach projektowych,
 • przemyśle.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Architektura wnętrz jest: praktyczny sprawdzian uzdolnień plastycznych -portfolio oraz prezentacja i omówienie przez kandydata zadań zrealizowanych w trakcie egzaminu specjalistycznego.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest: przegląd w formie autoprezentacji, omówienia i oceny przedstawionego przez kandydata portfolio, dokumentującego dokonania projektowo – artystyczne w uprawianej dyscyplinie z okresu poprzedzającego starania o przyjęcie oraz rozmowa kwalifikacyjna pozwalająca na ocenę indywidualnych predyspozycji kandydata do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Komentarze (0)