Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość – Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu 2021

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku finanse i rachunkowość znajdziesz takie przedmioty jak np.:

  • matematyka
  • ekonometria i prognozowanie
  • podstawy prawa z elementami prawa cywilnego
  • podstawy prawa gospodarczego
  • statystyka
  • matematyka finansowa

 

Zapewne niemała rzesza osób uważa, że osoby studiujące kierunek Finanse i rachunkowość uczą się o sile pieniądza. Owszem, jest w tym sporo racji, ale dziedzina ta jest znacznie pojemniejsza i porusza zagadnienia, które dla osób niewtajemniczonych mogą być zanadto skomplikowane. Studenci kierunku przygotowują się do ewidencji zaszłości gospodarczych i zarządzania na szczeblu operacyjnym finansami przedsiębiorstw, instytucji finansowych oraz samorządów terytorialnych, jak również rozumieją skutki występowania zjawisk gospodarczych na szczeblu makro- i mikroekonomicznym w warunkach otwartej gospodarki rynkowej. Brzmi skomplikowanie? Na pewno tak. Ale dla osób, które wybiorą omawiany kierunek kształcenia będzie to edukacyjna codzienność. Chcąc uczyć się w mieście Mikołaja Kopernika, należy zwrócić uwagę na Finanse i rachunkowość w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu, gdzie prowadzone są na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Finanse i rachunkowość w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu zakłada pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu finansów, ryzyka w finansach, rachunkowości finansowej oraz funkcjonowania instytucji finansowych, w tym banków, towarzystw ubezpieczeniowych i inwestycyjnych, a także instytucji publicznych. Program studiów dostosowany jest do zmieniających się warunków rynkowych i oczekiwań pracodawców, a także realizowany jest we współpracy z najlepszymi firmami w regionie.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: matematyka, ekonometria i prognozowanie, podstawy prawa z elementami prawa cywilnego, podstawy prawa gospodarczego, statystyka, matematyka finansowa, analiza finansowa, rynek finansowy, finanse przedsiębiorstwa, podstawy rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej, uproszczone formy ewidencji, podatki w działalności gospodarczej, inicjowanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej, arkusze kalkulacyjne - metody zaawansowane. Mówiąc o programie nauczania należy zwrócić uwagę, że każda specjalność posiada ukierunkowane przedmioty, które są w ich ramach realizowane. Wśród nich wymienić można: organizację banku i operacje bankowe, innowacyjne produkty na rynku finansowym, finansowanie potrzeb rozwojowych klientów, nowoczesne zarządzanie biznesem, prawo podatkowe materialne, zarządzanie ryzykiem finansowym.

Szeroka paleta specjalności zwraca uwagę, że Finanse i rachunkowość to obszerna i złożona dyscyplina. Dzięki realizowanym programom, studenci zdobywają przygotowanie, między innymi, w zakresie: zarządzania ryzykiem bankowym, funkcjonowania banków i instytucji finansowych, analizowania aspektów prawnych podejmowanych decyzji finansowych, identyfikowania preferencji klientów, kontroli podatkowej, czy sprawozdawczości i rachunkowości finansowej. To wszystko sprawia, że absolwenci omawianego przez nas kierunku znajdą zatrudnienie w roli samodzielnych księgowych, analityków kredytowych, doradców finansowych, doradców inwestycyjnych, pracownika towarzystwa ubezpieczeniowego, specjalisty w kancelarii prawno- podatkowej, pracownika działu kadrowo- płacowego.

Finanse i rachunkowość to kierunek, który od wielu lat cieszy się sporym zainteresowaniem wśród kandydatów na studia. Nie inaczej jest w Toruniu. Gdzie studiować? Gdzie pozyskiwać cenne doświadczenie?

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu opinie?

Artur, student Finansów i rachunkowości mówi:

„W Wyższej Szkole Bankowej uczą praktycy, profesjonaliści, doświadczeni znawcy wykładanych dyscyplin. Dla mnie to było najważniejsze, gdyż zastanawiałem się nad wyborem uczelni. „

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Toruniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Toruniu

Co zdawać na maturze

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Komentarze (0)