Socjologia

Socjologia

Socjologia

10.03.2023

Socjologia – Społeczna Akademia Nauk w Łodzi rekrutacja 2023/2024

Studia na kierunku socjologia na Społecznej Akademii Nauk to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku socjologia w SAN ŁÓDŹ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku socjologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Podstawy socjologii
 • Kryminologia
 • Kryminalistyka
 • Socjologiczne teorie przestępczości
 • Dziennikarstwo śledcze
 • Struktury i systemy społeczne
 • Współczesne teorie socjologiczne
 • Metody badań społecznych
 • Analiza i opracowywanie danych statystycznych
 • Polityka społeczna
 • Demografia i procesy ludnościowe
 • Dysfunkcje rodziny
 • Socjologia bezpieczeństwa
 • Psychologia ogólna i społeczna
 • Organizacja i zarządzanie
 • Prawo karne

 

Socjologię można tłumaczyć jako naukę o społeczeństwie. Dzięki niej dowiadujemy się jacy jesteśmy i czym charakteryzujemy się jako grupa. Społeczeństwo to materia, która się zmienia, modyfikuje, rozwijają się w niej pewne cechy i elementy, a niektóre bledną, bądź w ogóle znikają. Czy dzięki socjologii można poznać prawdę o sobie? W pewnym stopniu tak. Brzmi interesująco? Jeśli tak, to warto zwrócić uwagę na kierunek Socjologia w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Kierunek Socjologia w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi posiada określony profil, a jest nim Socjokryminologia. Zakłada on przygotowanie specjalistów rozpoznających ryzyka społeczne, obszary patologii, ekskluzji i inkluzji społecznej oraz uwarunkowania i sposoby przeciwdziałania zjawiskom negatywnym. Środkiem prowadzącym do tego celu jest dobra orientacja słuchaczy w systemach instytucjonalnych, umiejętności komunikacyjne oraz otwartość na nowe metody pracy ze środowiskami zagrożonymi.

Program nauczania zawiera w sobie następujące przedmioty: kryminologia, struktury i systemy społeczne, socjologiczne teorie przestępczości, społeczne uwarunkowania agresji, współczesne teorie socjologiczne, metody badań społecznych, analiza i opracowywanie danych statystycznych, polityka społeczna, demografia i procesy ludnościowe, socjologia konfliktów społecznych, socjologia bezpieczeństwa, zagrożenia społeczne XXI wieku, integracja i dezintegracja instytucji społecznych, wykluczenie społeczne w kontekście polityki społecznej, dynamika zmian współczesnego społeczeństwa polskiego, negocjacje i mediacje, media wobec dewiacji i patologii społecznych, prawa człowieka.

 

Sprawdź

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi kierunki studiów

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Łodzi

 

A co po studiach? Absolwenci Socjologii w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi przygotowani są do pracy w organach ochrony porządku publicznego, placówkach wychowawczych i opiekuńczych, placówkach diagnostycznych i terapeutycznych, a także w innych sektorach pozarządowych. Znajdą zatrudnienie w organach administracji publicznej i samorządowej, policji, straży więziennej, zakładach poprawczych, pogotowiach opiekuńczych, agencjach badania rynku, ośrodkach badania opinii publicznej, firmach konsultingowych, firmach szkoleniowych, ośrodkach pomocy rodzinie.

Studia w Łodzi to wyzwanie, gdyż miasto oferuje bardzo szeroką przestrzeń edukacyjną. Już na początku możemy napotkać niemałe kłopoty, bo gdy wybierzemy kierunek kształcenia, to będziemy musieli jeszcze podjąć decyzję związaną z uczelnią. Jak wybrać idealne miejsce do nauki?

 

Jakie ma Społeczna Akademia Nauk w Łodzi opinie?

Łukasz, student Socjologii mówi:

„Wybrałem studia w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, ponieważ tutaj poważnie, solidnie i nowocześnie podchodzi się do tematu kształcenia.”

 

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

SOCJOLOGIA - ważne informacje

Socjologia studia Łódź

Socjologia studia

Socjologia studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Socjologię w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi:

Absolwent kierunku Socjologia w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • podstawowych mechanizmów dynamiki grupy społecznej i wpływu grupy na jednostkę,
 • dynamiki zmian współczesnego społeczeństwa polskiego,
 • stosowania podstawowych metod wnioskowania statystycznego,
 • metod badań społecznych,
 • realizowania projektu badawczego,
 • pracy z ofiarami przestępstw,
 • koncepcji motywowania,
 • prawa karnego,
 • zarządzania relacjami pracowniczymi.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Socjologia:

Absolwent kierunku Socjologia w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi może znaleźć zatrudnienie w:

 • organach administracji publicznej i samorządowej,
 • policji,
 • straży więziennej,
 • zakładach poprawczych,
 • pogotowiach opiekuńczych,
 • agencjach badania rynku,
 • ośrodkach badania opinii publicznej,
 • firmach konsultingowych,
 • firmach szkoleniowych,
 • ośrodkach pomocy rodzinie.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Komentarze (0)