Finanse i rachunkowość - Toruń

Finanse i rachunkowość - Toruń

Finanse i rachunkowość - Toruń

Studia w Toruniu

Finanse i rachunkowość

Odkryj kierunek Finanse i rachunkowość w Toruniu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

22.08.2023

Finanse i rachunkowość studia Toruń 2023 | woj. kujawsko-pomorskie

Finanse i rachunkowość w Toruniu to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) oraz 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 15 różnych specjalności. Studia można podjąć na 2 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej). Ceny na finansach i rachunkowości w Toruniu w 2023 r. zaczynają się od 5150 zł za pierwszy rok studiów.

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w Toruniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku finanse i rachunkowość w Toruniu rozpocznie się 3 kwietnia 2023 r. i potrwa do 16 października 2023 r. | Finanse i rachunkowość Toruń - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

Studia na kierunku finanse i rachunkowość pozwalają na zdobycie zaawansowanej wiedzy na temat instrumentów i rynków finansowych. W trakcie zajęć teoretycznych i praktycznych, studenci uczą się rachunkowości i realizacji operacji bankowych. Jednym z celów kształcenia na finansach i rachunkowości jest zdobycie umiejętności efektywnej współpracy i poszerzania sieci kontaktów biznesowych.

Poza uniwersalnymi umiejętnościami z zakresu finansów i ekonomii, studenci uczą się też unijnych regulacji prawnych, co otwiera furtkę w postaci przyszłej pracy w międzynarodowych firmach. Absolwenci finansów i rachunkowości znajdą zatrudnienie m.in. w bankach, zakładach ubezpieczeń, czy biurach maklerskich.

 

Uczelnie

W Toruniu finanse i rachunkowość możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Uniwersytecie WSB Merito w Toruniu.
 
Specjalności
Współczesne studia z finansów i rachunkowości charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia. Popularne specjalności na kierunku finanse i rachunkowość w Toruniu: inżynieria finansowakadry i płacepodatki i doradztwo podatkowerachunkowość i audyt finansowy, rachunkowość przedsiębiorstw i kontrola finansowaubezpieczenia gospodarcze... specjalności na finansach i rachunkowości w Toruniu >
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Toruniu na kierunku finanse i rachunkowość w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, historia, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku finanse i rachunkowość w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Cena za pierwszy rok studiów waha się od 5150 zł do 5200 zł. Wykaz opłat za studia na kierunku finanse i rachunkowość w Toruniu >

czytaj dalej wszystko o Finanse i rachunkowość - Toruń

Zobacz, na jakich uczelniach w Toruniu jest kierunek FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Finanse i rachunkowość stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet WSB Merito w Toruniu

Uniwersytet WSB Merito w Toruniu

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek finanse i rachunkowość w Toruniu?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku finanse i rachunkowość najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • geografia
 • historia
 • język obcy
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

 

Kierunki studiów w Toruniu takie jak finanse i rachunkowość wzbudzają bardzo duże zainteresowanie kandydatów na studia. Właśnie dlatego musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich uczniów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski czy język obcy nowożytny, musisz wykazać przedmiot dodatkowy, zdawany najlepiej na poziomie rozszerzonym. Do wyboru masz matematykę, geografię, wiedzę o społeczeństwie lub historię. Bardzo ważny jest także język obcy nowożytny, dlatego warto postarać się o wysokie wyniki uzyskane zwłaszcza z części pisemnej.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Finanse i rachunkowość w Toruniu

Jak wyglądają studia na kierunku finanse i rachunkowość w Toruniu?

1. Dla kogo ten kierunek?

Już Cyceron stwierdził: "Podatki są sprężyną państwa". Dlatego niezbędni są specjaliści, którzy skupią się na zarządzaniu pieniędzmi, zajmą się inwestycjami czy też zweryfikują ryzyko finansowe. Świat finansów i rachunkowości potrzebuje pasjonatów, którzy cierpliwie i z największą dokładnością zajmą się rozliczaniem naszych pieniędzy i zadbają o to, by w zakresie wszelkiej papierologii nie pojawiały się żadne niezgodności.

Kandydaci na tego typu studia nie mogą mieć problemów z naukami ścisłymi, zwłaszcza matematyką, która stanowi podstawę dla finansów i rachunkowości. Musisz także być osobą odpowiedzialną i staranną, która wyeliminuje możliwości błędów. Jeśli w zakres Twoich zainteresowań wchodzą podatki, giełdy czy statystyki, studia ekonomiczne w Toruniu będą właśnie dla Ciebie.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku finanse i rachunkowość możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w Toruniu realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Toruniu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Gdzie studiować

Kierunek finanse i rachunkowość w Toruniu możesz realizować przede wszystkim na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika oraz w Wyższej Szkole Bankowej. Uczelnie w Toruniu pragną zapewnić najrzetelniejszą wiedzę, która przysłuży się w budowaniu ścieżki zawodowej.

 

4. Praca po studiach

Studia w Toruniu na kierunku finanse i rachunkowość zapewniają swoim studentom bardzo wiele możliwości pracy i rozwoju. Absolwenci pełnią funkcje specjalistów w bankach, izbach i urzędach skarbowych, firmach ubezpieczeniowych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej. Studenci zatrudniani są w działach finansowych, księgowości i controllingu w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych, w biurach rachunkowych i doradztwach podatkowych, gdzie są analitykami i doradcami finansowymi.

Absolwenci wielokrotnie zakładają własną działalność gospodarczą, pracują w towarzystwach ubezpieczeniowych, księgowości, w firmach doradztwa biznesowego, przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, instytucjach administracji publicznej. Zajrzyj na strony internetowe uczelni w Toruniu i sprawdź, jakie masz możliwości!

 

5. Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku finanse i rachunkowość znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • finanse korporacji międzynarodowych i doradztwo podatkowe,
 • matematyka w finansach,
 • zarządzanie finansami przedsiębiorstwa,
 • finanse gospodarstw domowych,
 • międzynarodowe stosunki finansowe,
 • finanse samorządu terytorialnego,
 • modelowanie zmienności i analiza ryzyka rynkowego,
 • etyka w rachunkowości i rewizji finansowej,
 • budżetowanie i planowanie finansowe w jednostkach gospodarczych,
 • nowoczesne i alternatywne formy wspólnego inwestowania
 • i wiele innych.

 

Studenci mogą realizować także szereg ciekawych specjalności takich jak na przykład: inżynieria finansowa, bankowość i ubezpieczenia, rachunkowość i audyt finansowy i inne. Pamiętaj jednak, że utworzenie się danej specjalizacji zależy od zainteresowania studentów, dlatego warto śledzić oferowane profile kierunkowe na stronach uczelni w Toruniu.

Absolwenci studiów ekonomicznych w Toruniu  w zakresie finansów i rachunkowości zdobywają niezbędną wiedzę i umiejętności, które odnoszą się do skutecznego zarządzania środkami finansowymi, właściwej oceny sytuacji przedsiębiorstwa, zyskownego inwestowania czy prawidłowego stosowania zasad rachunkowości i przepisów podatkowych. Studenci rozwijają także kompetencje sprzyjające pracy w grupie czy zdolności analityczne i kierownicze.

Ile trwają studia na kierunku finanse i rachunkowość w Toruniu?

Ile trwają studia na kierunku finanse i rachunkowość w Toruniu?

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Toruniu, w zależności od wybranego stopnia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia w Toruniu na kierunku finanse i rachunkowość możesz realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Podział na dwa komplementarne cykle kształcenia pozwala rozpocząć pracę zawodową już po pierwszym z nich. Stopień pierwszy trwa sześć semestrów. Po trzech latach kształcenia kończy się egzaminem licencjackim i zapewnia wykształcenie wyższe.

Stopień drugi trwa cztery semestry, a kończy się egzaminem magisterskim. Studia magisterskie poszerzają  wiedzę zdobytą na studiach licencjackich. Może je rozpocząć absolwent zarówno pierwszego stopnia finansów i rachunkowości, jak i kierunków pokrewnych, na przykład ekonomii czy zarządzania. Zweryfikuj niezbędne informacje odnoszące się do etapów studiowania na stronach internetowych uczelni w Toruniu.

Finanse i rachunkowość w Toruniu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata inżynier architekt / magister

Jaka praca po kierunku finanse i rachunkowość w Toruniu?

Kierunek finanse i rachunkowość w Toruniu zapewnia swoim absolwentom bardzo wiele możliwości pracy i rozwoju. Absolwenci bardzo chętnie zatrudniani są jako pracownicy działów finansowych, księgowości i controllingu w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych, pracownicy biur rachunkowych i doradztwa podatkowego, gdzie pełnią funkcję analityków i doradców finansowych i zajmują się także zarządzaniem ryzykiem. Absolwenci są specjalistami w bankach, firmach ubezpieczeniowych, izbach i urzędach skarbowych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej, jak również zarządzają portfelami inwestycyjnymi w instytucjach finansowych, przedsiębiorstwach czy jednostkach samorządowych.

Studenci są przygotowywani do pracy w biurach rachunkowych, bankach i zakładach ubezpieczeń, urzędach i izbach skarbowych, różnego rodzaju usługach, w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, w instytucjach administracji publicznej i służbach finansowych różnych branż, w organizacjach pozarządowych, kontrolingu, instytucjach państwowych, instytucjach finansowych, instytucjach administracji publicznej, ubezpieczeniach, służbie cywilnej,  doradztwie, biznesie, audycie, podatkach, administracji biurowej. Są zarówno księgowymi, jak i analitykami finansowymi, specjalistami do spraw bankowości, doradcami podatkowymi, doradcami finansowymi, specjalistami do spraw audytu czy specjalistami do spraw controllingu.

Studia ekonomiczne w Toruniu w zakresie finansów i rachunkowości pozwalają studentom przygotować się jak najlepiej do życia zawodowego. Niezbędna wiedza i umiejętności dają podstawy do budowania swojej kariery w bardzo wielu obszarach, a dodatkowe kompetencje językowe gwarantują zatrudnienie nie tylko w kraju, ale i w instytucjach o charakterze międzynarodowym.

Gdzie studiować na kierunku finanse i rachunkowość w Toruniu?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Uniwersytecie WSB Merito w Toruniu.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oferuje 150 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UMK oraz na uczelni niepublicznejCena za pierwszy rok studiów waha się od 5150 zł do 5200 zł.

 

Kierunek finanse i rachunkowość - uczelnie w Toruniu

 

czytaj dalej uczelnie w Toruniu

 

Finanse i rachunkowość studia stacjonarne - uczelnie w Toruniu

 

Finanse i rachunkowość  studia niestacjonarne - uczelnie w Toruniu
 
Finanse i rachunkowość  studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Toruniu
 
Finanse i rachunkowość  studia - uczelnie niepubliczne (prywante) w Toruniu

 

Uczelnie w Toruniu - kierunek finanse i rachunkowość:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet WSB Merito w Toruniu stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek finanse i rachunkowość w Toruniu?

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek finanse i rachunkowość w Toruniu?

Studia ekonomiczne w zakresie finansów i rachunkowości przyciągają uwagę bardzo wielu kandydatów na studia. Jest to kierunek niezwykle potrzebny, ale także stworzony dla osób naprawdę interesujących się tematem. Aby uniknąć rozczarowania w przyszłości, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych, zwłaszcza matematyki, nie sprawia Ci problemów?
 • Czy w zakresie Twoich zainteresowań mieści się tematyka finansowa i giełdowa?
 • Czy w przyszłości pragniesz pracować w dziedzinach, które zajmują się bankowością i księgowością?

 

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, ten kierunek może być właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że na jedno miejsce jest bardzo wielu kandydatów, a liczba miejsc jest ograniczona. Właśnie dlatego musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich uczniów przedmiotów, takich jak język polski, matematyka, język obcy nowożytny, musisz zdawać wybrany przedmiot dodatkowy, najlepiej na poziomie rozszerzonym. Do wyboru masz geografię, matematykę, historię lub wiedzę o społeczeństwie. Maksymalną ilość punktów może zapewnić Ci udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Spróbuj swoich sił w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiadzie Matematycznej czy w olimpiadzie z języka obcego nowożytnego.

Po internetowej rejestracji oraz dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje przede wszystkim świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, dowodu osobistego do wglądu, podania i oświadczenia, zdjęć do legitymacji i zaświadczeń o znaczących wynikach w olimpiadach i konkursach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdują się na stronach poszczególnych uczelni w Toruniu.

 

STUDIA W TORUNIU - ważne informacje

kierunki studiów w Toruniu

studia w Toruniu

 

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - ważne informacje

finanse i rachunkowość studia

finanse i rachunkowość studia online

studia ekonomiczne w Toruniu

studia ekonomiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku finanse i rachunkowość w Toruniu?

Studia w Toruniu na kierunku finanse i rachunkowość uchodzą za jedne z najpopularniejszych wśród studiów o charakterze ekonomicznym.

Konrad, student trzeciego roku studiów licencjackich, wyjaśnia:

W naszym wieku niewiele osób poważnie myśli o sprawach finansowych, podatkach czy giełdach. Tymczasem to kwestie priorytetowe dla naszego życia i naszej przyszłości. Kierunek jest nie tylko ważny, ale także bardzo ciekawy. Polecam.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Finanse i rachunkowość Toruń studia i stopnia

Finanse i rachunkowość Toruń studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Finanse i rachunkowość Toruń studia stacjonarne

Finanse i rachunkowość Toruń studia niestacjonarne

Kierunki ekonomiczne w Toruniu

4 Uczelnie w Toruniu

Może zadajesz sobie pytanie, czy Toruń jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do tego miasta, wybierając wśród kilku uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują toruńskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Toruniu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia