Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 2021

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku finanse i rachunkowość znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • arkusz kalkulacyjny w finansach
 • matematyka w finansach
 • system finansowy
 • podatki
 • mikroekonomia
 • makroekonomia
 • statystyka w finansach
 • bankowość
 • rynki finansowe

 

Świat finansów wydaje się skomplikowany, przynajmniej dla tych, którzy o pieniądzach wiedzą tylko tyle, że przyjemnie jest je wydawać. Podatki, inwestycje, fundusze, składki – od podobnych wyrazów niektórzy dostają tęgiego bólu głowy. Ale świat ten przyciąga jak magnes, ponieważ wiążą się z nim zawody, bez których nie mogłaby funkcjonować żadna gospodarka. Niezależnie od tego, czy finanse to temat trudny, czy nad wyraz przystępny można wejść do ich świata poprzez wysokiej jakości kształcenie. Takie oferuje kierunek Finanse i rachunkowość. A gdzie? W Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Finanse i rachunkowość w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu zakłada przygotowanie do sprawnego poruszania się po świecie finansów. Studenci otrzymują możliwość poznania narzędzi, instrumentów finansowych i zasad rachunkowości. Uczą się dokonywać analizy przepisów prawnych obowiązujących w przedsiębiorstwie, interpretować i ewidencjonować operacje gospodarcze z wykorzystaniem przepisów prawa i polityki bilansowej, sporządzać sprawozdania finansowe zgodne z polskimi i międzynarodowymi regulacjami prawnymi, przygotowywać plany finansowe, dokonywać wyceny instrumentów finansowych, jak również stosować w praktyce prawo finansowe.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: arkusz kalkulacyjny w finansach, matematyka w finansach, system finansowy, podatki, mikroekonomia, makroekonomia, statystyka w finansach, bankowość, rynki finansowe, sprawozdawczość finansowa, podstawy zarządzania, finanse przedsiębiorstw, prawo cywilne i gospodarcze, finanse międzynarodowe, analiza ekonomiczno- finansowa, nauki społeczne, przedsiębiorczość.

Świat finansów, niezależnie od tego jakich jest naprawdę rozmiarów, oddziałuje na wszystkie społeczeństwa. Aby prawidłowo w nim funkcjonować, należy wyróżniać się wieloma umiejętnościami. Dlatego, w ramach oferowanych specjalności, studenci uczą się porównywać bankowe instrumenty, rozliczenia gotówkowe i bezgotówkowe, dokonywać racjonalnego wyboru spośród różnych źródeł pozyskiwania środków, kształtować politykę finansową przedsiębiorstwa, pozyskiwać fundusze ze środków unijnych, kalkulować wysokość zobowiązań podatkowych i składek ZUS w oparciu o wymaganą ewidencję i regulacje prawne, czy szacować efektywność instrumentów finansowych z punktu widzenia alokacji i oceny ryzyka. Z tak bogatym bagażem wiedzy absolwenci Finansów i rachunkowości w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu znajdą zatrudnienie w roli analityków finansowych, głównych księgowych, referentów do spraw identyfikacji i rejestracji podatkowej, specjalistów do spraw kredytów, doradców klienta, specjalistów do spraw rozliczania funduszy unijnych, czy opiekunów inwestycyjnych.

Studia w Poznniu to temat długi i szeroki, zatem niejeden kandydat może mieć kłopot z podjęciem decyzji. Przed ostatecznym wyborem uczelni dobrze jest sprawdzić programy kształcenia, oferowane specjalności, a także jaką pracę możemy wykonywać po zakończeniu nauki.

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu opinie?

Karol, student Finansów i rachunkowości mówi:

„Studia w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu to najlepsze wprowadzenie do świata finansów. Jest on trochę skomplikowany i czasem niełatwy do zrozumienia, ale dzięki zajęciom i wykładowcom, którzy świetnie przekazują wiedzę nie będę miał żadnych problemów, aby go zrozumieć.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Finanse i rachunkowość w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu:

Absolwent kierunku Finanse i rachunkowość w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • systemów płatności w Polsce,
 • zasad rozliczania podatków oraz uproszczonych form ewidencji podatkowych w oparciu o obowiązujące uregulowania prawne,
 • pozyskiwania funduszy ze środków unijnych,
 • oceny atrakcyjności poszczególnych źródeł finansowania przedsiębiorstw,
 • budowania planów finansowych,
 • interpretacji wyników finansowych,
 • prowadzenia ewidencji podatkowej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Finanse i rachunkowość:

Absolwent kierunku Finanse i rachunkowość w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu może znaleźć zatrudnienie jako:

 • referent ds. orzecznictwa podatkowego,
 • specjalista w firmie pośrednictwa kredytowego,
 • doradca klienta indywidualnego lub instytucjonalnego,
 • kontroler finansowy,
 • księgowy,
 • specjalista ds. rozliczania funduszy unijnych,
 • analityk finansowy,
 • pracownik w instytucji pożyczkowej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Poznaniu

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)